info-steel-72

op de huidige productiehallen, terwijl er ook rekening werd gehouden met het totaalbeeld van de kade. Om de showroom te bereiken beweeg je tussen oude en nieuwe structuren, zodat die entrée een beleving op zich is. Daarnaast bevordert de showroom ook de samenhang op de site. In principe bestaat de aanbouw uit drie geledingen, die telkens onderling en met het omliggende kader een dialoog aangaan. Het gevoel van een eerlijke industriële architectuur trekt zich gewoon door in het gebouw. De portieken zijn in het zicht gelaten, waardoor je de ritmering van de gevel ook binnen voelt. Op de vloer ligt beton. Verlichting is dan weer bevestigd op de stalen profielen. De volledige collectie gevelstenen en kleiklinkers wordt daar ook gepresenteerd. Om de producten maximaal te laten spreken werd gekozen voor een sobere combinatie met andere kleuren en materialen zoals beton, glas en staal. De industriële architectuur fungeert als een catalogus voor het bedrijf. parfaitement aux halls de production actuels, tout en tenant compte de l’aspect général du quai. Pour rejoindre la salle d’exposition, vous passez entre les anciennes et les nouvelles structures, de sorte que cette entrée constitue une expérience en soi. En outre, la salle d’exposition renforce également la cohérence du site. En principe, l’extension se compose de trois niveaux, qui communiquent entre eux et avec le cadre environnant. L’impression d’une architecture industrielle franche transparaît dans le bâtiment. Les portiques restent visibles, de sorte que l’on ressent le rythme de la façade à l’intérieur du bâtiment également. Au sol, on retrouve du béton. L’éclairage, quant à lui, est fixé aux profilés en acier. On y retrouve également la collection complète de briques de parement et de pavés en terre cuite. Afin de maximiser l’attrait des produits, on a opté pour une combinaison sobre avec d’autres couleurs et matériaux tels que le béton, le verre et l’acier. L’architecture industrielle fait office de catalogue pour l’entreprise. 11 CATEGORIE A

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=