info-steel-70

Brug in cortenstaal over Brusselse Ring Eind juni werd het eerste deel van de nieuwe Henneaulaan-brug in Zaventem over de Brusselse ring geplaatst. De toekomstige brug in weervast staal (‘corten’) wordt dubbel zo breed als de huidige betonbrug. Fietsers en voetgangers krijgen er afgescheiden paden en bussen rijden op eigen busstroken. Zelfs dieren kunnen de Brusselse Ring veilig oversteken via een eigen ecopassage, die ongeveer 8 m breed wordt. Het gaat feitelijk om twee aparte bruggen en bijzonder is de toepassing van het materiaal: cortenstaal, voor het eerst gebruikt in België voor verkeersbruggen met zware belastingen. De bouw van de brug werd toevertrouwd aan de joint venture Besix (funderingen en betonwerken) - Iemants Smulders (productie staal en installatie). “In het najaar van 2023 wordt de tweede helft geïnstalleerd en tegen het eerste deel geplakt. In april of mei 2024, nadat de afwerking en verlichting in orde gebracht zijn, zou de volledig nieuwe brug klaar moeten zijn voor gebruik.” meldt de opdrachtgever De Werkvennootschap. Pont en acier corten sur le Ring de Bruxelles Fin juin, le premier tronçon du nouveau pont à l’Henneaulaan (Zaventem), qui enjambe le ring de Bruxelles, a été installé. Le nouveau pont en acier auto-patinable («corten») sera deux fois plus large que le pont actuel en béton. Les cyclistes et les piétons disposeront de voies séparées et les bus auront leurs propres voies. Même les animaux pourront traverser le Ring de Bruxelles en toute sécurité grâce à un écoduc d’environ 8 m de large. Il s’agit en fait de deux ponts distincts et la particularité réside dans l’utilisation du matériau : l’acier corten, utilisé pour la première fois en Belgique pour les ponts routiers à forte charge. La construction du pont a été confiée à l’entreprise commune Besix (fondations et travaux de béton) - Iemants Smulders (production et installation de la construction métallique). «A l’automne 2023, la seconde moitié sera installée et adossée à la première partie. En avril ou mai 2024, après la réalisation des travaux de finition et d’éclairage, le pont entièrement neuf devrait être prêt à l’usage.» rapporte le maître de l’ouvrage De Werkvennootschap. Henneaulaan / Brussels Ring R0, Zaventem Plaats_Localisation De Werkvennootschap. Opdrachtgever_Maître d’ouvrage Besix (funderingen en betonwerken) Smulders Iemants : productie staal en installatie Aannemers_Entrepreneur Smulders Iemants : productie staal en installatie Staalbouwer_Constructeur métallique Besix, Smulders Iemants Infosteelleden_Membres d’Infosteel Foto’s: Infosteel (jvdb) werf_chantier 12

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=