info-steel-54

Functioneel formalisme Bouwmaterialendorp Vergotedok te Brussel Sinds het formalisme het voorste gelid bezet van rigoreuze analyse in de kunsten en de inexacte wetenschappen, wordt het belegerd. Dit is te wijten aan wat vandaag onder de collectieve noemer van formalisme wordt begrepen: een slordige samenvloeiïng van de notie van ‘vorm’ met ‘object’. Formalisme is echter de ononder- broken belangstelling in het mechanisme van ‘vorming’ of formation. Het gaat met name om de processen waarbij opvallende patronen afstand nemen van een minder geordend veld, of eenvoudigweg om het creëren van vormen die chaos omzetten in orde. Vanuit dit perspec- tief gezien, gebiedt formalisme actie. En actie met het doel tot ordening is zonder twijfel wat Tetra architecten met het project Vergotedok, Havenlaan 67-73, Brussel Plaats_Localisation Haven van Brussel, Brussel Opdrachtgever_Maître d’ouvrage TETRA architecten, Brussel Architect_Architecte Mouton, Gent Studiebureau_Bureau d’études Seco, Brussel Controlebureau_Bureau de contrôle Cordeel Zetel Temse, Temse Hoofdaannemer_Entrepreneur général Cordeel Zetel Temse, Temse Staalbouwer_Constructeur métallique Cordeel, Mouton, Seco Infosteel-leden_Membres d’Infosteel Tekst_Texte: Dominique Pieters Foto’s_Photos: Filip Dujardin Tekeningen_Dessins: Tetra architecten Formalisme fonctionnel Village de la construction du Bassin Vergote à Bruxelles Depuis que le formalisme occupe le premier plan d’une analyse rigoureuse dans les arts et les sciences inexactes, on ne parle plus que de lui. Cela est dû à ce qu’on reprend aujourd’hui sous le dénominateur commun de formalisme : une fusion imparfaite de la notion de « forme » et « d’objet ». Le formalisme résulte d’un intérêt croissant pour le mécanisme de « formation ». Il s’agit en fait des processus par lesquels des motifs singuliers s’écartent d’un champ moins ordonné ou dit plus simplement de la création de formes qui transforment le chaos en ordre. De ce point de vue, le formalisme commande l’action. Et une action visant à ordonner est exactement ce que les architectes Tetra ont entrepris avec industrie _industrie 26

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=