info-steel-75

editoriaal_éditorial Met het vierde Info_Steel-nummer van 2023, kondigt zich ook het einde van het jaar aan. We kijken alvast terug op een goed gevuld jaar waarbij, naast de traditionele activiteiten, 3 nieuwe concepten uitgewerkt werden: de eerste editie van de STEELdays, de opstart van het Belgische Bouwakkoord Staal en de BENELUX Steel Bridge Contest. De intensievere samenwerking met Bouwen met Staal wordt zo ook zichtbaar. De voorbije maanden hebben we in overleg met onze leden de planning gemaakt voor de eerste helft van 2024. Een versterkt aanbod van opleidingen, een tweede editie van de STEELdays en – na meer dan tien jaar- terug een buitenlandse studiereis springen daarbij zeker in het oog. Maar ook de traditionele activiteiten op vlak van promotie en netwerking, met dit magazine als één van de speerpunten, blijven op de agenda staan. Een natte herfstavond of koude winterdag, het is wellicht een ideaal moment om nummer 75 van Info_Steel rustig te doorbladeren, en weer een selectie bijzonder geslaagde staalrealisaties te ontdekken. Veel leesplezier, Koen Michielsen info-steel 75 - 10-11-12/2023 Driemaandelijks blad voor architectuur en bouwtechnieken, uitgegeven door Infosteel (België en Luxemburg) _Revue trimestrielle d’architecture et de génie civil publiée par Infosteel (Belgique et Luxembourg). Verantwoordelijke Uitgever_Editeur Responsable : Koen Michielsen, General Manager Infosteel vzw_Infosteel asbl Z.1 Researchpark 110, BE-1731 Zellik t: +32-2-509 15 01 info@infosteel.be - www.infosteel.be BTW-TVA: BE 0406 763 362 Redactie_Rédaction : Koen Michielsen, Jos Segaert, Palindroom (Philippe Selke, Tim Janssens, Wouter Polspoel en Florian Holsbeek) & Jo Van den Borre Vertaling_Traduction : ElaN Languages,Heusden-Zolder / Palindroom, Hasselt Infosteel, Zellik Coördinatie & Opmaak_Coordination & Mise en page : Jo Van den Borre, Infosteel Advertenties_Publicité : benedicte.vanparys@infosteel.be - t: +32-2-509 15 05 Verspreiding_Diffusion : Gratis voor leden van Infosteel vzw _Gratuit pour les membres d’Infosteel asbl Oplage_Tirage: 2.400 exemplaren_exemplaires Verkoop per stuk_Vente au numéro € 15 / nummer_numéro (iBTW - TVAc) Lid worden_Affiliation : benedicte.vanparys@infosteel.be Copyright 2023 by Infosteel Alleen de auteurs zijn verantwoordelijk voor de artikels. De auteur gaat akkoord met publicatie van de toegezonden documenten. Alle rechten voorbehouden, die van vertaling en bewerking inbegrepen._Les articles publiés n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs. Les documents reçus impliquent l’accord de l’auteur pour libre publication. Tous droits de reproduction, traduction et adaptation réservés. ISSN 2032-281X La parution du quatrième numéro d’Info_Steel de 2023, annonce également la fin de l’année. Il est déjà l’heure du bilan sur une année bien remplie au cours de laquelle, outre les activités traditionnelles, 3 nouveaux concepts ont été développés: la première édition des STEELdays, le lancement de l’Accord Belge sur la Construction en Acier et le BENELUX Steel Bridge Contest. La coopération intense (ou accrue) avec Bouwen met Staal devient désormais visible. Ces derniers mois, en concertation avec nos membres, nous avons d’ores et déjà planifié le premier semestre 2024. Une offre renforcée de formations, une deuxième édition des STEELdays et – après plus de dix ans – à nouveau un voyage d’étude à l’étranger se profilent déjà à l’horizon. Mais les activités traditionnelles de promotion et de mise en réseau, dont ce magazine est l’un des piliers, figurent également à l’ordre du jour. Qu’il s’agisse d’une soirée d’automne pluvieuse ou d’une froide journée d’hiver, c’est peut-être le moment idéal pour feuilleter le numéro 75 d’Info_Steel et découvrir une nouvelle sélection de réalisations particulièrement réussies dans le domaine de l’acier. Bonne lecture, Koen Michielsen cover_couverture Gare de Namur - pylône Tekening / Dessin: Ney & Partners Architect / Architecte: Ney & Partners Artikel op pagina 14_Article en page 14 1

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=