info-steel-75

structureel trapeziumvormige dakprofiel Hacierco 3.250.165 van ArcelorMittal Construction. Deze geperforeerde steeldeckplaten zijn voorzien van rotswolisolatie en worden voornamelijk als dragende elementen van het dak gebruikt in constructies zoals deze.” Gevels Het ontwerp van de gevels gaat uit van concentrische schillen rond de 3D gemodelleerde velotrack. “Elk van de schillen wordt ingevuld met telkens andere programma-onderdelen”, aldus Luc Baert, architect vennoot bij dbv architecten. “Op plaatsen waar interactie met de omgeving gewenst is worden de modulaire gevelcassettes extensief van beglazing voorzien. Op die manier ontstaat er een wisselwerking met de omliggende bossen, het circuit en de beleving binnen het gebouw”. Concreet zijn de gevels opgebouwd uit houtskeletwanden van Machiels Building Solutions waartegen een regelwerk – horizontale omega afstandhouders - geplaatst is. Ze kregen een bekleding met geprofileerde Frequence lorMittal Construction, Hacierco 3.250.165, a été choisi pour la structure du toit. Ces plaques d’acier perforées sont équipées d’une isolation en laine de roche et sont principalement utilisées comme éléments porteurs de la toiture dans des constructions comme celle-ci. » Les façades La conception des façades repose sur des coques concentriques disposées autour de la piste de course modélisée en 3D. « Chacune des coques sera remplie d’éléments de programme différents à chaque fois », a déclaré Luc Baert, architecte partenaire chez dbv architects. « Les cassettes de façade modulaires sont largement vitrées là où l’interaction avec l’environnement est souhaitée. Cela crée ainsi un échange entre les forêts environnantes, la piste et l’expérience à l’intérieur du bâtiment. » Plus précisément, les façades sont construites à partir de murs à ossature bois de Machiels Building Solutions contre lesquels est placé un lattage - des entretoises horizontales oméga. Elles ont été revêtues de profilés 26

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=