info-steel-51

Noodtrap en doorgang tot het plein In de Grundwijk in Luxemburg werd op het einde van de 17de eeuw door benedictijnermonniken de abdij van Neumünster gebouwd. Na vier bewogen eeuwen, kregen de gebouwen van de abdij een nieuwe bestemming als cultureel ontmoetings- centrum. Het plein dat 3.700 m 2 beslaat en tussen drie gebouwen ligt, biedt plaats voor de organisatie van manifestaties in open lucht voor meer dan 2.000 mensen. Het plein wordt aan één kant begrensd door de Alzette en op de andere drie zijden van het cultuurcentrum. Om het aantal vluchtroutes van het plein bij vertoningen in open lucht te vergroten werd voorzien in de bouw van een trap die uitgeeft op de Wenzelroute en een verbreding van de halfcirkelvormige passage tussen de Alzette en de Saint-Jeankerk. Voor de trap werd gezocht naar een eigentijdse invulling: een combinatie van architectonisch beton en staal. De treden en bordessen hebben een onregelma- tige vorm in roosters met mazen van 33/19. De draagstructuur bestaat uit gelaste buisprofielen 300/150/15. De secundaire structuur bestaat uit IPE240-staalprofielen. De nieuwe primaire struc- tuur van de verbreding van de passage boven de Alzette bestaat hoofdzakelijk uit uitkragende HEB160 staalliggers. 28, rue Münster, Luxembourg Plaats_Localisation Administration des bâtiments publics, Luxembourg Opdrachtgever_Maître d’ouvrage BECKER Architecture & Urbanisme, Luxembourg Architect_Architecte INCA Ingénieurs Conseils Associés, Esch-sur-Alzette Studiebureau_Bureau d’études Carte Blanche, Ellange Staalbouwer_Constructeur métallique INCA Infosteel-leden_Membres d’Infosteel Foto’s_Photos: Rolf Krebs Escalier de secours et passage au parvis Après quatre siècles mouvementés, les bâti- ments de l’Abbaye de Neumünster - situé dans le quartier du Grund à Luxembourg - furent réaffectés en 2004 en un centre culturel de rencontre. Le parvis, d’une dimension de 3.700 m 2 , situé entre les trois bâtiments, permet l’organisation de spectacles en plein air pour plus de 2.000 personnes. Le parvis est délimité par l’Alzette et par les trois bâti- ments du centre culturel. Afin d’augmenter les chemins de fuite du parvis lors des spectacles, la construction d’un escalier contemporain donnant sur l’itinéraire Wenzel, et l’élargisse- ment du passage en demi-cercle entre l’Alzette et l’église Saint-Jean ont été réalisés. La solution contemporaine pour l’escalier est une combinaison béton architectonique et acier. Les marches et paliers sont de formes irrégulières en caillebotis à maillage 33/19. La structure portante est composée de profilés tubulaires reconstitués 300/150/15. La structure secon- daire est réalisée de profilés IPE240. Quant à l’élargissement du passage, sa nouvelle structure primaire est composée, partiellement en porte-à-faux au-dessus de l’Alzette, de poutrelles d’acier en HEB160. 42

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=