info-steel-75

geassembleerde stalen sluitringen, die knooppunten vormen die essentieel zijn voor de stabiliteit van de structuur. De kabels zijn horizontaal 0,75 m van elkaar gescheiden in het midden van de assen, met behulp van drukafstandhouders. Deze configuratie creëert twee vlakken met verschillende dieptes, wat de bouwschil een unieke structurele plasticiteit geeft. Het andere essentiële onderdeel van de gevel zijn de 560 aluminiumpanelen. Deze driedimensionale panelen bestaan uit twee driehoekige staalplaten die in de lengte met elkaar verbonden zijn. De bovenste en onderste panelen van het randprofiel zijn eenvoudige driehoekige panelen, terwijl de hoeken zijn samengesteld uit vier afzonderlijke elementen. De panelen werden vastgeklemd aan het kabelraster, waardoor de impact van mogelijke vervorming door windbelasting wordt geminimaliseerd. Daarnaast spelen de pilaren op de vier hoeken van het stadion een cruciale rol in de stabiliteit van de gevel. Elk deel van de façade kan onafhankelijk reageren dankzij deze pilaren, waardoor de structurele flexibiliteit wordt gegarandeerd terwijl de integriteit van het geheel behouden blijft. Naast zijn functionele rol voegt de gevel ook een moderne en elegante esthetiek toe aan het nationaal stadion van Luxemburg. Staal en aluminium worden harmonieus gecombineerd om een structuur te creëren die zowel robuust als markant is en symbool staat voor de perfecte combinatie van geavanceerde engineering en innovatief design. Deze materialen zijn niet alleen structurele componenten, maar ook artistieke elementen die maken dat het stadion een architecturaal meesterwerk is dat de aandacht trekt en bewondering oogst bij bezoekers uit Luxemburg en daarbuiten. Naast zijn opmerkelijke esthetiek en complexe engineering biedt het nationaal stadion van Luxemburg zijn bezoekers een heuse totaalbeleving. De combinatie van ultramoderne sportfaciliteiten en ruimtes voor toeschouwers, media en diensten resulteert in een levendige en uitnodigende sfeer. acier assemblées, formant ainsi des nœuds essentiels pour la stabilité de la structure. Ces câbles sont également écartés de 0,75 m sur le plan horizontal au milieu des axes, grâce à des entretoises de compression. Cette disposition crée deux plans à profondeurs différentes, conférant une plasticité structurelle unique à l’enveloppe du stade. Les panneaux métalliques en aluminium, au nombre de 560, sont l’autre composant essentiel de la façade. Composés de deux tôles triangulaires assemblées du côté longitudinal, ces panneaux tridimensionnels sont à la fois légers et résistants. Les panneaux supérieurs et inférieurs du profilé de bord sont des panneaux triangulaires simples, tandis que les coins sont assemblés à partir de quatre éléments distincts. Ces panneaux sont fixés au maillage de câble par serrage, minimisant ainsi l’impact des déformations potentielles dues aux poussées de vent. De plus, les piliers articulés situés aux quatre coins du bâtiment jouent un rôle crucial dans la stabilité de la façade. Chaque pan de façade peut réagir indépendamment grâce à ces piliers, assurant ainsi une flexibilité structurelle tout en maintenant l’intégrité de l’ensemble. Au-delà de leur rôle fonctionnel, les matériaux métalliques utilisés dans la façade haubanée ajoutent une esthétique moderne et élégante au Stade National du Luxembourg. L’acier et l’aluminium se marient harmonieusement pour créer une structure à la fois robuste et esthétiquement saisissante, symbolisant l’union parfaite entre l’ingénierie de pointe et le design innovant. Ces matériaux métalliques ne sont pas seulement des composants structurels, mais aussi des éléments artistiques qui contribuent à faire du stade un chef-d’œuvre architectural, attirant le regard et l’admiration des visiteurs du Luxembourg et d’ailleurs. Au-delà de son aspect esthétique remarquable et de son ingénierie complexe, le Stade National du Luxembourg offre une expérience immersive à ses visiteurs. En plus des installations sportives de pointe, il propose des espaces dédiés aux spectateurs, aux médias et aux services, créant ainsi une ambiance vibrante et accueillante. 55

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=