Belmetal (Grymafer)

    grymafer
Bedrijfsnaam   Belmetal (Grymafer)
Type organisatie   Staalhandel
Adres   Woluwedal 46 - Bus 7 - B-1200 Brussel
Telefoon   +32-2-771 53 40
Fax   +32-2-365 2 152
E-mail  
Contactpersoon   Christophe Lagrange
Website   www.grymafer.be
Bedrijfsprofiel   Grymafer is de Belgische vereniging van staalhandelaren met meer dan 60 bedrijven, 2.500 mensen tot uw dienst en 400.000 ton in voorraad.

GRYMAFER of Groepering van IJzerhandelaars van België werd opgericht te Brussel op 15 januari 1908, waardoor het een van de oudste erkende beroepsgroeperingen is van België.

Onder ijzerhandelaar (staalhandelaar is correcter) wordt verstaan de handelaar die in volle eigendom, met het oog op wederverkoop, een permanent assortiment staalproducten in voorraad heeft en beschikt over de nodige behandelings- en transportinstallaties en materieel om normaal handel te kunnen drijven in deze producten.

De Groepering heeft tot doel de studie, de bescherming en de bevordering van zowel de morele als de materiële beroepsbelangen van haar leden, onder meer door het bepalen en naleven van een strenge deontologie en door het verstrekken van volledige informatieaan haar leden.

Ten overstaan van derden is GRYMAFER vooral bekend voor de wekelijkse publicatie van de betonstaalindex en de publicatie van het Vademecum van de Staalproducten, waarvan na de 5de druk meer dan 150. 000 exemplaren circuleren in België en in het buitenland.

Certificaat    
Referenties staal    

Tags: staalhandel | gold member |