info-steel-75

Pilootprojecten aftoetsen en de ontwerpen ‘condenseren’ Naar verwachting wordt begin 2024, na een testperiode, de installatie in werking gesteld. Het 25 MW pilootpark ‘Provence Grand Large’ zal het equivalent produceren van het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 45.000 inwoners. “Binnen de ‘floating wind’ zijn er momenteel zeer veel verschillende ontwerpen lopende. Dit zal op termijn gecondenseerd moeten worden tot een aantal werkende concepten die ook opschaalbaar zijn. Dit wordt een combinatie van constructability, serieel werk, gebruik van bestaande infrastructuur, benodigd installatie-equipment, benodigde havenfaciliteiten en performance van de turbines op zee. Duidelijk een ruime set aan parameters die het best afgetoetst kunnen worden door dergelijke pilootprojecten. Zo lopen er meerdere in parallel van verschillende ontwerpen.” – benadrukt Benjamin Koyen, project manager bij Smulders. “Dit project is de eerste van een reeks, er liggen dus nog veel uitdagingen in het verschiet. Het is een goede demonstratie van ons vermogen om een industriële keten te lanceren.” – concludeert Antoine de Prémont, directeur van de afdeling Offshore van Eiffage Métal. Tester des projets pilotes et ‘condenser’ les concepts La mise en service est prévue pour le début de l’année 2024, après une période d’essai. Le parc pilote ‘Provence Grand Large’, d’une puissance de 25 MW, produira l’équivalent de la consommation annuelle électrique de 45 000 habitants. « Dans le domaine de l’éolien flottant, il existe actuellement un très grand nombre de conceptions différentes. Il faudra finalement les condenser en un certain nombre de concepts fonctionnels qui soient également évolutifs. Il s’agira d’une combinaison de la constructibilité, du travail en série, de l’utilisation de l’infrastructure existante, de l’équipement d’installation requis, des installations portuaires nécessaires et de la performance des turbines en mer. Il s’agit manifestement d’un large éventail de paramètres qu’il est préférable de tester dans le cadre de ces projets pilotes. C’est pourquoi plusieurs projets de conception différente sont menés en parallèle. » – souligne Benjamin Koyen, chef de projet chez Smulders. « Ce projet est le premier d’une série, il y a donc de nombreux défis à relever. C’est une belle démonstration de capacité pour le lancement de la filière. »,– conclut Antoine de Prémont, directeur de la division Offshore d’Eiffage Métal. Slepen van windturbines op zee _Remorquage des éoliennes en mer 63

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=