info-steel-72

De trekkers volgen het vaste ritme van de glazen binnenwand, die rechtstreeks tegen de staalconstructie is gezet aan de hand van rubbervoegen. Om een gezond evenwicht tussen massa en gebruikscomfort tot stand te brengen, is de vloer opgebouwd uit gebogen UPN-profielen met een staalplaatbetonvloer op holle kokerprofielen. De staalplaatbetonvloer is lichter dan een volle betonplaat, maar heeft tegelijkertijd voldoende massa om als trillingsdemper te fungeren. De draagstructuur van het dak en de vloer bestaat uit S355 J2+N-staal (36 ton in totaal), waarbij het verfsysteem voldoet aan duurzaamheidsklasse C5i. Alle blootgestelde staaldelen, met name de trekstangen, zijn extra beschermd met een R60-verflaag. De passerelle verbindt twee gebouwen die zijn uitgevoerd in verschillende bouwstijlen – het 19e-eeuwse Huis van de Parlementsleden in metselwerk en het 21e-eeuwse Forumgebouw in beton – en die oorspronkelijk niet voorzien waren op een verbinding. Les tirants suivent le rythme fixe de la paroi intérieure en verre, qui est placée directement contre la structure en acier au moyen de joints en caoutchouc. Afin d’obtenir un bon équilibre entre la masse et le confort de l’utilisateur, le plancher est construit à partir de profilés UPN courbes avec une dalle mixte sur des profilés à âme creuse. La dalle mixte est plus légère qu’une dalle de béton pleine, mais possède en même temps une masse suffisante pour agir comme amortisseur de vibrations. La structure porteuse du toit et du plancher est constituée d’acier S355 J2+N (36 tonnes au total), avec un système de peinture répondant à la classe de durabilité C5i. Toutes les pièces en acier exposées, notamment les tirants, sont en outre protégées par un couche de peinture R60. La passerelle relie deux bâtiments de styles architecturaux différents – le Palais de la Nation en maçonnerie datant du XIXe siècle et le bâtiment du Forum en béton du XXIe siècle – qui n’étaient pas prévus à l’origine pour être reliés. FORUM ▽ ±0.00=+68.78 HVDP ▽ +0.84=+69.62 4.4% 4.4% 2% 2% EI30 EI30 AA AA CC BB CC BB 2627 PLENUM Toegangscontrole 1/100 Plan niv. +1.80 en Geers David Van Severen Tondo Plans and Details 2.5M 0 0.5 Bâtiment Forum Gebouw Niv.+2 0.00 Niv.+1 +0.84 Huis van de Parlementsleden HVDP La Maison des Parlementaires 3800 1025 2466 303 6463 7350 3550 1/100 Section AA sten Geers David Van Severen - Tondo Plans and Details 2.5M 0 0.5 Volksvertegenwoordigers en het voorgebouw. De zinnebeeldige cirkelvormige loopbrug is meer dan een verbinding. Het is een genererende rondgang, een ontmoetingsplaats. Het opgehangen glanzende volume roept vragen op en lost deze op meervoudige en meerduidige wijze op. Van buitenaf omsloten en afwezig, de omgeving weerspiegelend. Intern een ontsnappend oog van een cycloon die de symbolische druk opdrijft. Ontmoeten of ontwijken. De technische oplossing en het materiaalgebruik zijn adequaat. Een opgehangen staalconstructie waarvan details en oplossingen niet in het oog springen en daardoor verrassend en bevragend zijn. Poëtische bouwkunst.” — De jury. La connexion entre la Chambre des représentants et le bâtiment principal. La passerelle circulaire évocatrice est plus qu’une connexion. C’est un parcours initiatique, un lieu de rencontre. Le volume suspendu et brillant soulève et résout des questions de manière multiple et équivoque. Éteint et fermé sur l’extérieur, il reflète son environnement. En interne, l’œil d’un cyclone qui s’échappe et qui fait monter la pression symbolique. Rencontrer ou esquiver. La solution technique et l’utilisation des matériaux sont adéquates. Une structure en acier suspendue dont les détails et les solutions ne se démarquent pas et sont donc surprenants et interpellants. Architecture poétique.“ — Le jury. “ “ 57 CATEGORIE C

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=