info-steel-70

Drie overspanningen Gezien de aanwezige treinsporen is de constructie hoog genoeg om de oorspronkelijk voorziene rivierpijler achterwege te kunnen laten. Dit sluit aan bij de eisen van de SPW, dat zo veel mogelijk plaats wilde laten voor de rivier met het oog op de steeds frequentere en grotere overstromingen in de regio. Het kunstwerk is opgevat als een doorlopende halfintegrale verkeersbrug met een totale lengte van 137,5 meter en een breedte van 12 meter. Het landhoofd op de linkeroever heeft geen oplegconstructie en dilatatievoeg. Dit verhoogt de duurzaamheid van de constructie en vermindert de onderhoudskosten. Aan weerszijden van de rivier wordt de brug ondersteund door driehoekige staalstructuren waaraan de draagkabels van de centrale overspanning zijn bevestigd. De brug omvat drie afzonderlijke overspanningen. De overspanning aan de linkeroever is 34 meter lang. Ze bestaat uit een gemengd staal-betondek. Het staal werd gebruikt als bekisting om veilig boven de bovenleidingen van het spoor te kunnen werken. Trois travées Le respect du gabarit ferroviaire donne suffisamment de hauteur à l’ouvrage pour permettre la suppression de l’appui en rivière tel qu’initialement prévu. Cette disparition rejoint par ailleurs les préoccupations du SPW qui, confronté à des crues de plus en plus fréquentes et importantes, souhaite laisser le plus de place possible à la rivière. L’ouvrage est un pont routier semi-intégral continu d’une longueur totale de 137,5m et d’une largeur de 12 m. La culée en rive gauche ne présente ni appareils d’appuis, ni joint de dilatation. Cela permet d’augmenter la durabilité de la construction et de diminuer les couts d’entretien durant la vie de l’ouvrage. De part et d’autre de la rivière, le pont prend appui sur des structures métalliques triangulées auxquelles sont fixées les câbles porteurs de la travée centrale. Le pont est constitué de 3 travées distinctes. La travée rive gauche porte sur 34 m. Elle est constituée d’un tablier mixte acier-béton. L’acier a été utilisé comme coffrage pour permettre le travail en toute sécurité au-dessus des caténaires. 27

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=