info-steel-68

90 jaar geleden_il y a 90 ans L’Ossature Métallique - 1932 Testen van vloerplaten Op verzoek van L’Ossature Métallique heeft de heer L. Baes, hoogleraar stabiliteit van constructies aan de Universiteit van Brussel, een studie uitgevoerd naar de weerstand van een plaat van gewapend beton met ribben met ingegoten staalprofiel. Het doel van de proef: aangezien het geraamte van een gebouw van staal is, en het gebruik van balken dus is voorzien, trachten deze balken zo goed mogelijk te benutten voor de sterkte en stijfheid van de platen. Het gebruik van breedflensbalken in gelaste constructies Gelaste constructies maken momenteel een snelle ontwikkeling door. De voordelen van lassen zijn welbekend: gewichtsbesparing, zuinigheid bij de uitvoering en afwezigheid van lawaai. In de lasconstructie zijn breedflensbalken bijzonder geschikt om te lassen, omdat ze brede, gemakkelijk toegankelijke lasnaden mogelijk maken. Zij worden gebruikt als kolommen vanwege hun hoge weerstand tegen knikken. De onderdelen van de kolommen zijn doorgegelast met passende verbindingsplaten ertussen. Door het klinken te vervangen door het lassen is een gewichtsbesparing van 15% en een totale prijsbesparing van 20% bereikt. Commercieel en residentieel gebouw in Luxemburg Hertz-Grünstein, een grote Luxemburgse kledingonderneming, heeft besloten al haar afdelingen in één gebouw onder te brengen. Het geraamte van het gebouw is volledig van staal: het bestaat uit gewone balken, Grey-balken en samengestelde liggers, versterkt, waar de krachten dit vereisen, door toegevoegde flenzen. Op de begane grond springen de winkelramen 1,80 en 2,30 m terug ten opzichte van de gevels van de twee straten. Deze uitstalramen zijn volledig onbelemmerd en hebben geen zuilen of storende onderbrekingen van de ramen. De bovenste verdieping ligt dieper en vormt samen met het terras een mooie architecturale compositie. L’Ossature Métallique - 1932 Essais de hourdis A la demande de L’Ossature Métallique, M. L. Baes, professeur de Stabilité des Constructions à l’Université de Bruxelles, a entrepris une étude sur la résistance d’un hourdis formé de dalles en béton armé et de nervures dans chacune desquelles est enrobée une poutrelle. But de l’essai : Étant donné que l’ossature d’un bâtiment est prévue en métal, que donc l’emploi de poutrelles est prévu, chercher à tirer de ces poutrelles le meilleur parti possible pour la résistance et la raideur des hourdis. L’emploi des poutrelles à larges ailes dans les charpentes soudées Les charpentes soudées prennent actuellement un développement rapide. Les avantages de la soudure sont bien connus : économie de poids, économie dans l’exécution et absence de bruit. En charpente soudée, les poutrelles à larges ailes se prêtent particulièrement bien à la soudure, car elles permettent la confection de larges cordons de soudure, aisément accessibles. On les emploie comme piliers, à cause de leur grande résistance au flambage. Les éléments de piliers sont soudés bout-à-bout avec interposition de goussets appropriés. En substituant la soudure au rivetage, on a pu réaliser des économies de 15 % sur le poids et 20 % sur le prix total. Immeuble de commerce et d’habitation à Luxembourg La firme Hertz-Grünstein, importante maison luxembourgeoise d’habillement, décida de réunir tous ses services dans un même immeuble. L’ossature du bâtiment est entièrement métallique: elle comporte des poutrelles ordinaires, des poutrelles Grey et des poutres composées, renforcées, là où les efforts l’exigent, par des semelles rapportées. Au rez-de-chaussée, les vitrines sont établies en retrait à 1,80 et à 2,30 m des façades des deux rues. Celles-ci sont tout à fait dégagées et ne comportent ni colonnettes, ni interruption gênante des glaces. Le dernier étage est construit en retrait et forme avec la terrasse un couronnement d’un bel effet architectural. 4 L’Ossature Métallique was vanaf 1932 het maandblad van het Centre belgo-luxembourgeois d’information de l’acier (CBLIA). In 1955 wijzigde de titel van het tijdschrift in ‘ACIER |STAHL |STEEL’. Dit tijdschrift is de facto de voorganger van het huidige ‘info-steel’. _L’Ossature Métallique était depuis 1932, la publication du Centre belgo-luxembourgeois d’information de l’acier (CBLIA). En 1955, le nom de la revue change en ‘ACIER |STAHL |STEEL’. Cette revue est de fait le prédécesseur de l’actuelle ‘info-steel’.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=