info-steel-70

vermoedelijk enkelvelds berekend maar in de praktijk meervelds doorgekoppeld, wat resulteert in knikproblemen in een aantal elementen. Bovendien hadden enkele elementen hun beste tijd gehad en waren een aantal trekkers verdwenen. De nieuwe dakstructuur moest tussen de bestaande dakstructuur en de omsluitende bestaande tuinmuren (van de buren) in gebouwd worden. Opmeting van wat bestond was niet altijd simpel, wat het tekenwerk van de staalstructuur niet vereenvoudigde. Waar mogelijk hebben we de structuur verstevigd, waar nodig extra ondersteunende elementen voorzien”. Asbest verwijderen Daarmee waren alle problemen niet opgelost. Bij de verbouwing bleek namelijk dat het bestaand dak bekleed was met golfplaten van asbest. Een delicate kwestie. Rekening houdend met alle veiligheidsvoorzieningen moesten ze door een gespecialiseerde firma ontmanteld worden. “Omwille van het uitzicht en de lichtinval boven de supermarkt wilden we de sheddakstructuur sowieso ongemoeid laten en golfplaten installeren die hetzelfde uitzicht boden qua kleur en aan de isolatie-eisen voldeden”, vervolgt Toon à l’origine en tant que champ unique, mais en pratique, ils ont été couplés en champ multiple, ce qui a entraîné des problèmes de flambage dans un certain nombre d’éléments. De plus, certains éléments avaient fait leur temps et plusieurs tirants avaient disparu. La nouvelle structure de toit devait être construite entre la structure de toit et les murs de jardin (des voisins). La mesure des éléments déjà existants n’était pas toujours évidente, ce qui ne simplifiait pas le travail de dessin de la structure en acier. Dans la mesure du possible, nous avons renforcé la structure, et lorsque cela était nécessaire, nous avons fourni des éléments de soutien supplémentaires ». Désamiantage Tous les problèmes n’étaient pas encore résolus pour autant. Au cours de la rénovation, il s’est avéré que le toit d’origine était recouvert de tôles ondulées contenant de l’amiante. Une affaire délicate. Compte tenu de toutes les dispositions de sécurité, elles ont dû être démantelées par une entreprise spécialisée. « En raison de la vue et la lumière au-dessus du supermarché, nous avons voulu laisser intacte la structure de toit en shed et installer des tôles ondulées qui offraient la même vue en ce qui 0 5 stalen geïsoleerd sandwichpaneel met golf profilering bestaand stalen spant polycarbonaat polycarbonaat polycarbonaat stalen geïsoleerd sandwichpaneel met golf profilering nieuwe structuur 54

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=