info-steel-70

Functioneel en nederig Architect Pierre Hebbelinck: “Het domein van Gaasbeek is in de eerste plaats een uniek, rijk en open landschap dat typisch is voor deze streek. Het is ook een multidisciplinair domein waar kunst, cultuur en vrije tijd hand in hand gaan. Het programma omvatte de bouw van een gemeenschappelijk onthaalpaviljoen waarin naast de onthaalfunctie ook plaats moest worden voorzien voor een museumshop, kantoren, de historische bibliotheek en archief, een gesloten kijkdepot, berging, personeelslokaal en sanitair. De bezoeker komt op een natuurlijke manier van de parking naar het park via het uitnodigende onthaalgebouw en van bij het binnenkomen een relatie aangaat met de site”. Belangrijk in het hele project is dat de architecten met dit paviljoen niet dezelfde status claimen als de bestaande historische gebouwen. “Het is geenszins de bedoeling met een in het oog springende constructie de bezoeker te imponeren.Wel integendeel, het gebouw wil in de eerste plaats functioneel, nederig, zelfs broos overkomen. Het Fonctionnel et humble Architecte Pierre Hebbelinck : « Le domaine de Gaasbeek est avant tout un paysage unique, généreux, ouvert et représentatif de la région. C’est aussi un domaine multidisciplinaire où se mélangent l’art, la culture et les loisirs. Le programme comprenait la construction d’un pavillon d’accueil commun, dans lequel, en plus de l’accueil, il fallait prévoir une boutique de musée, des bureaux, la bibliothèque historique et les archives, un dépôt fermé, un entrepôt, une salle du personnel et des installations sanitaires. Le visiteur passe tout naturellement du parking au parc en traversant le bâtiment d’accueil et établit une relation avec le site dès son entrée». Ce qui est important dans l’ensemble du projet, c’est qu’avec ce pavillon, les architectes ne revendiquent pas le même statut que les bâtiments historiques existants. « Ce n’est en aucun cas l’intention d’impressionner le visiteur avec une construction accrocheuse. Bien au contraire ; le bâtiment doit avant tout paraître fonctionnel, humble, voire fragile. Il est au service 18

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=