info-steel-75

smokkelroute was. Vandaag slaat de toren een brug tussen twee landsdelen die omwille van godsdienstoorlogen door de eeuwen heen van elkaar gescheiden werden maar altijd een natuurlijke eenheid vormden. Baken In januari 2020 werd een architectuurwedstrijd voor het ontwerp van het uitzichtpunt opgezet. Inwoners van Stekene en Hulst kregen de kans om hun stem uit te brengen. Het was architect Matthias Zaman van Raakvlak Architecten die het winnend ontwerp uittekende. “De wensen van de opdrachtgever, de EGTS Linieland van Waas en Hulst, waren uitdagend”, zegt Matthias Zaman. “Een uitzichtpunt maken met een hoogte van 20 à 25 m, een baken in het landschap dat de agrarische en cultuurhistorische verbondenheid tussen Vlaanderen en Nederland beklemtoont.” De streek is immers bekend voor de eerder genoemde Staats Spaanse linies met de vlakbij gelegen vestingstad Hulst, fort Sint-Jan, Fort Betmar en andere. Op strategische plaatsen werden uitkijktorens geplaatst. Dit ontwerp is met zijn eenvoudige doch krachtige cilindrische vorm een verwijzing naar zo’n Spaanse durant laquelle la zone où se dresse la tour servait de route de contrebande. Aujourd’hui, la tour relie deux régions qui ont été séparées au fil des siècles par des guerres de religion, mais qui ont toujours formé une unité naturelle. Point de repère En janvier 2020 était lancé le concours d’architecture pour la conception du point de vue, pour lequel les habitants de Stekene et de Hulst ont eu la possibilité de voter. C’est l’architecte Matthias Zaman de Raakvlak Architects qui a imaginé le projet gagnant. « Les souhaits du client, l’EGTS Linieland de Waas et Hulst, étaient ambitieux », explique Matthias Zaman. « Il fallait créer un point de vue d’une hauteur de 20 à 25 m, un point de repère dans le paysage, qui soulignait le lien agricole et historico-culturel entre la Flandre et les Pays-Bas. » La région est en effet connue pour les StaatsSpaanse Linies évoquées ci-dessus, avec la ville fortifiée voisine de Hulst, le fort Sint-Jan, le fort Betmar, etc. Des tours de guet avaient alors été érigées à des endroits stratégiques. Ce projet, avec sa forme cylindrique simple mais puissante, fait référence à ces tours de guet espagnoles. « 36

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=