info-steel-76

76 info_steel Afgiftekantoor Brussel X - P910504 - Driemaandelijks - nummer 76 - 01-02-03 / 2024 Bureau de dépôt Bruxelles X - P910504 - Trimestriel - numéro 76 - 01-02-03 / 2024

SCOORT U OOK ? Architecten, projectontwikkelaars en ondernemers stellen hun bedrijfsgebouwen met karakter en spraakmakende kantoren aan u voor. Ontdek Score with Steel via onze website www.scorewithsteel.com of op onze sociale mediakanalen. EEN SCHOT IN DE ROOS. STAAL: #scorewithsteel

1 editoriaal_éditorial Totale ontwerpvrijheid is een belangrijke troef bij de keuze voor staal. Grote overspanningen, slanke structuren, verfijnde detailleringen, ... het zijn kenmerken die bij moderne stalen bruggen steeds terugkomen. De bijzondere aandacht hiervoor is uiteraard mee ingegeven door het feit dat deze kunstwerken decennialang echte landmarks zullen blijven. Met de ‘BENELUX Steel Bridge Contest’ willen we in de eerste plaats alle betrokkenen de kans geven hun projecten van de voorbije jaren in de kijker te plaatsen. Naast de online communicatie, biedt deze editie van InfoSteel een uitgebreid overzicht van al die ingediende bruggen. In de volgende edities van ons magazine zal uiteraard terug een ruimer pallet aan toepassingen aan bod komen. En daarbij ook alvast een oproep aan de opdrachtgevers, ontwerpers, bouwers, ... van gebouwen met staal: stroop de mouwen maar op, want de inschrijvingen voor de tweejaarlijkse ‘Staalbouwwedstrijd’ (gebouwen BELUX) zijn hiermee geopend ! Naast deze aandacht voor mooie realisaties in staal, vergeten we ook de blik op de toekomst niet. Na heel wat intern voorbereidingswerk ben ik oprecht blij te kunnen aankondigen dat we ons aanbod aan cursussen sterk uitbreiden. En ook de uitwerking van een sector-brede strategie om de Belgische bouwdoelstellingen op vlak van circulariteit en carbon footprint mee te realiseren vanuit de staalbouw-keten, blijft bovenaan onze prioriteiten staan. En voor al deze acties: jullie steun is van harte gewaardeerd en jullie input is steeds welkom. Veel leesplezier, Koen Michielsen info-steel 76 - 01-02-03/2024 Driemaandelijks blad voor architectuur en bouwtechnieken, uitgegeven door Infosteel (België en Luxemburg) _Revue trimestrielle d’architecture et de génie civil publiée par Infosteel (Belgique et Luxembourg). Verantwoordelijke Uitgever_Editeur Responsable : Koen Michielsen, General Manager Infosteel vzw_Infosteel asbl Z.1 Researchpark 110, BE-1731 Zellik t: +32-2-509 15 01 info@infosteel.be - www.infosteel.be BTW-TVA: BE 0406 763 362 Redactie_Rédaction : Indieners van de BENELUX Steel Bridge Contest, Les soumissionnaires du BENELUX Steel Bridge Contest, Koen Michielsen & Jo Van den Borre Vertaling_Traduction : ElaN Languages,Heusden-Zolder / Palindroom, Hasselt Infosteel, Zellik Coördinatie & Opmaak_Coordination & Mise en page : Jo Van den Borre, Infosteel Advertenties_Publicité : benedicte.vanparys@infosteel.be - t: +32-2-509 15 05 Verspreiding_Diffusion : Gratis voor leden van Infosteel vzw _Gratuit pour les membres d’Infosteel asbl Oplage_Tirage: 2.400 exemplaren_exemplaires Verkoop per stuk_Vente au numéro € 15 / nummer_numéro (iBTW - TVAc) Lid worden_Affiliation : benedicte.vanparys@infosteel.be Copyright 2024 by Infosteel Alleen de auteurs zijn verantwoordelijk voor de artikels. De auteur gaat akkoord met publicatie van de toegezonden documenten. Alle rechten voorbehouden, die van vertaling en bewerking inbegrepen._Les articles publiés n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs. Les documents reçus impliquent l’accord de l’auteur pour libre publication. Tous droits de reproduction, traduction et adaptation réservés. ISSN 2032-281X La liberté totale de conception est un atout majeur dans le choix de l’acier. Grandes portées, structures élancées, détails raffinés, ... sont autant de caractéristiques que l’on retrouve dans les ponts métalliques modernes. Bien entendu, l’attention particulière accordée à ce point est en partie inspirée par le fait que ces structures resteront de véritables points de repère pour les décennies à venir. Avec le ‘BENELUX Steel Bridge Contest’, nous souhaitons avant tout donner à toutes les parties concernées l’occasion de mettre en lumière leurs projets des dernières années. En plus de la communication en ligne, cette édition d’InfoSteel offre un aperçu complet de tous les ponts qui nous ont été soumis. Les prochaines éditions de notre magazine couvriront bien entendu un plus large éventail d’applications. Nous lançons également à cet effet un appel aux maitres d’ouvrages, concepteurs, constructeurs, ... de bâtiments en acier : retroussez vos manches, car les inscriptions au biennal ‘Concours Construction Acier’ (bâtiments BELUX) sont ouvertes ! Outre l’accent mis sur les belles constructions en acier, nous n’oublions pas de nous tourner vers l’avenir. Après un long travail de préparation en interne, j’ai le plaisir de vous annoncer que nous élargissons considérablement notre gamme de cours. Le développement d’une stratégie sectorielle pour aider à atteindre les objectifs du secteur de construction en Belgique en termes de circularité et d’empreinte carbone à partir de la chaîne de construction en acier reste également en tête de nos priorités. Et pour toutes ces actions : votre soutien est pleinement souhaité, votre opinion est toujours la bienvenue. Bonne lecture, Koen Michielsen cover_couverture Passerelle d’Arquennes Tekening / Dessin: Bureau Greisch Architect / Architecte: Bureau Greisch Artikel op pagina 38_Article en page 38

