vademecum-2014

VM 2014 | 11 11. Staal maakt bouwplaatsen netter en veiliger Staalbouwwerven zijn stiller, vrij van afval, droog en stofvrij. Op de werf is er minder opslagruimte nodig en in stadscentra worden openbare wegen minder belast. 12. Staal laat een makkelijke demontage en heropbouw toe Staal wordt veelvuldig toegepast bij projecten waarbij rekening gehouden wordt met latere demontage en heropbouw op een andere plaats. 13. Staal garandeert een lange levensduur Mits een goed concept en goed onderhoud, gaat staal heel lang mee. Toeristische topattracties als het Atomium en de Eiffeltoren illustreren dit nog iedere dag. Milieuproductverklaring In een milieuproductverklaring (EPD – Environmental Product Declaration) worden bovenstaande aspecten op een geharmoniseerde manier in cijfers omgezet. Alhoewel er in het verleden voor het opstellen van deze milieuproductverklaringen nog verschillende instituten met elk hun eigen berekeningsmethode bestonden, bestaat er momenteel één Europese norm die voor alle (bouw)producten van toepassing is, namelijk de norm EN 15804. Het spreekt voor zich dat niet enkel de milieu-impact van het maken van het bouwproduct van belang is, maar dat ook aspecten met betrekking tot de constructiefase, gebruiksfase, levenseinde van het gebouw en levenseinde van het product van belang zijn om een objectieve vergelijking te kunnen maken. Voor het gebruik van het gebouw: productfase Bouwfase Gebruiksfase Einde levenscyclus van het gebouw Einde levenscyclus van het produc - Vermindering van de grondstoffen - Transport - Productie - Vervoer naar de werf - Installatie op de werf - Gebruik - Onderhoud - Herstellingen - Vervanging - Renovatie - Werking - Waterverbruik - Vermindering en afbraak - Transport - Afvalverwerking - Storten - Hergebruik, recycling, recuperatie CRADLE-TO-GATE CRADLE-TO-GRAVE CRADLE-TO-CRADLE De milieuproductverklaring conform EN 15804 geeft cijfers voor de impact op het leefmilieu (broeikaseffect, aantasting van de ozonlaag, verzuring, vermesting, ...), voor het gebruik van bronnen (primair energiegebruik, watergebruik, gebruik van secundair materiaal, ...) en voor veroorzaakt afval. In een milieuproductverklaring worden deze parameters meestal vastgelegd voor de eerste en de laatste kolom uit bovenstaande schema. Actuele cijfergegevens voor verschillende toepassingen van staal kunnen geraadpleegd worden via www.infosteel.be/epd-steel

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=