info-steel-75

Expertises samenbrengen SBM Offshore, verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van de drie floaters, besteedde een deel van de prefabricage en al het assemblagewerk uit aan Eiffage Métal. De constructies werden geassembleerd op de site van Eiffage Métal in Fos-sur-Mer, vlakbij Marseille. “Wij pakken dit soort werk altijd samen aan met onze Belgische dochteronderneming Smulders. We beschikken over een geïntegreerd team dat ons in staat stelt optimale diensten te verlenen, met name op het gebied van geïndustrialiseerde productie- en assemblagemethodologie. Het stelt ons ook in staat om voordeel te halen uit alle expertise van Eiffage Métal en van de specificiteiten van onze 12 productielocaties verspreid over Europa. Dit betekent dat we het best mogelijke industriële plan kunnen aanbieden. Dat is onze kracht: een volledig geïntegreerde oplossing kunnen bieden”. – legt Antoine de Prémont uit, directeur van de afdeling Offshore van Eiffage Métal. “Het gaat om een zeer internationale werkomgeving op meerdere vlakken: qua supply chain was het project verspreid tussen China, Turkije, Spanje, Italië, Oostenrijk, België, Nederland, Frankrijk, .... maar ook qua projectteam en uitvoering op de werf waren zeer veel natiRassembler les compétences SBM Offshore, chargé de la conception et de la construction des trois flotteurs, a sous-traité une partie de la préfabrication et la totalité de l’assemblage à Eiffage Métal. Les structures ont été assemblées sur le site d’Eiffage Métal à Fos-sur-Mer, près de Marseille. « Nous traitons toujours ce type de marchés avec notre filiale belge Smulders. Nous disposons d’une équipe intégrée qui nous permet d’apporter les prestations optimales, notamment en termes de production industrialisée et de méthodologie d’assemblage. Elle nous permet également de bénéficier de toutes les expertises d’Eiffage Métal et des spécificités de nos 12 sites de production répartis en Europe. De quoi proposer le meilleur schéma industriel possible. C’est toute notre force : pouvoir proposer une solution totalement intégrée. » – explique Antoine de Prémont, directeur de la division Offshore d’Eiffage Métal. « Il s’agit d’un environnement de travail très international à différents niveaux : en termes d’approvisionnement, le projet a été réparti entre la Chine, la Turquie, l’Espagne, l’Italie, l’Autriche, la Belgique, les Pays-Bas, la France … mais aussi en termes d’équipe de projet et Assemblage van de drijvende funderingen op de site van Eiffage Métal_Assemblage des fondations flottantes sur le site d’Eiffage Métal 60

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=