info-steel-74

Aperam Châtelet Aperam in Châtelet vormde de eerste halte van onze STEELdays. De APERAM Groep, ‘s werelds 7e grootste producent van roestvrij staal, bekleedt een leidende positie in nichemarkten met hoge toegevoegde waarde. Aperam Châtelet, dat beschikt over een elektro-oven en een warmwalserij, staat centraal in het Europese productieproces van de groep. Carlo Morettin, Chief Sustainability Officer van Aperam, gaf een helder inzicht in de oorsprong van broeikasgasemissies bij de productie van staal (en roestvrij staal in het bijzonder). Hij ging dieper in op de belangrijkste technologieën die gebruikt kunnen worden om deze emissies te verminderen en somde de prioritaire acties op die Aperam in een stappenplan heeft uitgewerkt om tegen 2050 het Net Zero Carbon level te bereiken. Pierre-François Bareel , CEO van de Comet Group, beschreef hoe zijn bedrijf evolueerde van een handelaar in ferrometalen en recycler naar ontwikkelaar van innovatieve technologieën voor het sorteren van fijngemalen afval. Pierre-François Bareel is een fervent voorstander van Europese herindustrialisatie om de afhankelijkheid van kritieke grondstoffen zoals metalen te verminderen. Het terugwinnen van metaalhoudend afval is van strategisch belang met het oog op de huidige energietransitie. Arnaud Pineur van Bureau Greisch behandelde het onderwerp duurzaamheid vanuit het perspectief van een ingenieursbureau. Aan de hand van verschillende projecten, waaronder de Fondation Louis Vuitton in Parijs en de mobiele voetgangersbrug bij Notre-Dame de Lourdes, liet hij zien hoe Bureau Greisch op een originele manier de duurzaamheidstroeven van roestvrijstaal benut. Voestalpine Sadef Onze volgende gastheer tijdens de STEELdays was Voestalpine Sadef in Gits. Deze dochteronderneming van de Voestalpine groep, heeft meer dan 75 jaar ervaring in koudprofileren. Het bedrijf telt niet minder dan 35 walslijnen en beschikt over een eigen ingenieursbureau waar Aperam Châtelet Nos STEELdays ont tout d’abord fait arrêt chez Aperam, à Châtelet. Le groupe APERAM, 7e producteur mondial d’acier inoxydable, occupe une position de premier plan sur des marchés de niche à forte valeur ajoutée. Aperam Châtelet dispose d’un four électrique et d’un laminoir à chaud et occupe une position centrale dans le processus de production européen du groupe. Carlo Morettin, Chief Sustainability Officer d’Aperam, a donné un aperçu clair des origines des émissions de gaz à effet de serre dans la production d’acier (et d’acier inoxydable en particulier). Il a détaillé les principales technologies qui peuvent être utilisées pour réduire ces émissions et a énuméré les actions développées en priorité par Aperam dans une feuille de route pour atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Pierre-François Bareel, CEO du Comet Group, a quant à lui décrit l’évolution de son entreprise : elle a commencé par négocier et recycler des métaux ferreux avant de développer des technologies innovantes pour trier les déchets finement broyés. Pierre-François Bareel est un fervent défenseur de la réindustrialisation de l’Europe en vue de réduire la dépendance à l’égard de matières premières critiques comme les métaux. La récupération des déchets contenant des métaux revêt une importance stratégique dans le cadre de la transition énergétique actuelle. Arnaud Pineur du Bureau Greisch a abordé le thème de la durabilité du point de vue d’un bureau d’études. Il s’est basé sur plusieurs projets, dont la Fondation Louis Vuitton à Paris et la passerelle piétonne mobile de Notre-Dame de Lourdes, pour montrer comment le Bureau Greisch exploite de manière originale les atouts de la durabilité de l’acier inoxydable. Voestalpine Sadef Les STEELdays ont ensuite accueilli Voestalpine Sadef à Gits. Cette filiale du groupe Voestalpine peut se targuer d’avoir plus de 75 ans d’expérience dans le secteur du profilage à froid. L’entreprise compte pas moins de 35 lignes de laminage et dispose de son propre bureau d’études qui 7 Bij Aperam_Chez Aperam

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=