info-steel-72

ter ondersteuning van de nieuwe terrassen. Deze stalen geraamten werden de drager van de verschillende gevelelementen: lamellen, plafonds, looproosters en gevelbekledingen. Het volledige gevelsysteem en zijn substructuur werd geheel ontwikkeld en geproduceerd na het nauwkeurig inmeten van de bestaande situatie via een 3D-puntenwolk. Deze informatie werd verder omgevormd in een BIM-model, zodat de staalproductie en werfmontage zeer efficiënt en met weinig hinder kon verlopen. De golvende lijnvoering van het gevelsysteem komt goed tot uiting tijdens de dag maar wordt ’s avonds door de exacte belichting extra geaccentueerd. De uitwerking van de gevelgeleding is gebaseerd op een hoog-energetisch comfort aangevuld met een dynamisch verticaal gevelsysteem dat naarmate zijn standpunt een ander aangezicht zal krijgen vanwege de variërende lamelposities. De architect is zeer te spreken over de samenwerking met de verschillende aannemingsbedrijven. Voor de renovatie werkte hij namelijk met afzonderlijke aannemers, wat eerder uitzonderlijk is bij projecten als deze. nouvelles terrasses. Ces ossatures en acier sont devenues le support des différents éléments de façade : lamelles, plafonds, passerelles et revêtements de façade. L’ensemble du système de façade et de son infrastructure a été entièrement développé et produit suite à une mesure précise de la situation existante par l’intermédiaire d’un nuage de points 3D. Ces informations ont ensuite été transformées en un modèle BIM, de sorte que la production de l’acier et le montage au chantier puissent se dérouler de manière très efficace et avec un minimum de nuisances. Les lignes ondulées du système de façade s’expriment parfaitement en journée, et sont accentuées le soir par la précision de l’éclairage. La conception de la déclinaison de la façade est basée sur un confort énergétique élevé, complété d’un système de façade verticale dynamique qui aura un aspect différent en fonction de la position variable des lamelles. L’architecte est très satisfait de la collaboration avec les différents entrepreneurs. Pour la rénovation, il a notamment travaillé avec des entrepreneurs individuels, ce qui est assez exceptionnel pour des projets comme celui-ci. 97 CATEGORIE D

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=