info-steel-70

uit zo’n 8400 kunstobjecten, waaronder enkele kolossale altaarstukken van Rubens – veilig te kunnen bewaren. Zo kon tegelijk ook de originele looproute uit 1890 hersteld worden, waarmee er een einde kwam aan de ruimtelijke versnippering die in de loop der jaren was ontstaan. Vervolgens is de exporuimte op ingenieuze wijze uitgebreid: niet door middel van een annex buiten het oorspronkelijke museumgebouw, maar via een gedurfde inbreiding in de vorm van tien hedendaagse zalen, die geïntegreerd werden in vier gestripte patio’s en die dus niet zichtbaar zijn van buitenaf. Zo ontstond er ‘een kunstzinnige legoblok in een negentiende-eeuws schil’, zoals het KMSKA het zelf omschrijft. Hoewel asymmetrie regeert in de nieuwe museumzalen en hoogte, volume en lichtinval er sterk variëren (onder meer dankzij 198 driehoekige 3D-dakkoepels), blijft de symmetrie van het oorspronkelijke gebouw intact. Het nieuwe museumgedeelte is niet te zien vanuit het oude en andersom. De bezoekers zullen dus twee verschillende werelden in één aantreffen. Kers op de taart is de majestueuze ‘stairway to heaven’, die de nieuwe zalen op de eerste verdieping en het bovenste niveau met elkaar verbindt door een hoogteverschil van 22 m te overbruggen. sécurité la précieuse collection – composée de quelque 8400 objets d’art, dont plusieurs immenses retables de Rubens. Dans le même temps, le parcours original de 1890 a pu être restauré, mettant ainsi fin à la fragmentation spatiale née au fil des années. Ensuite, l’espace d’exposition a été agrandi de manière ingénieuse : non pas au moyen d’une annexe située à l’extérieur du bâtiment original du musée, mais par une densification audacieuse, sous la forme de dix salles contemporaines, intégrées dans quatre patios évidés et donc non visibles de l’extérieur. C’est ainsi qu’a été créé « un bloc Lego artistique dans une coquille du XIXe siècle », comme le décrit le KMSKA lui-même. Bien que l’asymétrie règne dans les nouvelles salles du musée et que la hauteur, le volume et la lumière varient considérablement (entre autres grâce à 198 coupoles de toit triangulaires en 3D), la symétrie du bâtiment d’origine reste intacte. La nouvelle section du musée ne peut être vue de l’ancienne et vice-versa. Les visiteurs découvriront ainsi deux univers différents en un seul. La cerise sur le gâteau est le majestueux « stairway to heaven », qui relie les nouvelles salles du premier et du deuxième étage et permet de franchir une différence de niveau de 22 m. 71

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=