Skip to main content

Uitbreiding bureau Greisch

[widgetkit id="106" name="Extension-bureau-Greisch"]

De uitbreiding volgde dezelfde grid als het bestaande gebouw, maar werd hiervan gescheiden door een atrium dat volledig in glas werd uitgevoerd. Verspreid over twee verdiepingen zijn er nu 72 werkplekken bijgekomen, wat het totaal op 176 brengt. In het atrium werden de binnengevels verwijderd, waardoor een grote ruimte met 140 plaatsen ontstond.

Het oorspronkelijke gebouw, met een structuur in gewapend beton, werd ontworpen volgens een regelmatige grid van 4,80 x 4,80 m die we in het hele gebouw terugvinden. Het nieuwe gebouw is een metalen afgeleide van de principes die voor de oorspronkelijke bouw werden gehanteerd. De volledige structuur werd in staal uitgevoerd. De glazen daken kregen een gemengde structuur van hout en metaal en de passerelles werden in glas en staal uitgevoerd.

De structuur, gebouwd volgens een grid van 4,80 x 4,80 m, bestaat uit vierkante kolommen met zijden van 100 mm. De tussenvloer is 360 mm dik en bestaat uit geschaafde planken die op U-vormige profielen van 260 mm hoog steunen en de lengterichting overspannen. Een berekening volgens het concept van de natuurlijke brand rechtvaardigt een structuur zonder enige bescherming, alleen op de voet van de basiskolommen werd een brandvertragende verf aangebracht. De massieven dragen bij tot het windverband van het geheel. De passerelles in het atrium bestaan uit een staalskelet van beperkte afmeting (100 mm), verstijfd door structurele glazen borstweringen. De bekleding van de glazen overkapping bestaat uit onderspannen houten portalen.

 

Allée des Noisetiers 25, Liège
Plaats_Localisation
Bureau d’Etudes Greisch, Liège
Opdrachtgever_Maître d’ouvrage
Bureau d’architecture Canevas et bureau d’Etudes Greisch, Liège
Architect_Architecte
Bureau d’Etudes Greisch, Liège
Studiebureau_Bureau d’études
Ateliers Melens et Dejardin, Jupille sur Meuse
Staalbouwer_Constructeur métallique

Foto’s_Photos : Ville de Liège, Atelier Melens et Dejardin, Bureau d’Etudes Greisch