GSV - Staalindustrieverbond

Activiteit

Beroepsvereniging van staalproducerende ondernemingen in België

Bedrijfsprofiel

GSV (Groupement de la Sidérurgie - Staalindustrie Verbond), opgericht in 1953, is de beroepsvereniging van staalondernemingen die in België staal produceren of verwerken. GSV telt 10 aangesloten leden, die rechtstreeks ± 10.500 werknemers en rechtstreeks en onrechtstreeks samen 25.000 personen tewerkstellen (een algemeen overzicht van het belang van de staalsector in België bevindt zich in de jaarverslagen in de rubriek 'Publicaties').

Het GSV:
  • vertegenwoordigt en verdedigt de sector bij internationale, Europese, federale en regionale instanties ;
  • verschaft de leden een geheel van prestaties en diensten ;
  • bestudeert en analyseert de evoluties inzake conjunctuur, markt, sociale aangelegenheden, leefmilieu, vervoer, energie en grondstoffen en de implicaties hiervan voor de sector ;
  • licht het publiek in over de verwezenlijkingen in de sector en werkt samen met het Staalinfocentrum (SIC) aan de promotie van het materiaal staal.

Contact

Philippe Coigné, Directeur Generaal
- Tel 32-2-509 14 06
  • Ravensteinstraat 4, BE-1000 Brussel
  • T: +32-2-509 14 11
  • E:

© 2021 - Infosteel