info-steel-67

50 jaar geleden_il y a 50 ans acier | stahl | steel - 1971 De geodetische schildpad op het ‘Salon van de Bouw’ in Brussel Het logo van Salon was de aanleiding voor de bouw van een koepel. Het geheel bestaat uit een tienzijdige, geschoorde sokkel van 1,50 m hoog, omringd door een randbalk, waarop de vloer rust. De koepel met een geodetische module van 3 m is een hoefijzervormige, halve bol met een diameter van 15,30 m. De basis van de koepel bestaat uit 6 vijfhoeken van 6 en 3 m breed, gemaakt van stalen buizen van 133 x 6,3 mm. Het hoofdgedeelte bestaat uit 10 afgeknotte piramiden met zeshoekige basis. De dragende staven zijn buizen van 133 x 6,3 mm en de ribben van de piramiden zijn buizen van 76,1 x 3,25 mm. Ze zijn voorzien van U-profielen van 35 x 35 x 2,5 mm die dienen als steun voor de geleiders van de aluminium opleglijsten aan de binnenkant. De koepel werd afgesloten met de bovenste kroon. Het uitzichtterras dat de hals en de kop van de schildpad vormt, is gemaakt van buizen van 76,1 mm en is volledig gelast. Hoofdkantoor Royale Belge in Brussel Het hoofdgebouw bestaat uit een vierkante sokkel van 88 op 88 m met vier verdiepingen, waarvan 2 ondergrondse die tot 10 m onder de grond reiken. De bovenbouw telt 8 verdiepingen. Het geheel bestaat uit 4 in kruis opgestelde vleugels van 35 x 18 m rond een centrale kern van 18 x 18 m waarin de liften, sanitaire voorzieningen en kokers zijn ondergebracht. Daartegenaan ligt een tweede, minder diep ingegraven blok met vier parkeer-ver- diepingen, een cafetaria, een restaurant en een daktuin. Nadat de grondwaterspiegel was verlaagd, werden de diepe graafwerken uitgevoerd met een damwand die in de grond werd verankerd en ondersteund door metalen trekankers met elk een draagvermogen van 30 ton. De ongelijke zetting van beide gebouwen vormde een probleem, maar dat werd opgelost door een niveauverschil van 13 cm te voorzien op de gemeenschappelijke verdie- pingen. De vloerplaat van de sokkel werd versterkt met een orthogonaal netwerk van omhulde metalen balken in een raster van 10,5 x 10,5 m. In de vloerplaat van de benedenverdieping zijn 36 preflexbalken met HE300BA52-profiel verwerkt acier | stahl | steel - 1971 La tortue géodésique au salon du bâtiment de Bruxelles Le thème de l’emblème du Salon a généré la réalisation d’une coupole. L’ensemble se compose d’un socle de base de 1,50 m de haut, de forme décagonale, ceinturé par une poutre périphérique et entretoisé, servant de support au plancher. La coupole, d’un module géodésique de 3 m a la forme d’une hémisphère outrepassée de 15,30 m de diamètre. La base de la coupole se compose de 6 pentagones de 6 et 3 m de larges, en tubes de 133 x 6,3 mm en acier. La partie principale se compose de 10 pyramides tronquées, de base hexagonale. Les barres portantes, en tubes de 133 x 6,3 mm et les arêtes de la pyramide, en tubes de 76,1 x 3,25 mm, sont prévus de U 35 x 35 x 2,5 mm et servent de support aux guides des parcloses intérieures en aluminium. Cette coupole a été coiffée par la couronne supérieure. Enfin, le belvédère simulant la tête et le cou de la tortue, en tubes de 76,1 mm est totalement soudé. Le siège de la Royale Belge à Bruxelles Le bâtiment principal, enterré de 10m, se compose d’un socle carré, de 88 m de côtés, avec 4 plateaux, dont 2 en sous-sol. La superstructure comporte 8 niveaux. L’ensemble se compose de 4 ailes en croix, de 35 x 18 m de côté, autour d’un noyau central de 18 x 18 m destiné aux ascenseurs, sanitaires et gaines. Un bloc secondaire, enterré moins profondément, lui est accolé, comprenant 4 niveaux de parking, une cafétaria, un restaurant et une toiture aménagé en jardin. Après rabattement de la nappe aquifère, la fouille profonde a été réalisée par un rideau de palplanches, ancrées dans le sol et soutenues par des tirants métalliques de 30 tonnes de capacité chacun. Le problème de tassement différentiel entre les 2 bâtiments a été résolu en prévoyant une différence de niveau de 13 cm aux étages communs. Le plancher du socle a été renforcé par un réseau orthogonal de 10,5 x 10,5 m de poutres métalliques enrobées. Dans le plancher du haut du rez-de-chaussée 36 poutres Préflex ont été prévues en HE 300 B A52 et 65 poutres de ce type au haut du 1er 4 Tekst_Texte : José Jongen (Infosteel) L’Ossature Métallique was vanaf 1932 het maandblad van het Centre belgo-luxembourgeois d’information de l’acier (CBLIA). In 1955 wijzigde de titel van het tijdschrift in ‘ACIER |STAHL |STEEL’. Dit tijdschrift is de facto de voorganger van het huidige ‘info-steel’. _L’Ossature Métallique était depuis 1932, la publication du Centre belgo-luxembourgeois d’information de l’acier (CBLIA). En 1955, le nom de la revue change en ‘ACIER |STAHL |STEEL’. Cette revue est de fait le prédécesseur de l’actuelle ‘info-steel’.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=