info-steel-75

Een nieuw station voor een hangende metro De stad Wuppertal, in de regio Berg (DE), heeft een stedelijk vervoersmiddel dat uniek is in de wereld: de hangende metro. Over een afstand van ongeveer 10 km torent deze 12 m boven de rivier de Wupper uit en volgt hij bijna perfect de loop ervan. De rest van het traject slingert hij 8 m boven de verkeersaders van de stad. De perrons en ingangen van het nieuwe station Ohligsmühle worden ondersteund door buisportalen die de Wupper overbruggen. De staalconstructie werd met mobiele kranen vanaf beide oevers van de rivier opgebouwd, zonder het metroverkeer te onderbreken. Nieuwe technologie voor brandwerende staalconstructies Om een brandwerendheid van 30 minuten of meer te bereiken, moeten staalconstructies worden beschermd. Het is echter veel rationeler om hiervoor de eigenschappen van beton te gebruiken en gemengde staal-betonsystemen te ontwikkelen. Het AF30/120 principe bestaat uit het gebruik van gewalste H-profielen waarbij de ruimte tussen de flenzen wordt opgevuld met beton. De buitenzijden van de flenzen blijven blootliggen. Het beton bevat langswapening die helpt bij het opnemen van de belastingen. U-vormige beugels worden aan het lijf van de ligger gelast om ervoor te zorgen dat het gewapende beton en het stalen deel aan elkaar vastzitten. Stalen sluisdeuren voor dam Het belangrijkste doel van de dam van Lixhe (Visé) is het creëren van een enkel rWiviervak van ongeveer 16 km lang, door 2 bestaande dammen te verwijderen. De dam van Lixhe is een beweegbare dam. In normale omstandigheden wordt elke opening afgesloten door een stalen hef- en roldeur (gebouwd door Victor Buyck Metaalbouw, Eeklo). Ten eerste de hefdeur, dat de afvoer van oppervlaktestromen mogelijk maakt, en ten tweede de damdeur, die samen met de hefdeur geheven, grotere debieten van de Maas door middel van bodemstroming doorlaat. Une nouvelle station pour un métro aérien La ville de Wuppertal, dans le Berg (DE), possède un moyen de transport urbain unique au monde : le métro suspendu. Sur une distance d’environ 10 km, il surplombe à 12 m de hauteur le lit de la Wupper dont il épouse presque parfaitement le cours. Sur le restant du trajet, il serpente à 8 m au-dessus des artères urbaines. Les quais de la nouvelle station d’Ohligsmühle et leurs accès sont supportés par des portiques tubulaires surplombant la Wupper. La charpente métallique a été montée à l’aide de grues mobiles depuis les deux rives, sans interruption du trafic du métro. Une nouvelle technologie dans la construction en acier résistant au feu Pour atteindre des durées de résistance au feu de 30 minutes et plus, les constructions métalliques doivent donc nécessairement être protégées. Il est néanmoins beaucoup plus rationnel d’utiliser à cet effet les propriétés du béton et de mettre au point des systèmes mixtes acier-béton. Le principe AF30/120 consiste à mettre en œuvre des profils laminés en H dont l’espace situé entre les ailes est rempli de béton. Les faces extérieures des semelles métalliques restent apparentes. Le béton contient des armatures longitudinales qui collaborent à la reprise des charges. Pour assurer la solidarisation entre béton armé et profil métallique, des étriers en forme de U sont soudés à l’âme de la poutrelle. Bouchures métalliques pour barrage Le but prioritaire du barrage de Lixhe (Visé) est de réaliser un bief unique d’environ 16 km de longueur en supprimant deux barrages à aiguilles. Le barrage de Lixhe est un barrage mobile. Chaque pertuis est obturé, en situation normale, par une bouchure levante-roulante métallique (construit par Victor Buyck Metaalbouw, Eeklo). D’une part, la hausse qui par écoulement superficiel permet l’évacuation des débits faibles, d’autre part, la vanne, qui, relevée avec la hausse, permet le passage des plus gros débits de la Meuse par écoulement de fond. Meer weten_En savoir plus Vraag hier het volledige artikel uit 1983 aan. L’article complet de 1983 est disponible sur demande. jo.vandenborre@infosteel.be 11

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=