info-steel-70

editoriaal_éditorial cover_couverture Onthaalpaviljoen Kasteel van Gaasbeek Tekening / Dessin: Pierre Hebbelinck Architect / Architecte: Atelier d’architecture Pierre Hebbelinck Artikel op pagina 16_Article en page 16 info-steel 70 - 07-08-09/2022 Driemaandelijks blad voor architectuur en bouwtechnieken, uitgegeven door Infosteel (België en Luxemburg) _Revue trimestrielle d’architecture et de génie civil publiée par Infosteel (Belgique et Luxembourg). Verantwoordelijke Uitgever_Editeur Responsable: Koen Michielsen, General Manager Infosteel vzw_Infosteel asbl Z.1 Researchpark 110, BE-1731 Zellik t: +32-2-509 15 01 info@infosteel.be - www.infosteel.be BTW-TVA: BE 0406 763 362 Redactie_Rédaction: Tim Janssens (Palindroom), Jos Segaert, Philippe Selke (Palindroom), Koen Michielsen & Jo Van den Borre Vertaling_Traduction: Eloquentia, Mere / Palindroom, Hasselt Coördinatie & Opmaak _Coordination & Mise en page: Jo Van den Borre Advertenties_Publicité: benedicte.vanparys@infosteel.be - t: +32-2-509 15 05 Verspreiding_Diffusion: Gratis voor leden van Infosteel vzw _Gratuit pour les membres d’Infosteel asbl Oplage_Tirage: 2.700 exemplaren_exemplaires Verkoop per stuk_Vente au numéro € 15 / nummer_numéro (iBTW - TVAc) Lid worden_Affiliation: benedicte.vanparys@infosteel.be Copyright 2022 by Infosteel Alleen de auteurs zijn verantwoordelijk voor de artikels. De auteur gaat akkoord met publicatie van de toegezonden documenten. Alle rechten voorbehouden, die van vertaling en bewerking inbegrepen._Les articles publiés n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs. Les documents reçus impliquent l’accord de l’auteur pour libre publication. Tous droits de reproduction, traduction et adaptation réservés. ISSN 2032-281X Beste lezers, We kijken terug op de voorbije lente met een goedgevulde agenda waarbij fysieke activiteiten met verschillende projectbezoeken en studiedagen een plaats hadden naast online activiteiten. Tijdens de zomer zijn de batterijen terug opgeladen om ook de komende maanden op dat elan verder te gaan. De laatste groep van activiteiten die nog enigszins “on hold” stond na de covid-pandemie, zijn de infosteel-opleidingen. Tijdens de zomer werden alle voorbereidingen getroffen zodat die binnenkort ook weer starten. We kunnen daarvoor putten uit een trouwe groep aan experten uit de sector om de lessen in te vullen. De bottle-neck voor het aantal opleidingen die we kunnen organiseren zit steeds in de beschikbare lesgevers. Voelt u er wel iets voor om uw expertise te delen in onze opleidingen, aarzel dan niet om mij te contacteren. Met veel plezier zal ik u toevoegen aan onze pool van docenten. En daarnaast starten we vanaf september ook met online-eurocode-opleidingen. Daarvoor sloten we een samenwerking met SCI. Meer info daarover op pagina 8. Uiteraard hebben ook jullie de voorbije maanden niet stilgezeten. En het resultaat daarvan zijn weer enorm veel mooie staalbouwprojecten. Een selectie, verspreid over verschillende toepassingen, kan u ontdekken verderop in deze editie van info_steel . Veel leesplezier. Koen Michielsen Chers lecteurs, Petit retour en arrière au printemps dernier avec un agenda bien rempli où de nombreuses visites de projets et des journées d’étude ont eu lieu en plus des activités en ligne. Durant l’été, les batteries ont été rechargées afin que nous puissions continuer sur cette voie dans les mois à venir. Le dernier créneau d’activités qui avait encore été ‘délaissé’ après la pandémie de covid, sont les formations InfoSteel. Mais durant cette saison, tous les préparatifs ont été mis en place pour les relancer. Nous pouvons nous appuyer à cet effet sur un groupe fidèle d’experts du secteur pour en assurer le contenu. Cependant, le nombre de cours que nous pouvons organiser dépend avant tout de la disponibilité des formateurs. Donc si vous souhaitez partager votre expertise dans le cadre de nos formations, n’hésitez pas à me contacter. Je serai content de vous accueillir dans notre vivier d’enseignants. En outre, à partir de septembre, nous commencerons également à offrir des cours Eurocode en ligne. Pour cela, nous avons conclu une coopération avec SCI. Plus d’informations à la page 8. Bien sûr, vous n’avez pas été inoccupé ces derniers mois. Et nous ne pouvons qu’admirer une fois de plus un grand nombre de beaux projets de construction en acier. Une sélection, répartie sur diverses applications, peut être découverte plus loin dans cette édition d’info_steel . Bonne lecture ! Koen Michielsen 1

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=