info-steel-73

Multi-inzetbare staalstructuur voor de buitenruimtes De opdracht voor het project De Veerboot bestaat uit het ontwerpen én bouwen van een nieuwe basisschool buitengewoon onderwijs met internaat. Het concept van de school is volledig afgestemd op maat van zijn gebruikers en voldoet aan de eisen van de stedenbouwkundige en architecturale context. Op de nieuwe site wordt een overzichtelijke structuur gecreëerd, waarbij elk programma een duidelijke plek krijgt toegewezen. Het bos blijft gevrijwaard en wordt ingezet als natuurbeleving voor de gehele campus. Er komen twee nieuwe hoofdassen en op het knooppunt vormt zich een centraal plein. Gezien alle klassen zijn gelegen op het gelijkvloers niveau grenzen alle speelplaatsen rechtstreeks aan de klaslokalen. Het ontwerp versterkt de buitenruimtes van het internaat door een multi-inzetbare staalstructuur. De structuur maakt de buitenruimtes intiem en brengt daarnaast ook enkele praktische oplossingen met zich mee. Verwacht wordt dat de eerste leerlingen in de loop van het schooljaar 2023-2024 hun intrek nemen. De nieuwe school biedt plaats aan 110 leerlingen, het internaat telt 61 kamers. Structure métallique polyvalente pour les espaces extérieurs La mission du projet ‘ De Veerboot’ consiste à concevoir et à construire une nouvelle école primaire ‘buitengewoon onderwijs’ avec internat. Le concept de l’école est entièrement adapté à ses utilisateurs et répond aux exigences du contexte urbain et architectural. Une structure ordonnée sera créée sur le nouveau site, chaque programme ayant une place bien définie. La forêt sera préservée et utilisée comme expérience de la nature pour l’ensemble du campus. Il y aura deux nouveaux axes principaux et une place centrale à la jonction. Comme toutes les salles de classe sont situées au niveau du sol, toutes les aires de jeux sont directement adjacentes aux salles de classe. Le projet renforce les espaces extérieurs de l’internat grâce à une structure métallique polyvalente. La structure rend les espaces extérieurs intimes et apporte également des solutions pratiques. Les premiers élèves devraient emménager au cours de l’année scolaire 2023-2024. La nouvelle école accueillera 110 élèves, tandis que l’internat comptera 61 chambres. Volhardingslaan, Deinze Plaats_Localisation GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Opdrachtgever_Maître d’ouvrage B2Ai architects Architect_Architecte Stefaan Thiers Landschapsarchitect_Architecte paysagiste VK Architects & Engineers Studiebureau stabiliteit_Bureau d’études stabilité Alheembouw, Staden Hoofdaannemer_Entrepreneur principal Beelden: B2Ai architects Tekstbron: B2Ai architects - Alheembouw project_projet 6

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=