info-steel-74

wateropvang, de extra-isolatie, ledverlichting en de vele laadpunten om de elektrische wagens op te laden. Complex Na een openbare aanbesteding ging de gemeente in zee met het bureau WE-S architecten uit Gentbrugge. Dat het optrekken van het nieuw complex niet eenvoudig zou worden, was duidelijk. “De opdracht had niet enkel betrekking op de bouw van een werkliedenloods van 3500 m2 met kantoren maar tegelijk ook met de systematische afbraak van het amalgaam van grote en kleine gebouwen op de site”, aldus WE-S architecten. “Die afbraak moest in verschillende fasen gebeuren om de werking van de bestaande werkliedenloods niet in het gedrang te brengen tijdens de constructie van het gebouw. Het nieuwe volume werd daarom rond de bestaande loods gebouwd zodat die zijn functie tijdens de werkzaamheden kon behouden. Bovendien diende conform de bepalingen van het RUP rondom het perceel een groenbuffer gerealiseerd te worden van 5 m breed”. Maximaal zicht De gebogen vorm zorgt er verder voor dat men vanuit de kantoren een maximaal zicht behoudt op het binnenplein en de laadpoorten, zoals gezegd een van de belangrijke uitgangspunten van het project. Aangezien het gebouw langzaam oploopt naar de voorgevel toe, ligt het zwaartepunt vooraan het perceel, ter hoogte van de straat. Tegelijk waaiert het gebouw trapsgewijs uit richting containerpark, waardoor een maximale daglichttoetreding in de vergaderzalen, magazijnen en ateliers kan worden gegarandeerd. Daartoe dienen de brede bandramen die de horizontale stalen portieken van elkaar scheiden. Gevelroosters voor pulsie en extractie worden zoveel mogelijk binnen deze bandramen vervat om het dakvlak van openingen en schouwen te vrijwaren. Het resultaat is een concaaf gebouw dat waaiervormig en taps toeloopt naar de voorzijde toe. l’isolation supplémentaire, l’éclairage à LED et les nombreuses bornes de recharge pour les véhicules électriques. Complexe Après un appel d’offres public, la commune a engagé le bureau WE-S architecten de Gentbrugge. Il était clair que la construction du nouveau complexe ne serait pas une chose facile. « Le contrat portait non seulement sur la construction d’un atelier de 3500 m² avec des bureaux, mais également sur la démolition systématique de l’amalgame de grands et petits bâtiments existants sur le site », affirment WE-S architecten. « Cette démolition devait avoir lieu en différentes phases, afin de ne pas compromettre le fonctionnement de l’atelier des travailleurs pendant la construction du bâtiment. Le nouveau volume a donc été construit autour de l’entrepôt existant, afin qu’il puisse conserver sa fonction pendant les travaux. De plus, conformément aux dispositions du RUP (plan d’aménagement du territoire), un tampon vert de 5 m de large devait être réalisé autour de la parcelle. » Visibilité maximale La forme incurvée garantit également que les bureaux gardent une vue maximale sur la cour intérieure et les ports de chargement ; comme dit, l’un des points de départ importants du projet. Comme le bâtiment remonte légèrement en hauteur à l’avant, le centre de gravité se trouve à l’avant de la parcelle, au niveau de la rue. Simultanément, le bâtiment se déploie graduellement vers le parc à conteneurs, ce qui garantit l’entrée maximale de la lumière du jour dans les salles de réunion, les entrepôts et les ateliers. C’est la raison de la présence des grandes fenêtres bandeau, séparant les portiques horizontaux en acier les uns des autres. Les grilles en façade pour la ventilation et l’extraction sont intégrées autant que possible dans ces fenêtres bandeau, afin de ne pas charger la surface de la toiture avec des ouvertures et des cheminées. Le résultat est un bâtiment concave, en forme d’éventail, qui se rétrécit vers la façade frontale. 12 13 8 7 16 17 19 18 17 16 15 13 14 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 18 17 16 15 14 13 12 11 20 20 1 2 3 4 5 6 9 10 14 15 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 18 17 16 15 14 13 12 11 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 18 17 16 15 14 13 12 11 20 A' A F' F B' B G G' 41

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=