info-steel-64

de gevelafwerking zijn van zowel de hellingbanen als de kopse zijden van het gebouw. Een fraaie uitstraling creëren, een snelle uitvoering garanderen en het gewicht op de staalkolommen en de paalfundering beper- ken: dat waren de redenen om niet voor de klassieke prefabbetonvarianten, maar voor staalplaat-betonvloeren te kiezen (ComFlor 210-systeem van Dutch Engineering). De staalplaat-betonvloeren zijn geïntegreerd in de asymmetrische liggers en rusten enkel op de onderflens, waardoor de totale vloerhoog- te slechts 32 cm bedraagt. Het gebruik van geïntegreerde stalen liggers (IFB-liggers - Integrated Floor Beam) laat toe de constructiehoogte van vloer en balken te beper- ken waardoor de totale hoogte van het gebouw ook tot een minimum is beperkt. De snelle montage van structuur door modulair concept en de repetitieve opbouw verklaart waarom staal ook in dit geval de enig juiste oplossing was. Om het geheel een verfijnd karakter te kunnen geven, opteerden de architecten voor een spier- witte staalstructuur. de finition pour la façade des rampes et des extrémités du bâtiment. Créer une belle apparence, garantir une exécu- tion rapide et limiter le poids sur les colonnes en acier et les fondations sur pieux : voilà les raisons pour lesquels on n’a pas choisi les variantes classiques du béton préfabriqué, mais bien des dalles mixtes acier-béton (le système ComFlor 210 de Dutch Engineering). Les dalles mixtes acier-béton sont intégrés aux poutres asymétriques et ne reposent que sur la semelle inférieure, de sorte que la hauteur totale du sol n’est que de 32 cm. L’utilisation de poutres en acier intégrées (poutres IFB - Integrated Floor Beam) permet de limiter la hauteur structurelle du plancher et des poutres, réduisant ainsi la hauteur totale du bâtiment à un minimum. L’assemblage rapide de la structure par concept modulaire et la construction répétitive expliquent pourquoi l’acier était la seule bonne solution dans ce cas. Pour conférer à l’ensemble un caractère raffiné, le bureau d’architecture a opté pour une struc- ture en acier blanc pur. Een origineel concept, met name het systeem van in- en uitritten in uitkraging is knap bedacht en straalt dynamiek uit. De transparantie van het parkeergebouw is frappant, zeker in relatie tot zijn omvang. Het is een ‘assertief’, maar allerminst dominant gebouw. — De jury. Ce concept original et intelligent, notamment le système d’entrées et de sorties en surplomb, rayonne de dynamisme. La transparence du parking est frappante, notamment par rapport à sa taille. C’est un bâtiment «assertif», mais en aucun cas dominant. — Le jury. CATEGORIE D 77

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=