2 inhoud_sommaire Rechtzetting Rectification 2 365 days of steel 365 days of steel 4 Bruggen over het Albertkanaal. Een wandeling Les ponts du canal Albert. Une promenade 6 L’Ossature Métallique 1934 L’Ossature Métall!que 1934 8 BENELUX Steel Bridge Contest 2023 BENELUX Steel Bridge Contest 2023 12 Introductie Introduction 14 Categorie A: Verkeersbruggen & spoorbruggen Catégoria A : Ponts routiers & ponts ferroviaires 16 Categorie B: Fiets- en voetgangersbruggen Catégoria B : Passerelles pour vélos et piétons 38 Categorie C: Internationale projecten Catégoria C : Projets internationaux 78 Leden Membres 80

Rechtzetting In ons magazine #75, bij het artikel ‘Herbestemming van de Ateliers Centraux’ op pagina 4, is een onnauwkeurigheid geslopen. De stabiliteitsstudies werden uitgevoerd door Bureau Greisch (hallen en parking) en door Bollinger+Grohmann Ingenieure (passerelle). Onze excuses. Rectification Une erreur s’est glissée dans notre magazine #75, dans l’article ‘Réhabilitation des Ateliers Centraux” en page 4. Les études de stabilité ont été réalisées par le Bureau Greisch (halles et parking) et par Bollinger+Grohmann Ingenieure (passerelle). Toutes nos excuses. Photo : Jean-Luc Deru (www.photo-daylight.com) 24.0 POWERED BY THE NEW SOLVER. SIMPLIFIED WITH ONE UI AND ONE VERSION. Unleash SCIA Engineer 24 – where power meets speed. Say goodbye to slow calculations with our brand-new solver that speeds up your workflow. Packed with powerful new features, this complete version boasts a revolutionary calculation engine that dramatically cuts down the calculation time. With simplified workflows for advanced nonlinear analysis and code checks, you get more time for what matters. Imagination Calculated SCIA nv - info@scia.net - www.scia.net Project: SuperHub Meerstad | Client: Pieters Bouwtechniek | © Photo: Ronald Tilleman Download your free trial Or register for one of our online conferences Structural basics covers the design and analysis of steel structures for buildings according to EN 1990 (Eurocode 0), EN 1991 (Eurocode 1) and EN 1993 (Eurocode 3). In the book special attention was paid to the illustrations. In addition, each chapter contains a number of fully detailed (calculation) examples. This makes Structural basics e ective as a textbook for students and as a reference guide to the Eurocodes 0, 1 and 3 for practising structural engineers. Hard cover, 272 pages, 23 x 25 cm, English www.infosteel.be/structural-basics Staal-beton verbindingen Structural basics H.H. Snijder H.M.G.M. Steenbergen Analysis and design of steel structures for buildings according to Eurocode 0, 1 and 3

