info-steel-66

die telkens verschillende deelprojecten bunde- len. Het doel: optimaal inspelen op cruciale behoeften inzake het bouwen of renoveren van woningen, de heraanleg van publieke ruimtes, de verbetering van het leefmilieu, de totstandkoming van buurtinfrastructuren en de versterking van het plaatselijke sociale leven. Ook voor de ‘Albertpool’ in Vorst werd een duurzaam wijkcontract uitgewerkt (tussen 2012 en 2016). Een van de belangrijkste deelprojec- ten is de recente realisatie van Centr’al, een tweeledig cultuur- en sportcomplex dat uit een groter en een kleiner volume aan weerszijden van de Alsembergsesteenweg bestaat. Het gelijkvloerse niveau van het kleine gebouw is voorbehouden voor de ingang en een fietsen- stalling. Op de tweede en derde verdieping zijn twee sportzalen ingericht. De bijbehorende kleedkamers en sanitaire ruimtes bevinden zich op de eerste verdieping. In het grote gebouw zijn op het gelijkvloers een foyer en een wijkrestaurant met industriële keuken onder- gebracht. De eerste verdieping biedt plaats environnementaux qui regroupent différents sous-projets. L’objectif est de répondre de manière optimale aux besoins cruciaux en matière de construction ou de rénovation de logements, de réaménagement d’espaces publics, d’amélioration du cadre de vie, de création d’infrastructures de proximité et de renforcement de la vie sociale locale. Un contrat de quartier durable a également été développé pour le ‘pôle Albert’ à Forest (entre 2012 et 2016). L’un des sous-projets les plus importants est la construction récente de Centr’AL, un double complexe culturel et sportif composé d’un grand et d’un petit volume de part et d’autre de la chaussée d’Alsemberg. Le rez-de-chaussée du plus petit bâtiment est réservé à l’entrée et à un abri à vélos. Au deuxième et troisième étages sont aménagées deux salles de sport. Les vestiaires et les sani- taires correspondants sont situés au premier étage. Le rez-de-chaussée du grand bâtiment abrite un foyer et un restaurant communautaire avec cuisine industrielle. Le premier étage abrite 64

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=