info-steel-62

Boekelosebrug over het Twentekanaal Een oneindige lijn rondom de hele brug De nieuwe Boekelosbrug over het Twentekanaal is onderdeel van de verbin- ding tussen het centrum van Hengelo en de A35. De opdrachtgevers wensten aannemers te stimuleren door innovatie zwaar te laten doorwegen in de beoordeling van de offertes. Omwille van de beperkte montagetijd boven het kanaal werd geopteerd voor een stalen brugdek. Uitgangspunt was een brugontwerp waarin verschillende elementen zijn vervat in één slanke en vloeiende geometrie. Het stalen brugdek gaat bijna naadloos over in de geom- etrie van de landhoofden. Beide zijn integraal met elkaar verbonden. Op die manier ontstaat een nieuw type brug waarin de klassieke opdeling brugdek, landhoofd, keerwanden en leuning wordt opgeheven. Het brugdek zelf is opgebouwd uit een gebogen stalen schaal, aan de bovenzijde verstijfd met twee langsliggers en enkele dwarsverstijvers. De stalen schaal is opgevuld met licht schuimbeton. Opmerkelijk aan de geometrie is dat de brugrand wordt doorgetrokken in de land- hoofden en de hele landhoofdwand omsluit. Le pont Boekelose sur le canal de Twente Une ligne continue autour de tout le pont Le nouveau pont Boekelose sur le canal de Twente est un composant de la liaison entre le centre de Hengelo et l’autoroute A35. Les clients voulaient encourager les entrepreneurs en faisant de l’innovation un facteur important dans l’évaluation des offres. En raison du temps de montage limité au-dessus du canal, le choix s’est porté sur un tablier de pont en acier. Le point de départ était un concept de pont avec plusieurs éléments intégrés dans une géométrie élancée et fluide. Le tablier en acier du pont se fond quasi- ment sans transition dans la géométrie des têtes de pont. Les deux sont intégralement connectés. Cette approche crée un nouveau type de pont, dans lequel la composition classique de tablier de pont, tête de pont, batardeaux et main courante est abandonnée. Le tablier du pont lui-même est constitué d’une coque incurvée en acier, rigidi- fiée en haut par deux poutres longitudinales et quelques renforts transversaux. La coque en acier est remplie de béton cellulaire. La géométrie est remarquable car la rive du pont est poursuivie dans les têtes de pont et enve- loppe l’ensemble du batardeau de tête de pont. Oude Boekeloseweg 31, Hengelo (NL) Plaats_Localisation Dura Vermeer Beton -en Waterbouw BV, Gemeente Hengelo, Hoofddorp (NL) Opdrachtgever_Maître d’ouvrage Ney & Partners, Brussel-Bruxelles Architect / Ontwerper_Architecte / Concepteur Ney & Partners, Brussel-Bruxelles Studiebureau_Bureau d’études Dura Vermeer Beton -en Waterbouw, Hoofddorp (NL) Hoofdaannemer_Entreprise générale CSM, Hamont-Achel Staalbouwer_Constructeur métallique Ney & Partners, CSM Infosteelleden_Membres d’Infosteel Thea Van den Heuvel / Dura Vermeer (CSM) Foto’s_Photos 13 - Boekelosebrug (NL) 84

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=