info-steel-72

tiges op afstand van elkaar gehouden. Deze zitten verwerkt in de golven van de geperforeerde verzinkte steeldeck platen (Joris Ide) die dienen als vloeropbouw. Op de steeldeckplaten komt een OSB-plaat – akoestische mat – OSB-plaat als vloeropbouw Een enkele nieuwe deuropening in het koor breekt het gesloten karakter van de kapel open en kijkt breed uit over de achterliggende velden. Door de overheidsdiensten voor erfgoed werden enkele ontwerpregels opgelegd. Aan het buitenzicht van de kapel mag niets wijzigen. Alles wat in de kapel geplaatst wordt moet er terug kunnen uitgehaald worden zodat de kapel terug een kapel kan worden. Hiervoor werd gekozen voor een lichte staalconstructies die losstaat van de muren en minimaal wordt bevestigd aan het bestaande gebouw. De tuinberging, die op een zwevende stalen kader steunt, is opgebouwd gewalste- en koudgevormde profielen uit staal. Dak en gevel zijn afgewerkt met aluminium golfplaten en beplating. espacés par de longues tiges. Celles-ci sont intégrées dans les ondulations des tôles perforées en acier galvanisé (Joris Ide) qui servent de structure de plancher. Un panneau OSB - isolation acoustique - comme structure de plancher sera placé sur les tôles en acier. Une nouvelle porte unique dans le chœur rompt le caractère fermé de la chapelle et offre une vue étendue sur les champs situés à l’arrière. Certaines règles de conception ont été imposées par les services publics du patrimoine. Rien ne doit être changé à l’aspect extérieur de la chapelle. Tout ce qui est placé dans la chapelle doit pouvoir être retiré afin que la chapelle puisse retrouver sa fonction. Pour cela, une structure légère en acier a été choisie, détachée des murs et fixée de façon minimale au bâtiment. L’abri de jardin, qui repose sur un cadre en acier flottant, est construit en profilés d’acier laminés et formés à froid. Le toit et la façade sont recouverts de tôles d’aluminium ondulé et de platelage. De herbestemming van de oude kapel tot een woning met aangepaste interne volumevorming is een bescheiden en reversibele realisatie. De lichtheid van de stalen structuur vult haar stenen omhulsel aan en vormt een respectvolle hedendaagse aanvulling. Het open huis van de godsdienst krijgt een nieuw leven in een private thuis. Een voorbeeld van een herbestemming.” — De jury. La réaffectation de l’ancienne chapelle en une habitation avec une formation de volume interne adaptée est une réalisation discrète et réversible. La légèreté de la structure en acier complète son enveloppe de pierre et constitue un élément contemporain respectueux. La maison ouverte de la religion fait peau neuve dans une maison privée. Un exemple de réaffectation.“ — Le jury. “ “ 39 CATEGORIE B

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=