info-steel-54

Afscheidsruimte op het kerkhof Hogerlucht Gedurende meer dan vijfendertig jaar heeft de stad Ronse pogingen ondernomen om een nieuwe afscheidsruimte te bouwen op hun kerkhof Hogerlucht. Uiteindelijk heeft het studiebureau van de stad Ronse zelf een voorontwerp gemaakt en een open offerteaanvraag uitgeschreven om deze afscheidsruimte te kunnen oprichten. De beschrijving was zeer summier. Zo werd gesteld dat het een gebouw moest worden in: Platen uit weervast staal (‘corten’); inclusief een frame; wapeningskorven voor de bevestiging van de constructie in de betonfundering; een groendak; een open lichtstraat; gelaagd glas met glasdragers en strekmetaal ter plaatse van de glaspartijen. Ook de uitvoeringsplannen dienden te worden gemaakt door de constructeur van het gebouw. Het bijgevoegde voorontwerp gaf de contouren aan van het gebouw. • Vorm in plattegrond. Een gelijkbenige trapezium: lange zijde 10 m; korte zijde 4 m; hoogte (lengte van het gebouw) 6 m. • Hoogte van het gebouw. Ter plaatse van de lange zijde 4,4 m; van de korte zijde 3,4 m. • Breedte van de openingen. Ter plaatse van de lange zijde 7,6 m; van de korte zijde 2,8 m en vier openingen in de schuine zijden van 2,05 m met een tussenafstand van 0,20 m. • Een trapeziumvormige opening in het dak, af te dekken met gelaagd glas. Kerkhof Hogerlucht, Ronse Plaats_Localisation Stad Ronse Opdrachtgever_Maître d’ouvrage Ontwerpbureau Stad Ronse, Edwin Detramasure Concept_Concept Stabiton, Merchtem Studiebureau_Bureau d’études Patrick Timmermans - Liboconstruct, Roosdaal Hoofdaannemer_Entrepreneur général Metaalwerken Verbeeren, Roosdaal Staalbouwer_Constructeur métallique Patrick Timmermans - Liboconstruct, Roosdaal Metaalwerken Verbeeren, Roosdaal Staalgevels_Façades métalliques Tekst_Texte: Gilbert Vanden Borre, Foto’s_Photos: Gilbert Vanden Borre, Jo Van den Borre (Infosteel) Espace de recueillement au cimetière Hogerlucht Pendant plus de 35 ans, la ville de Renaix a tenté de faire construire un nouvel espace de recueillement dans son cimetière Hogerlucht. Finalement, le bureau d’études de la ville de Renaix a établi un avant-projet et lancé un appel d’offre afin de pouvoir réaliser cet espace de recueillement. La description était très sommaire. Elle prévoyait que le bâtiment devait être en : Tôles d’acier autopatinable (‘corten’), y compris un châssis ; des cages d’armature pour la fixation de la construction dans la fonda- tion en béton ; une toiture verte ; un puits de lumière ouvert ; des vitres en verre feuilleté avec supports de vitre et du métal déployé à hauteur des vitrages. Le constructeur du bâtiment devait aussi réaliser les plans d’exécution. L’avant-projet joint donnait les contours du bâtiment. • Forme en plan Trapèze isocèle : long côté 10 m ; côté court 4 m ; hauteur (longueur du bâtiment) 6 m. • Hauteur du bâtiment: à l’endroit du long côté 4,4 m ; du côté court 3,4 m • Largeur des ouvertures. À l’endroit du long côté 7,6 m ; du côté court 2,8 m et quatre ouvertures dans les côtés obliques 2,05 m avec un écartement de 0,20 m. • • Une ouverture trapézoïdale dans le toit, recouverte de verre feuilleté. afscheid _adieu 66

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=