info-steel-21

1100_1101_1102_1103_1104_1105_11Page 1 21-09-2008 15:57:12 Uitbreiding Luxair - Cargocenter Sinds de bouw en de inwerkingtreding van het Cargocenter gebouw, ten oosten van de luchtha- ven van Luxemburg, kent de luchtvrachtactiviteit een constante stijging. Nadat het nieuwe gebouw Transitaires in 2001 in gebruik genomen werd en de behandelingscapaci- teit van de goederen hierdoor sterk steeg, besloot Luxair om het Cargocenter gebouw uit te breiden. De automatische opslagplaats en de expeditiehal zijn twee gebouwen met een stalen structuur die overspanningen van 42 x 21 m overbruggen. Deze structuur is een portaalstructuur in gewalste profielen. De stalen structuur van de expeditiehal is een geheel van cassettes en vakwerkspanten die rusten op betonnen kolommen die onderaan ingeklemd zijn. Extension Luxair - Cargocenter Depuis la construction et la mise en service du bâ- timent Cargocenter, implanté à l’Est de l’aéroport de Luxembourg, l’activité du fret aérien a connu une augmentation constante de l’activité. Après avoir mis en service en 2001 le nouveau bâtiment Transitaires qui augmentait les capacités de traitement des marchandises, Luxair décidait l’extension du bâtiment Cargocenter. Le hall de stockage automatique et le hall de manutention sont des bâtiments à structure mé- tallique permettant de franchir des portées de 42 x 21 m. Cette structure est du type portiques en profilés laminés. La structure métallique du hall de manutention est du type caissons et fermes treillis reposant sur des colonnes en béton encastrées en pied. Extension Luxair - Cargocenter Luxair – Cargocenter, Luxembourg-Findel (LU) Plaats_Localisation Luxair, Luxembourg Opdrachtgever_Maître d’ouvrage Paul Bretz, Luxembourg Architect_Architecte Simon & Christiaensen, Capellen Studiebureau_Bureau d’études Secolux, Capellen Controlebureau_Bureau de contrôle A.M. Soludec - Tralux, Bascharage Algemene aannemer_Entrepreneur général Ateliers Roger Poncin & Cie, Ocquier Staalbouwer_Constructeur métallique Foto’s_Photos : Architect - Paul Bretz categorie E 234

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=