Disclaimer

Deze website infosteel.be is eigendom van Infosteel vzw.  Door de toegang en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden:

 • De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- en bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Infosteel of aan de rechthoudende derden.
 • De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan individuele omstandigheden of voor het toepassen op een specifiek bouwproject. De informatie kan dus niet als een persoonlijk of professioneel advies naar de gebruiker worden beschouwd of als advies voor een bouwproject.
 • Infosteel verleent grote inspanning opdat de verstrekte informatie zo kwaliteitsvol mogelijk zou zijn. Ondanks deze inspanning is het mogelijk dat er zich onjuistheden, lacunes of fouten in de verstrekte informatie kunnen voordoen.  Infosteel biedt geen garanties m.b.t. de juistheid of volledigheid van de gegevens. Infosteel kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Dit voor zowel eigen informatie als voor informatie van derden.
 • De inhoud van de site, met inbegrip van links, kan altijd en zonder aankondiging aangepast, of aangevuld worden. Infosteel geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website.
 • De website bevat links naar websites of pagina's van derden of partners. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.  Infosteel verklaart uitdrukkelijk dat zij geen inspraak heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
 • Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.
 • Infosteel Helpdesk : Infosteel vzw poogt de vragen te beantwoorden met een zo groot mogelijke zorgvuldigheid. Doch dient men de mogelijkheid niet uit te sluiten dat onjuistheden in het antwoord kunnen voorkomen. Diegene die van het antwoord gebruik maakt, aanvaardt daarvoor het risico. Infosteel vzw neemt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade die mocht voortvloeien uit (onoordeelkundig) gebruik van deze gegevens.

Infosteel maakt gegeven informatie door haar leden of zakenrelaties niet over aan derden. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden uitsluitend gebruikt voor de eigen leden- en klantenadministratie.

De leden of zakenrelaties kunnen altijd verzoeken om de persoonlijke gegevens die zij hebben overgemaakt te raadplegen, te verbeteren of te schrappen. Dit kan gebeuren door het versturen van een e-mail naar  

Disclaimer Helpdesk

Infosteel vzw poogt de vragen te beantwoorden met een zo groot mogelijke zorgvuldigheid. Doch dient men de mogelijkheid niet uit te sluiten dat onjuistheden in het antwoord kunnen voorkomen. Diegene die van het antwoord gebruik maakt, aanvaardt daarvoor het risico. Infosteel vzw neemt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade die mocht voortvloeien uit (onoordeelkundig) gebruik van deze gegevens.

Ligging

Ligging

Arianelaan 5 
B-1200 Brussel (Belgium) 
t. +32-2-509 15 01 
f. +32-2-511 12 81 
e. 

 

Bereikbaarheid

Via het openbaar vervoer:

Met de wagen :

 • Komende van Brussel centrum (Kleine ring)
  • Volg de richting E40 Luik
  • Op de E40, neem de afrit 19 Woluwe-Evere
  • Aan het ronde punt, neem rechts (u rijdt langs de Cora)
  • Aan het tweede ronde punt, neem links
  • Aan het eerstevolgende verkeerslicht, draai links de Arianelaan in
  • Het gebouw bevindt zich vooraan in de straat aan de linkerkant
 • Komende van de ring rond Brussel (RO)  :
  • Op verkeerswisselaar Sint-Stevens-Woluwe, neem de E40 Luik-Brussel richting Brussel.
  • Op de E40, neem de afrit 19 Woluwe-Evere
  • Aan het eerste ronde punt, neem links de autosnelweg over
  • Aan het tweede ronde punt, recht door (u rijdt langs de Cora)
  • Aan het derde ronde punt, neem links
  • Aan het eerstevolgende verkeerslicht, draai links de Arianelaan in
  • Het gebouw bevindt zich vooraan in de straat aan de linkerkant

Contact

Adres

Z.1 Researchpark 110 
BE - 1731 Zellik (Belgium) 
t. +32-2-509 15 01
e. 

