info-steel-54

Diverse staaltoepassingen Ook in het stationsgebouw zelf is heel wat staal verwerkt. Om het aan de voorzijde te kunnen vergroten, zijn er stalen liggers en consoles gebruikt. Rond de gestripte betonstructuur van het oude gebouw zijn een stalen west- en oostge- vel gebouwd. In de westgevel zijn negen verticale staalkolommen geïntegreerd, en de oostgevel is in feite een ‘valse’ wand met bekleding die op spoorniveau aansluit op het dienstperron. De vier ingangsportieken – één voor elke zijde van het rechthoekige volume – bestaan eveneens uit staal, net zoals de structuur van de glazen doos op niveau +1 voor het bestaande stati- onsgebouw. Het waterdichte plafond onder de sporen, dat is opgehangen aan de perronliggers om trillingen te vermijden, is gezien de grote overspanning opgebouwd uit een staalcon- structie. En tot slot zijn er ook nog stalen liggers gebruikt voor de uitbreiding van perron 1 tot tegen het bestaande stationsgebouw. “Het gaat om S235JR-profielstaal, afgezien van een paar uitzonderingen in S355JR”, licht Bart Van Damme toe. “Voorts is er sprake van buizen en kokerpro- fielen in S235JRH, en van enkele (uit plaatstaal opgebouwde) samengestelde gelaste profielen in S235JR. Al het staal is behandeld tegen corrosie door middel van metallisatie. Zowel het staal dat het waterdicht plafond draagt als het staal dat de uitbreiding van het stationsgebouw aan de voorgevel draagt, is brandwerend geschilderd (respectievelijk Rf30 en Rf60).” De l’acier pour le chemin de fer Dans le bâtiment lui-même, l’acier est égale- ment très présent. Pour pouvoir agrandir du côté avant, des poutres et consoles en acier ont été utilisées. La structure en béton mise à nu a été habillée de façades en acier sur ses côtés ouest et est. La façade ouest intègre neuf colonnes en acier, et celle-ci est en fait un ‘faux’ mur avec revêtement qui fait le raccord avec le quai de service au niveau des voies. Les quatre portiques d’entrée – un par face du volume rectangulaire – sont également en acier, tout comme la structure de la boîte vitrée au niveau +1 du bâtiment existant. Le plafond étanche à l’eau sous les voies, suspendu aux poutres des quais pour éviter les vibrations, est une construction en acier étant donné l’importante portée. Enfin, des poutres en acier ont aussi été mises en œuvre pour l’extension du quai 1 jusqu’au bâtiment existant. « Il s’agit de profilés S235JR, à l’exception de quelques cas en S355JR », précise Bart Van Damme. « Nous avons également des tubes et profilés tubu- laires en S235JRH, et quelques profilés (de tôles) assemblés soudés en S235JR. La tota- lité de l’acier est traité contre la corrosion par métallisation. L’acier portant le plafond étanche à l’eau comme l’acier utilisé pour l’extension du bâtiment sont revêtus d’une peinture résistante au feu (respectivement Rf30 et Rf60). » 55

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=