info-steel-72

publieke functie vervult. De onderzoeksfaciliteiten zijn immers omzoomd met een educatieve looproute voor geïnteresseerde bezoekers, inclusief een centraal ontmoetingsplein. Het zijn vooral de uitkragende voor- en achterzijde van de ranke serreconstructie die in het oog springen. Aan de staart van het gebouw is een voorplein met een monumentale entreetrap voorzien. Deze laatste is 11 m hoog en lijkt te zweven, aangezien hij op 11 slanke kolommen rust. De serrekappen zijn er verticaal doorgetrokken over de gefacetteerde vliesgevel en vormen op die manier transparante erkers. De dakserre bestaat hoofdzakelijk uit lichte vakwerkconstructies met kokerprofielen en -kolommen. Enkel in de verticale serre is sprake van IPE400-kolommen. De kokerkolommen van de lage serre bestaan uit S235- en S275-staal en de IPE-kolommen in de hoge serre uit S235staal. Voor de tralieliggers, die uit RHS 80x50 bestaan, kozen we S235- en S355-staal. une fonction agricole et une fonction publique. Les installations sont entourées d’un parcours éducatif pour les visiteurs intéressés, comprenant une placette centrale de rencontre. L’avant et l’arrière en porte-à-faux de la construction élancée de la serre attirent particulièrement le regard. A l’entrée du bâtiment, un parvis avec un escalier d’entrée monumental est prévu. Ce dernier est haut de 11 m et semble être suspendu, car il repose sur 11 colonnes élancées. Les toits des serres sont prolongés verticalement au-dessus du mur-rideau à facettes pour former des baies vitrées transparentes. Le toit de la serre est principalement constitué de constructions en treillis, avec des poutres à caissons et colonnes. Seule la serre verticale est équipée de colonnes IPE400. Les poutres caissons de la serre basse sont en acier S235 et S275 et les poutres IPE de la serre haute en acier S235. Pour les poutres en treillis, composées de RHS 80x50, nous avons choisi l’acier S235 et S355. Een voorbeeldige verdichting van een agrarisch onderzoekcentrum, een stadstuin – bouwplein. Deze serreconstructie is een één-op-één oplossing; what you see is what you get. Door de serrekappen als facetgevels om te buigen, in twee richtingen, wordt een fascinerend beeld gegenereerd.” — De jury. Un compactage exemplaire d’un centre de recherche agricole, un jardin urbain - plan de construction. Cette construction de serre est une solution individuelle ; ce que vous voyez est ce que vous obtenez. En courbant les toits des serres comme des dalles à facettes, dans deux directions, on obtient une image fascinante.“ — Le jury. “ “ 95 CATEGORIE D

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=