info-steel-69

up-to-date_mise à jour Herziening CPR Er wordt al lang aan gewerkt achter de schermen, en het zal wellicht nog wel een tijdje duren voor er een nieuwe CPR verschijnt, maar dat deze wetgeving een flinke impact kan hebben, herinnert iedereen zich nog van bij de invoering in de periode 2011-2014. Recent is de eerste ontwerp voor een nieuwe CPR vrijgegeven, en dus is het moment ook gekomen om u te informeren (via het lezen van de teksten, of wellicht efficienter via infosessies). https://ec.europa.eu/growth/sectors/ construction/construction-products-regulation-cpr/ review_en Voor fundamentele opmerkingen is het belangrijk ze zo snel mogelijk kenbaar te maken. Nieuw boek: Composite Structures In de reeks Steel Design Books is het vierde boek gepubliceerd : Composite Structures. Het behandelt het ontwerp van Staalbetonconstructies in 6 hoofdstukken : na een algemene inleiding in het eerste hoofdstuk, geven hoofdstukken 2 tot 5 gedetailleerde informatie over het ontwerpen van staal-beton balken, vloeren, kolommen en verbindingen bij normale temperatuur en bij brand. Hoofdstuk 6 bevat tenslotte een volledig uitgewerkt voorbeeldproject. Boeken Brandveiligheid/ Sécurité incendie: nieuwe versie van het erratum beschikbaar Onze handboeken “Brandveiligheid” / “Sécurité incendie” staan bij veel organisaties op de boekenplank. Alhoewel het aantal echte fouten in het boek zeer beperkt is, moet iedereen er zich van bewust zijn dat de regelgeving waarnaar verwezen wordt, wel evolueert. In deze nieuwste versie van het erratum hebben we daarom de belangrijkste punten die beïnvloedt worden door de gewijzigde regelgeving ook opgenomen. Révision du RCP Les travaux se poursuivent depuis longtemps en coulisses, et il faudra probablement attendre encore un certain temps avant qu’un nouveau CPR ne soit publié, mais chacun se souvient de son introduction au cours de la période 20112014, que cette législation peut avoir un impact considérable. Récemment, le premier projet d’un nouveau CPR a été publié, et le moment est donc venu de vous en informer (via la lecture des textes, ou peut-être plus efficacement via des sessions d’information). https://ec.europa.eu/growth/sectors/ construction/construction-products-regulation-cpr/ review_en Pour les commentaires fondamentaux, il est important de les faire connaître le plus vite possible. Nouveau livre : Structures composites Le quatrième livre de la série Steel Design Books a été publié : Composite Structures. Il traite de la conception des structures acier-béton en 6 chapitres : après une introduction générale dans le premier chapitre, les chapitres 2 à 5 donnent des informations détaillées sur la conception des poutres, planchers, poteaux et assemblages mixtes dans des conditions normales de température et d’incendie. Enfin, le chapitre 6 contient un projet d’exemple entièrement élaboré. Livres Fire Safety/Security Incident : nouvelle version de l’erratum disponible Nos manuels «Fire Safety» / «Sécurité incendie» figurent sur les étagères de nombreuses organisations. Bien que le nombre d’erreurs réelles dans le livre soit très limité, chacun doit être conscient que les règlements auxquels il est fait référence évoluent. Dans cette dernière version de l’erratum, nous avons donc inclus les points les plus importants qui sont affectés par les règlements modifiés. 8

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=