Foto: Maarten Schaubroeck

Kunstwerk ‘I have a dream’

Dit stalen kunstwerk aan vzw Sint-Lodewijk in Wetteren geeft aan dat we allemaal dromen hebben. Met het werk wil de kunstenaar tevens grenzen doorbreken en tonen dat mensen met een beperking ook participeren in de samenleving. Iedereen die verbonden is met Sint-Lodewijk krijgt de mogelijkheid om zijn of haar droom in eigen handen te nemen. De dromen worden weergegeven door een houten bol waarop of waarin ze hun eigen droom mogen noteren. Die bollen worden vervolgens opgetakeld in het kunstwerk en komen stilaan in beweging.
  • Wetteren
    Plaats
  • Unik-ID (ontwerp)
    Architect / Ontwerper

© 2022 - Infosteel