info-steel-74

Restauratiepremie “In Schelderode was de hefboom voor de herbestemming het feit dat er in 2015 door de voormalige kerkraad een restauratiepremie was aangevraagd en bekomen voor de restauratie van het interieur” haakt Frederick Steenhout, projectleider infrastructuur van Merelbeke in. “Zowel het bestuur, de architecten, het Agentschap Onroerend Erfgoed als de uitvoerende aannemer en restaurateurs hadden van bij de start van het project en de werken hetzelfde doel voor ogen: de erfgoedwaarde van de kerk maximaal bewaren en de nieuwe elementen tussen de erfgoedwaarde te integreren.” Ondersteunende functies De nieuwe bestemming van de Sint-Martinuskerk als polyvalente ontmoetingsruimte en stille ruimte had ondersteunende faciliteiten nodig. “Een kleine keuken, een vestiaire, bergruimtes, een sanitair compartiment en een trap die toegang biedt tot een mezzanine” vult Frederick Steenhout aan. “Dit platform biedt plaats aan zo’n 20 à 25 personen, en kan dienen voor vergaderingen, een presentatie met mobiel TV-scherm, maar ook een muzikaal combo of ensemble om van daaruit een culturele activiteit of een receptie op te luisteren”. “Op de plaats van het oorspronkelijke inkomportaal voorzagen we een nieuw volume in notelaar fineer waarin deze faciliteiten werden ondergebracht”, gaat Lamia El Bouazzaoui verder. “Die ruimtes zijn toegankelijk vanuit de kerk en kan je afsluiten met een nieuwe staalstructuur met geperforeerde staalplaten. Via een boogvormige stalen trap kan je naar de mezzanine – eveneens van staal - boven op het volume”. Ruimtelijkheid intact Het gebruik van een stalen wand en trap binnen de restauratie van een kerkgebouw kan verrassend overkomen maar is dat niet. “Door de mechanische eigenschappen van staal, zoals een grote buigzaamheid en een grote sterkte, was een smalle profilering mogelijk in combinatie met een golvende vorm. Hierdoor was het mogelijk de wand te laten meanderen tussen Prime à la restauration « À Schelderode, tout a commencé quand l’ancien conseil de l’église a demandé et obtenu une prime à la restauration pour l’intérieur en 2015 », ajoute Frederick Steenhout, chef de projets d’infrastructure de Merelbeke. « Le conseil d’administration, les architectes, l’Agentschap Onroerend Erfgoed (Agence du Patrimoine immobilier), l’entrepreneur général et les restaurateurs poursuivaient tous le même objectif depuis le début du projet et des travaux : préserver au maximum la valeur patrimoniale de l’église et y intégrer les nouveaux éléments. » Services facilitaires La réaffectation de l’église Sint-Martinus en tant que lieu de rencontre polyvalent et espace calme nécessitait l’ajout de services facilitaires. « Une petite cuisine, un vestiaire, des espaces de rangement, un espace sanitaire et un escalier pour accéder à une mezzanine », précise Frederick Steenhout. « Cette plateforme peut accueillir environ 20 à 25 personnes et servir pour des réunions, une présentation avec écran TV mobile, ainsi qu’un petit orchestre ou ensemble musical pour animer une activité culturelle ou une réception. » « Nous avons aménagé un nouveau volume en placage de noyer pour abriter ces installations, à la place de l’ancien porche », poursuit Lamia El Bouazzaoui. « Ces espaces sont accessibles depuis l’église et peuvent être fermés grâce à une nouvelle structure en acier composée de plaques d’acier perforées. Un escalier arqué en acier permet d’accéder à la mezzanine – également en acier – située au sommet du volume. » Espace intact L’utilisation d’un mur et d’un escalier en acier pour restaurer une église peut paraître surprenante, mais détrompez-vous. « Grâce aux propriétés mécaniques de l’acier, telles qu’une grande malléabilité et solidité, il était possible de combiner un profilage étroit à une forme ondulée. Cela a permis de faire serpenter le mur entre les colonnes, ce qui confère un look fin et 51

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=