info-steel-70

staat ten dienste van het kasteeldomein en gaat op in de omgeving. Op die manier wordt een evenwicht gecreëerd tussen een hedendaags, goed functionerend gebouw met een beperkte footprint”, benadrukt Pierre Hebbelinck. Solidaire stalen kolommen Inspiratie voor het concept haalde Pierre de architect bij archeologische sites zoals die van Knossos, waar zeer eenvoudige, tijdelijke stalen constructies de waardevolle resten bescherming bieden. Voor de kolommen ging de keuze naar slanke IPE-profielen. Deze hebben andere knikeigenschappen naar gelang de richting van hun plaatsing. In samenwerking met Vincent Servais van het bureau Greisch werd een systeem van solidaire stalen kolommen bedacht door de profielen alternerend in een andere richting te plaatsen. “Zo vangt de ene kolom de zwakte van de kolom ernaast op”, vult Pierre Hebbelinck aan. ”Concreet bestaat het skelet van de constructie uit 26 kolommen – verspringende IPE 270 du domaine du château et se fond dans son environnement. De cette façon, un équilibre est créé entre un bâtiment moderne et fonctionnel avec une empreinte limitée », souligne Pierre Hebbelinck. ‘Colonnes solidaires en acier’ Le concept a été inspiré par des sites archéologiques tels que Knossos, où des structures métalliques très simples et temporaires protègent les vestiges précieux. De minces sections IPE ont été choisies pour les colonnes. Les sections IPE ont des propriétés nodales différentes selon la direction dans laquelle elles sont placées. En collaboration avec Vincent Servais du Bureau Greisch, un système de colonnes ‘solidaires’ en acier a été conçu en plaçant alternativement les profils dans l’autre sens. « Cette alternance crée un équilibre solidaire et collectif, chaque colonne corrigeant les faiblesses de sa voisine. » explique Pierre Hebbelinck. « Concrètement le squelette de la structure se compose de 26 colonnes — des profilés IPE 0 2 5 10m 19

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=