info-steel-76

1 editoriaal_éditorial Totale ontwerpvrijheid is een belangrijke troef bij de keuze voor staal. Grote overspanningen, slanke structuren, verfijnde detailleringen, ... het zijn kenmerken die bij moderne stalen bruggen steeds terugkomen. De bijzondere aandacht hiervoor is uiteraard mee ingegeven door het feit dat deze kunstwerken decennialang echte landmarks zullen blijven. Met de ‘BENELUX Steel Bridge Contest’ willen we in de eerste plaats alle betrokkenen de kans geven hun projecten van de voorbije jaren in de kijker te plaatsen. Naast de online communicatie, biedt deze editie van InfoSteel een uitgebreid overzicht van al die ingediende bruggen. In de volgende edities van ons magazine zal uiteraard terug een ruimer pallet aan toepassingen aan bod komen. En daarbij ook alvast een oproep aan de opdrachtgevers, ontwerpers, bouwers, ... van gebouwen met staal: stroop de mouwen maar op, want de inschrijvingen voor de tweejaarlijkse ‘Staalbouwwedstrijd’ (gebouwen BELUX) zijn hiermee geopend ! Naast deze aandacht voor mooie realisaties in staal, vergeten we ook de blik op de toekomst niet. Na heel wat intern voorbereidingswerk ben ik oprecht blij te kunnen aankondigen dat we ons aanbod aan cursussen sterk uitbreiden. En ook de uitwerking van een sector-brede strategie om de Belgische bouwdoelstellingen op vlak van circulariteit en carbon footprint mee te realiseren vanuit de staalbouw-keten, blijft bovenaan onze prioriteiten staan. En voor al deze acties: jullie steun is van harte gewaardeerd en jullie input is steeds welkom. Veel leesplezier, Koen Michielsen info-steel 76 - 01-02-03/2024 Driemaandelijks blad voor architectuur en bouwtechnieken, uitgegeven door Infosteel (België en Luxemburg) _Revue trimestrielle d’architecture et de génie civil publiée par Infosteel (Belgique et Luxembourg). Verantwoordelijke Uitgever_Editeur Responsable : Koen Michielsen, General Manager Infosteel vzw_Infosteel asbl Z.1 Researchpark 110, BE-1731 Zellik t: +32-2-509 15 01 info@infosteel.be - www.infosteel.be BTW-TVA: BE 0406 763 362 Redactie_Rédaction : Indieners van de BENELUX Steel Bridge Contest, Les soumissionnaires du BENELUX Steel Bridge Contest, Koen Michielsen & Jo Van den Borre Vertaling_Traduction : ElaN Languages,Heusden-Zolder / Palindroom, Hasselt Infosteel, Zellik Coördinatie & Opmaak_Coordination & Mise en page : Jo Van den Borre, Infosteel Advertenties_Publicité : benedicte.vanparys@infosteel.be - t: +32-2-509 15 05 Verspreiding_Diffusion : Gratis voor leden van Infosteel vzw _Gratuit pour les membres d’Infosteel asbl Oplage_Tirage: 2.400 exemplaren_exemplaires Verkoop per stuk_Vente au numéro € 15 / nummer_numéro (iBTW - TVAc) Lid worden_Affiliation : benedicte.vanparys@infosteel.be Copyright 2024 by Infosteel Alleen de auteurs zijn verantwoordelijk voor de artikels. De auteur gaat akkoord met publicatie van de toegezonden documenten. Alle rechten voorbehouden, die van vertaling en bewerking inbegrepen._Les articles publiés n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs. Les documents reçus impliquent l’accord de l’auteur pour libre publication. Tous droits de reproduction, traduction et adaptation réservés. ISSN 2032-281X La liberté totale de conception est un atout majeur dans le choix de l’acier. Grandes portées, structures élancées, détails raffinés, ... sont autant de caractéristiques que l’on retrouve dans les ponts métalliques modernes. Bien entendu, l’attention particulière accordée à ce point est en partie inspirée par le fait que ces structures resteront de véritables points de repère pour les décennies à venir. Avec le ‘BENELUX Steel Bridge Contest’, nous souhaitons avant tout donner à toutes les parties concernées l’occasion de mettre en lumière leurs projets des dernières années. En plus de la communication en ligne, cette édition d’InfoSteel offre un aperçu complet de tous les ponts qui nous ont été soumis. Les prochaines éditions de notre magazine couvriront bien entendu un plus large éventail d’applications. Nous lançons également à cet effet un appel aux maitres d’ouvrages, concepteurs, constructeurs, ... de bâtiments en acier : retroussez vos manches, car les inscriptions au biennal ‘Concours Construction Acier’ (bâtiments BELUX) sont ouvertes ! Outre l’accent mis sur les belles constructions en acier, nous n’oublions pas de nous tourner vers l’avenir. Après un long travail de préparation en interne, j’ai le plaisir de vous annoncer que nous élargissons considérablement notre gamme de cours. Le développement d’une stratégie sectorielle pour aider à atteindre les objectifs du secteur de construction en Belgique en termes de circularité et d’empreinte carbone à partir de la chaîne de construction en acier reste également en tête de nos priorités. Et pour toutes ces actions : votre soutien est pleinement souhaité, votre opinion est toujours la bienvenue. Bonne lecture, Koen Michielsen cover_couverture Passerelle d’Arquennes Tekening / Dessin: Bureau Greisch Architect / Architecte: Bureau Greisch Artikel op pagina 38_Article en page 38

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=