info-steel-64

Kantoor, magazijn en werkplaats voor Goddeeris Met staal in hoofdrol De firma Goddeeris installeert HVAC en indus- triële piping en heeft de afgelopen jaren een versnelde groei doorgemaakt. Verhuizen naar een nieuwe locatie was dan ook voor hen de enige optie. Het bouwprogramma omvat enerzijds 850 m 2 kantoorruimte voor management en projectin- genieurs aangevuld met sociale ruimtes voor het hele team, anderzijds een magazijn en werk- plaats van 1500 m 2 en ten slotte een overdekte parkeerplaats voor bedrijfsvoertuigen van bijna 1800 m 2 . De verkeersafwikkeling van de 120 medewerkers – die aankomen met eigen vervoer en van wie de meeste dagelijks met bedrijfsvoertuigen naar de werven vertrekken – en de vele vrachtwagens van leveranciers die materialen leveren en ophalen, had een bepalende invloed op het ontwerp. Het oplijnen van het gebouw met de afgeschuin- de perceelgrenzen en het afronden van hoeken in functie van draaicirkels voor het verkeer waardoor de bruikbare oppervlakte kon worden gemaximaliseerd, resulteerde in een niet-or- thogonaal grondplan. Bureau, entrepôt et atelier pour Goddeeris Avec l’acier dans le rôle principal La société Goddeeris installe des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation ainsi que des tuyauteries industrielles et a connu une croissance accélérée au cours des dernières années. La seule option possible était de démé- nager dans de nouveau locaux. Le programme de construction comprend 850 m 2 de bureaux pour la direction et les ingénieurs de projet, complétés par des espaces sociaux pour toute l’équipe, un entrepôt et un atelier de 1500 m 2 et enfin un parking couvert pour les véhicules de l’entreprise de près de 1800 m 2 . Le flux de circulation des 120 employés, qui arrivent avec leur propre moyen de transport et dont la plupart partent quotidiennement vers les chantiers avec les véhicules de société – ainsi que les nombreux camions des fournisseurs qui livrent et collectent les matériaux, a eu une influence décisive sur la conception. L’alignement du bâtiment avec les limites incli- nées de la parcelle et l’arrondissement des coins en fonction des cercles de virage de la circula- tion, afin de maximiser la surface utilisable, ont donné lieu à un plan au sol non orthogonal. Ovenhoek 26, Roeselare Plaats_Localisation Goddeeris, Roeselare Opdrachtgever_Maître d’ouvrage DDM Architectuur & BHOOM CREATIVE DESIGN UNIT, Kortrijk / Kortrijk Architect_Architecte Boydens Engineering, Groot-Bijgaarden Studiebureau_Bureau d’études Bosschaert, Kortrijk Hoofdaannemer_Entreprise générale Peter Verplancke ©lenzer.be Foto’s_Photos speciale vermelding_mention spéciale CATEGORIE D 78

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=