info-steel-62

‘Nothern Spire’ over de River Wear Extra dimensie aan ‘made in Belgium’ De Northern Spire is de eerste brug in 40 jaar die de rivier Wear opnieuw overbrugt in de regio van Sunderland in het noordoosten van Engeland. De brug zorgt voor een verbeterde verbinding tussen de snelweg, het stadscentrum en de zeehaven. Naast de functionele doelstel- lingen fungeert de Northern Spire ook als land- mark voor de stad. Het project is bijzonder, niet alleen door zijn omvang en het iconische karakter ervan, maar ook door de uitgedachte methologie, waarbij de pyloon in 1 geheel getransporteerd en gemon- teerd werd. Dit geeft deze bijzondere stalen brug nog een extra dimensie, ‘made in Belgium’! De tuikabelbrug heeft een centrale 105 m hoge A-vormige pyloon die het staal-beton brugdek vanuit zijn centrale positie in de rivier onder- steunt met 28 kabels. Het dek heeft een lengte van 336 m waarvan 240 m ondersteund door kabels. De breedte van 25 m accomodeert per rijrichting twee rijstroken en een voetpad. Het dek heeft een klassieke liggerstructuur met twee langsliggers verbonden door dwarsdragers met een betonnen dek dat structureel meewerkt. Northern Spire sur la rivière Wear Dimension spéciale ‘made in Belgium’ Après 40 ans, le Northern Spire est le premier pont à enjamber à nouveau la rivière Wear dans la région de Sunderland, dans le nord-est de l’Angleterre. Le pont assure une meilleure connexion entre l’autoroute A19, le centre-ville et le port maritime. En plus de ses objectifs fonctionnels, le pont Nothern Spire servira également de point de repère pour la ville. Le projet est exceptionnel, non seulement en raison de sa taille et de son caractère iconique, mais aussi en raison de la méthodologie élaborée dans laquelle le pylône a été transporté et assemblé en une seule pièce. Ce qui confère à ce pont exceptionnel en acier une dimension spéciale, “made in Belgium” ! Le pont à haubans possède un pylône central en forme de A de 105 m de haut qui supporte le tablier du pont en acier-béton à l’aide de 28 aubans depuis sa position centrale dans la rivière. Le tablier a une longueur de 336 m dont 240 m soutenus par des haubans. Sa largeur de 25 m autorise deux bandes de circulation dans chaque sens et un passage piétonnier. Le tablier présente une structure en échelle classique avec deux River Wear, Sunderland, England (UK) Plaats_Localisation Sunderland City Council, Sunderland (UK) Opdrachtgever_Maître d’ouvrage Explorations Architecture, Paris (FR) Architect / Ontwerper_Architecte / Concepteur JV Roughan & O’Donovan / Bureau Happold, Dublin (IE) / London (UK) Studiebureau_Bureau d’études Farrans Construction, Edinburgh, Scotland (UK) Hoofdaannemer_Entreprise générale Victor Buyck Steel Construction, Eeklo Staalbouwer_Constructeur métallique Victor Buyck Steel Construction Infosteelleden_Membres d’Infosteel Sunderland City Council Foto’s_Photos 26 - Northern Spire Bridge (UK) 94

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=