info-steel-74

• bouwdok zuid: circa 190 m, verdeeld in twee compartimenten (E en F – moot 21 t/m 27); • bouwdok noord: circa 215 m, verdeeld in twee compartimenten (K en L – moot 45 t/m 52) • cut and cover en toerit noord: circa 590 m, verdeeld in vijf compartimenten (M1+M2 t/m P – moot 53 t/m 76). De in dit artikel beschreven constructies (afb. 2) zijn aangebracht in de bouwdokken tegen de combiwanden, op de locaties tussen de compartimenten: D-E, E-F en K-L. Stempelconstructies bouwdokken In de lengterichting bestaan de wanden van de bouwdokken uit combiwanden (buispalen met damwanden); deze zijn ook toegepast in de dwarsrichting om de bouwdokken te compartimenteren. De compartimenteringswanden worden in de verschillende bouwfases anders belast door grond- en waterdruk. De richting van de belasting is afhankelijk van het ontgravingsniveau en de waterstand in een compartiment. Maximaal kan er een waterstandverschil aan beide zijden van de wand zijn van 10 m, wat in elke richting een keer voorkomt. Door de kerende hoogte van de combiwanden is het nodig om de wand relatief laag (op NAP –5,0 m) horizontaal te ondersteunen. De combiwand werkt hierdoor als een uitkragende kolom, die verend is ingeklemd in de grond met een steunpunt op NAP –5,0 m. Door de faseringen waarin de compartimenten D-E, E-F en K-L worden gebouwd (grondwerk, betonwerk bouwdokvloer en aanbrengen gewapend onderwaterbeton), is een gording met schoor (druk)stempels aan beide zijden van de combiwand niet mogelijk. De stempelconstructie (rood, afb. 2) kan slechts aan één zijde van de compartimentering (blauw, afb. 2) worden aangebracht. 1 NAP +1,5 tot –11,5 m a), b) T/D NAP +1 m 2 NAP +2 tot –14 m 3 NAP +2 tot –20,5 m 4 NAP +2 tot –14,0 m c), d), e) T/D NAP –5 m f), g) T/D NAP +2,5 m h) T/D NAP +3,5 m 5 NAP +4 tot –26 m 6 NAP +2 tot –31 m aa) hulpwand NAP +2 tot –20,5 m bb) hulpwand NAP +3,5 tot -18 m 7 NAP +2 tot –30 m 8 NAP +4 tot –23 m 9 NAP +4 tot –19 m 10 NAP +4 tot –14,0 m 11 NAP +6,5 tot –16 m 12 NAP +6,5 tot –18 m A K L M1 M2 N O 1 2 7 8 9 10 11 12 3 a) b) aa) bb) c) e) f) g) h) d) c) 4 5 6 B C D E F dienstgebouw Zuid baggergeul ca. 230 m langsdam vaargeul ca. 370 m huidig maaiveld bovenzijde wand helling kelder hoofdkelder betonvloer ongewapende werkvloer prefab betonnen palen betondokvloer gewapend onderwaterbeton –35 m +5 m 0 m –15 m –25 m protectielaag betondak middenkelder lterlaag betonnen stempelraam onderkant wegconstructie hoogte ankerpalen 1. Luchtfoto Maasdeltatunnel (11-2-2021). 2. Langsdoorsnede Maasdeltatunnel met compartimenteringswanden DE, EF en KL. 55 toerit noord toerit zuid bouwdok zuid bouwdok noord Foto: Topview via RWS

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=