 

Team

Koen Michielsen
General Manager
t. +32-2-509 15 06

Bénédicte Van Parys
Event Manager 
t. +32-2-509 15 05

Fabienne Huygens
Administratie
t. +32-2-509 15 01

José Jongen, ir. 
Technical Consultant via helpdesk

Eric Ceuterick, ir. 
Technical Consultant via helpdesk

Johnny Van den Borre, arch. 
Graphic Designer 
t. +32-2-509 15 04

 

Routebeschrijving

researchpark 110
Het bedrijvencentrum bevindt zich in het "Zenitel" gebouw.
Dit gebouw nam in 2002 deel aan onze Staalbouwwedstrijd - Meer info hier

Via het openbaar vervoer 1 km verwijderd van:

Met de wagen :

 • Komende van Antwerpen, Leuven, Luik, Namen via de ring rond Brussel (RO)  :
  • De ring richting Gent volgen.
  • Afrit 10 (groen bord) Zellik/Asse nemen. In de scherpe bocht van de afrit links aanhouden.
  • Volg de borden Research Park.
  • Links onder de ring rijden.
  • Aan het verkeersknooppunt 1/2 rondrijden en uitrit nemen
  • U bent in de juiste straat: Researchpark 110
  • Rechtdoor. Het gebouw "Zenitel"  bevindt zich aan de linkerkant, op het einde van de straat
 • Komende van Mons, Gent, Oostende via de ring rond Brussel (RO)  :
  • De ring richting Zaventem volgen.
  • Richting N9 Asse volgen
  • Afrit 10 Asse (Zellik) nemen. In de scherpe bocht van de afrit links aanhouden.
  • Aan het verkeersknooppunt 3/4 rondrijden en uitrit nemen
  • Volg de borden Research Park.
  • U bent in de juiste straat: Researchpark 110
  • Rechtdoor. Het gebouw "Zenitel"  bevindt zich aan de linkerkant, op het einde van de straat

 

Missie

Wie is Infosteel?

Infosteel, actief in België en het G.H. Luxemburg, focust op de promotie van goed gebruik van staal in de bouw. Als ledenorganisatie beschikt Infosteel over een uitgebreid netwerk van meer dan 600 leden, afkomstig uit de ganse staalbouwketen: staalproductie en verwerking, staalbouw, studiebureaus, architecten, oppervlaktebehandeling, staalhandel, geveltoepassingen, toelevering, software enz. Infosteel deelt zijn kennis en expertise door middel van studiedagen, opleidingen, projectbezoeken, publicaties, netwerkactiviteiten en een helpdesk.  Tenslotte is Infosteel actief in tal van technische werkgroepen inzake wetgeving en normering waar de belangen van het materiaal “staal” en het “bouwen met staal” behartigd worden

De leden van Infosteel genieten tal van voordelen.  Naast kortingen op events en studiedagen zorgt de verspreiding van ledennieuws, publicaties van projecten, opname van vacatures, enz voor extra visibiliteit binnen de (staal)bouwwereld.

Organisatie van events:

 • Staalbouwdag
 • Staalbouwwedstrijd
 • StudentenSTAALprijs
 • Docentendag
 • Projectbezoeken
 • Studiereizen

Communicatie en kennisoverdracht:

 • Het tijdschrift ‘info_steel’
 • Newsletters
 • De website : www.infosteel.be
 • Organisatie van studiedagen
 • Organisatie van cursussen en opleidingen
 • Werklunches
 • Uitgave van technische publicaties
 • Bibliotheek

Kennisdomeinen

Infosteel is actief binnen de verschillende technische domeinen van staalbouw en volgt de nieuwste evoluties van nabij op.  Dit gebeurt ondermeer door deelname aan de verschillende overheidscommissies  en door verspreiding van deze info naar de ledenen bouwwereld via werkgroepen en communicaties.  Volgende technische topics worden van nabij opgevolgd:

 • Eurocodes
 • Brandveiligheid
 • Duurzaam bouwen
 • CE markering en EN 1090
 • Oppervlaktebescherming
 • Uitvoering en detaillering
 • Dak en geveloplossingen

Helpdesk

Infosteel beschikt over een helpdesk voor het beantwoorden van vragen over de verschillende kennisdomeinen ( brandveiligheid, duurzaam bouwen, Eurocodes, detaillering, EN 1090, corrosie).  De helpdesk is in principe gratis voor voorschrijvers (investeerders, architecten,…).  Bedrijven actief in de productie, uitvoering of toelevering van staal genieten van een aantal uren gratis advies in functie van de gekozen ledenformule  De helpdesk verstrekt enkel vrijblijvend advies over technische aspecten.  Vragen  m.b.t. marktonderzoek, business intelligence enz. kunnen niet beantwoord worden.

Infosteel-Compliance-Guidelines ( EN -   NL -   FR )

Infosteel 2019. All rights Reserved.