info-steel-67

Compact, met klasse Veel gemeenten in ons land moeten het nog altijd stellen met verouderde infrastructuur die vaak over het ganse grondgebied verspreid ligt. Dat was ook het geval in Machelen. De gemeen- te die paalt aan de luchthaven van Zaventem wilde de versnipperde kantoren en werkplaatsen voor haar diensten in één complex samenbren- gen. Een op het eerste gezicht best haalbare opdracht ware het niet dat de oppervlakte waar het nieuw gebouw moest komen strikt beperkt was en er ook oplossingen moesten aangereikt worden voor de akoestische problemen veroor- zaakt door het vliegverkeer. Centralisatie Het architectenbureau WE-S architecten uit Gentbrugge won de wedstrijd die door de gemeente en de intercommunale Haviland was uitgeschreven met een slim en homogeen ontwerp dat met alle eisen van de opdrachtgevers rekening hield. “De bouw van de nieuwe werklie- denloods moest inderdaad het sluitstuk worden Compact, mais avec classe De nombreuses communes de notre pays doivent encore composer avec des infrastruc- tures désuètes qui sont souvent disséminées sur l’ensemble de leur territoire. Tel était également le cas à Machelen. Cette commune adjacente à l’aéroport de Zaventem souhaitait regrouper les bureaux et les ateliers pour ses services en un seul complexe. Un défi assez facile à réaliser à première vue, sauf que le terrain qui devait accueillir le nouveau bâtiment était strictement limité et que des solutions devaient être appor- tées pour palier aux problèmes acoustiques liés au trafic aérien. Centralisation Le cabinet d’architectes WE-S architecten de Gentbrugge a remporté le concours organisé par la municipalité et l’intercommunale Haviland avec un design intelligent et homogène qui a pris en compte toutes les exigences des clients. « La construction du nouvel atelier devait en effet être la conclusion d’une réorganisation F. Timmermanslaan, Machelen Plaats_Localisation Haviland Intercommunale, Zellik Gemeente Machelen, Machelen Opdrachtgever_Maître d’ouvrage WE-S architecten, Gentbrugge Architect_Architecte BM-engineering, Kortrijk Studiebureau stabiliteit_Bureau d’études stabilité Vandenbussche Algemene bouwonderneming, Aalter Hoofdaannemer_Entreprise générale Vranckx industries metaalconstructies, Kampenhout Staalbouwer_Constructeur métallique Metalprojects (spiltrap), Overpelt LD-services (balustrades), Zulte MSB Zelzate (gevels), Zelzate Diverse staaltoepassingen_Divers applications en acier ArcelorMittal, BM-engineering Infosteelleden_Membres d’Infosteel Tekst_Texte: Jos Segaert Foto’s_Photos: Johnny Umans Tekeningen_Dessins: WE-S architecten industrie_industrie 54

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=