info-steel-75

Meer dan een sportcomplex Het ontwerp van een nationaal stadion vereist een zorgvuldige afweging van de verschillende eisen die inherent zijn aan dit type project. De circulatiestromen, het parkeerbeheer en de veiligheid zijn stuk voor stuk aspecten die efficiënt moeten worden beheerd. In het geval van het nationaal stadion van Luxemburg impliceerde de beperkte oppervlakte van de site dat de publieke en professionele parkings functioneel gescheiden moesten worden. Vandaar hun inplanting aan weerszijden van het stadion. Daarnaast moeten de verschillende categorieën personen, zoals de supporters, spelers en technisch en veiligheidspersoneel, specifieke routes volgen om verwarring te vermijden en een optimale werking van het stadion te garanderen. Het nationaal stadion van Luxemburg is complementair met het snel veranderende stedelijke landschap in de omgeving. Door alle functies in het hoofdvolume te integreren, was het mogelijk om een uitgepuurd gebouw te creëren, zonder uitsteeksels in de gevels, wat bijdraagt aan de programmatie van deze nieuwe sector aan de rand van de stad. Er werd ook gebruikgemaakt van de helling van La gestion du terrain La conception d’un Stade National nécessite une prise en compte minutieuse des différentes contraintes inhérentes à ce genre de programme. Les flux de personnes, la gestion du stationnement et la sécurité sont autant d’aspects qui doivent être gérés efficacement. Dans le cas du Stade National de Luxembourg, le terrain limité en surface a imposé une répartition fonctionnelle dissociée des parkings publics et professionnels de part et d’autre du stade. Différentes catégories de personnes, telles que le public, les joueurs, les services techniques et de sécurité, doivent également disposer de circuits spécifiques pour éviter toute confusion et garantir un fonctionnement optimal. Le Stade National de Luxembourg s’inscrit en complémentarité avec un paysage urbain en pleine mutation. L’intégration de toutes les fonctions au volume principal a permis de réaliser un bâtiment épuré, sans saillies en façade, qui participe à l’ordonnancement de ce nouveau secteur en limite de ville. Le projet a également exploité la pente du terrain pour gérer des accès différen56

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=