info-steel-70

1000 ton staal In bouwkundig opzicht was de renovatie en uitbreiding van het KMSKA een waar huzarenstuk. Een van de blikvangers is zonder twijfel de draagstructuur van de inbreiding, die uit 1000 ton S355-staal bestaat. Een doordachte keuze, aangezien er nood was aan een lichte constructie die de ondergrond en de funderingen niet extra zou belasten. De staalstructuur is hoofdzakelijk opgebouwd uit HEB- en kokerprofielen met boutverbindingen. Het staal is roestwerend behandeld en gecoat met een brandvertragende pasta. Alle elementen zijn gemonteerd met behulp van een torenkraan en valharnassen. Opvallend is dat de staalstructuur enkel zichtbaar is in de twee techniektorens. Voor het overige is hij verborgen achter gipskartonwanden. Het staal is dus enkel een blikvanger in de figuurlijke zin van het woord. Een andere eyecatcher, die daarentegen wel prominent in het oog springt, is de ‘stairway to heaven’. Deze monumentale trap is 37 lopende meter lang en telt 103 treden, waaronder 5 tussenplateaus. De treden bestaan uit wit gepolijst prefabbeton en steunen op omvangrijke stalen kokers. Ook de staalplaatbetonvloeren, die geïnstalleerd zijn omdat ze grote overspanningen toelaten en ondanks hun lichte gewicht erg hoge belastingen aankunnen, verdienen een extra woordje uitleg. “Aangezien er sprake was van diverse overspanningen, belastingen en vloerdiktes, hebben we verschillende vloerplaten geleverd: 3000 m2 ComFlor 95, 500 m2 ComFlor 210 en 50 m2 ComFlor 100”, vertelt Henk Prins van Dutch Engineering. “We hebben alle benodigde technische kennis in huis om flexibel berekeningen te maken in functie van allerlei specifieke scenario’s. Bovendien voldoen onze staalplaatbetonvloeren ook aan de vooropgestelde brandweerstandseisen en zijn ze relatief eenvoudig te transporteren en te plaatsen. Vandaar dat complexe renovatieprojecten als deze op ons lijf geschreven zijn, zoals we eerder al bewezen in het Rijksmuseum in Amsterdam. Het KMSKA is wederom een erg mooie referentie, zowel voor ons als voor alle andere betrokken partijen!” 1000 tonnes d’acier D’un point de vue architectural, la rénovation et l’extension du KMSKA représentent un véritable exploit. L’un des éléments qui attire l’attention est sans aucun doute la structure porteuse de l’extension, qui se compose de 1000 tonnes d’acier S355. Un choix mûrement réfléchi, car il fallait une structure légère qui n’exerce pas de pression supplémentaire sur le sous-sol et les fondations. La structure en acier est principalement constituée de profilés HEB et tubulaires avec des assemblages boulonnés. L’acier est traité contre la corrosion et revêtu d’une pâte ignifuge. Tous les éléments ont été assemblés à l’aide d’une grue à tour et de harnais de sécurité. Il est frappant de constater que la structure en acier n’est visible que dans les deux tours techniques. Pour le reste, elle est cachée derrière des parois en plaques de plâtre. L’acier n’attire le regard qu’au sens figuré du terme. Le « stairway to heaven » est un autre élément remarquable qui, lui, attire l’attention. Cet escalier monumental est long de 37 m et compte 103 marches, dont cinq paliers. Les marches sont constituées de béton préfabriqué blanc poli et sont soutenues par d’imposants tubes d’acier. Les planchers mixtes, qui ont été choisis parce qu’ils permettent de grandes portées et peuvent supporter des charges très élevées malgré leur légèreté, méritent également un mot d’explication. « Comme il y avait différentes portées, charges et épaisseurs de plancher, nous avons fourni plusieurs dalles de plancher : 3000 m2 de ComFlor 95, 500 m2 de ComFlor 210 et 50 m2 de ComFlor 100 », explique Henk Prins de Dutch Engineering. « Nous disposons de toutes les connaissances techniques nécessaires pour effectuer des calculs adaptables en fonction de toutes sortes de scénarii spécifiques. En outre, nos planchers mixtes répondent également aux exigences prédéterminées en matière de résistance au feu et sont relativement faciles à transporter et à installer. Les projets de rénovation complexes comme celui-ci sont parfaitement dans nos cordes, comme nous l’avons prouvé précédemment au Rijksmuseum d’Amsterdam. Le KMSKA est une fois de plus une très belle référence, tant pour nous que pour toutes les autres parties concernées ! » 73

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=