info-steel-75

Om aansluiting te vinden bij het industriële karakter van de Spoorzone is gewerkt met twee types staal. Voor ¾ van het geveloppervlak is gekozen voor weervast staal. Het tweede type is het constructief sterke en uitstekend slijt- en schokbestendige thermisch verzinkte staal. Binnen in de garage is de verzinkte constructie overal zichtbaar en ontstaat een aangenaam contrast tussen beide staalsoorten. Laureaat ‘esthetisch verzinken’ Met Dakserre Agrotopia leveren META architectuurbureau en van Bergen Kolpa Architecten i.o.v. Inagro en REO Veiling het grootste publieke gebouw voor onderzoek naar stedelijke voedselproductie van Europa op. Met zijn gefacetteerde glazen gevels, monumentale entreetrap en stapeling van functies geeft Agrotopia een markant, architecturaal gezicht aan tuinbouw op de daken van de stad. “De architecten verdienen lof voor het feit dat ze de dialoog aangingen met de uitvoerders, die vertrouwd zijn met de voordelen van thermisch verzinken in de kassenbouw, zonder daarbij mordicus vast te houden aan het initiële beeld dat ze voor ogen hadden.” – schrijft de jury. Pour s’adapter au caractère industriel de la Spoorzone, deux types d’acier ont été utilisés. L’acier résistant aux intempéries a été choisi pour les ¾ de la surface de la façade. Le second type d’acier est l’acier galvanisé à chaud, qui est à la fois solide sur le plan constructif et extrêmement résistant à l’usure et aux chocs. À l’intérieur du garage, la construction galvanisée est visible partout, ce qui crée un contraste agréable entre les deux types d’acier. Lauréat ‘galvanisation esthétique’ Avec Dakserre Agrotopia, META architecture bureau (BE) et van Bergen Kolpa Architects (NL) livrent le plus grand bâtiment public d’Europe destiné à la recherche sur la production alimentaire urbaine. Avec ses façades de verre à facettes, son escalier d’entrée monumental et l’empilement de ses fonctions, Agrotopia donne un visage architectural saisissant à l’horticulture sur les toits de la ville. « Les architectes méritent des compliments pour avoir entamé le dialogue avec les constructeurs, qui connaissent les avantages de la galvanisation à chaud dans la construction de serres, sans s’en tenir obstinément à l’image initiale qu’ils avaient à l’esprit.» – écrit le jury. Roeselare (BE) Plaats_Localisation Inagro en REO Veiling (BE) Opdrachtgever_Maître d’ouvrage van Bergen Kolpa architecten (NL) / META architectuurbureau (BE) Architect_Architecte Tractebel Engineers (BE) (stabiliteit en technieken) / Wageningen UR Glastuinbouw (NL) (teelttechnieken) Studiebureau_Bureau d’études Persyn (BE) Hoofdaannemer_Entrepreneur général Deforche Construct (BE) / Smiemans projecten (kassenbouw) (NL) Staalbouwer_Constructeur métallique Foto_Photo : © Filip Dujardin 7

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=