info-steel-75

De wielerpiste wordt overspannen door een stalen dakstructuur in één overspanning van ongeveer 78 m”, zegt Robin Op ’t Roodt van studiebureau Sweco. “Deze steunt op geprefabriceerde betonnen kolommen. Om tot een rationeel ontwerp te komen werd de vormgeving al van in de ontwerpfase geoptimaliseerd in functie van de optredende krachtwerking. In plaats van te kiezen voor hellende daken met een lineair verloop, werd de vorm van de overspanning aangepast naar een parabolisch verloop. Waar dit verschil voor kleine overspanningen verwaarloosbaar is, wordt dit voor deze grote overspanning in absolute cijfers belangrijk, terwijl het niet op praktische bezwaren stuit.” S460 Voor de dragende dakspanten werd geopteerd voor de S460 staalkwaliteit. “Normaliter voorziet men voor dergelijke toepassingen hoogwaardig S355 staal” zegt Geert Bettens, bouwkundig ingenieur bij ArcelorMittal Steligence® “maar voor deze toepassing adviseerden we een superieure staalkwaliteit. S460 wordt ook hogesterktestaal genoemd. Deze laat toe de afmetingen van de elementen Le vélodrome sera surplombé par une structure de toit en acier d’une portée d’environ 78 m », explique Robin Op ‘t Roodt du bureau d’études Sweco. « Cette structure repose sur des colonnes de béton préfabriquées. Afin de parvenir à une conception rationnelle, l’esthétique a été optimisée dès la phase de conception en fonction des effets de force en présence. Au lieu d’opter pour des toits en pente avec un tracé linéaire, la forme de la travée a été remplacée par un tracé parabolique. Alors que pour les petites travées, cette différence est négligeable, pour cette grande travée, elle devient significative en chiffres absolus, sans pour autant soulever d’objections pratiques. » S460 La qualité d’acier S460 a été choisie pour les fermes de toit porteuses. « Normalement, pour ce type d’applications, on utilise de l’acier de qualité S355 », explique Geert Bettens, ingénieur structure chez ArcelorMittal Steligence®, « mais pour cette application, nous avons recommandé une qualité d’acier supérieure. Le S460 est également appelé acier à haute résistance. Il permet de réduire considérablement les dimensions des 24

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=