4 365 days of steel A trip through the history of iron and steel in construction, design & art Het boek ‘365 days of steel’ neemt de lezer mee in de boeiende geschiedenis van staal in constructie, design & kunst. In de afgelopen 140 jaar hebben architecten, ingenieurs, designers en beeldende kunstenaars de troeven van dit unieke materiaal benut in hun projecten. Sterk en toch licht, soms imposant maar even vaak lichtvoetig, met staal kan een ontwerper alle kanten uit. Van de sculpturen van Richard Serra en het meubilair van Charlotte Perriand tot de eerste skyscrapers van Daniel Burnham en de elegante bruggen van Calatrava: stuk voor stuk prachtige voorbeelden van de veelzijdigheid van staal. Dit rijk geïllustreerd boek nodigt U uit op een reis van 365 dagen vol inspirerende voorbeelden en leuke anekdotes over bekende en minder bekende projecten. Dit boek is een aanwinst voor iedereen die graag meer wil weten over de vele redenen waarom ontwerpers enthousiast staal hebben omarmd en toegepast. Auteur: Bruno Dursin Uitgever: BE.ST M&C, 2024 Pagina’s 408 | kleur | hardcover | 230 x 230 mm Meer info en bestellen: www.believeinsteel.be 365 days of steel A trip through the history of iron and steel in construction, design & art Le livre ‘365 days of steel’ emmène le lecteur à travers l’histoire fascinante de l’acier dans la construction, le design et l’art. Au cours des 140 dernières années, architectes, ingénieurs, designers et sculpteurs ont exploité les atouts de ce matériau unique dans leurs projets. À la fois solide et léger, parfois imposant mais tout aussi souvent en finesse, l’acier offre une liberté constructive sans limites aux concepteurs. Des sculptures de Richard Serra au mobilier de Charlotte Perriand, en passant par les premiers gratte-ciel de Daniel Burnham et les élégants ouvrages d’art de Calatrava, tous illustrent à merveille la polyvalence de l’acier. Ce livre richement illustré vous invite à un voyage de 365 jours rempli d’exemples inspirants et d’anecdotes intéressantes sur des projets connus et moins connus. Ce livre est un must pour tous ceux qui souhaitent découvrir les nombreuses raisons pour lesquelles les concepteurs ont découvert et appliqué l’acier avec empressement. Auteur : Bruno Dursin Editeur : BE.ST M&C, 2024 Pages 408 | couleur | hardcover | 230 x 230 mm Plus d’info et commande : www.believeinsteel.be boek_livre

https://shop.infosteel.eu Steel Design Steel Design is a set of English textbooks that are based on the EN version of Eurocode with differences in nationally defined parameters included in an annex. Where a country can make a national choice – or when non-contradictory complementary information may be used – this is indicated by a symbol (black square). Separate annexes contain (for now) the national choices for Belgium, Luxembourg, The Netherlands and Switzerland. These textbooks are intended for high-school and university level students. The content is applicable to designers who are not specialised in steel and steel construction. steel-design-series.indd 4 12/11/2023 09:57 d h sc 1. introduction à la construction mixte 5 Il existe plusieurs types de connecteurs dont certains sont illustrés à la Figure 1-6. Les goujons à tête (Figure 1-7) sont les connecteurs les plus utilisés en Europe occidentale ; ils sont généralement souples. Différentes longueurs et diamètres de goujons sont disponibles sur le marché. Le goujon de diamètre 19 mm est le plus courant. Les goujons sont soudés au pistolet sur la face externe de la semelle, et/ou éventuellement sur l'âme, du profilé en acier lorsque celui-ci est partiellement enrobé (béton présent entre les semelles) ; ils peuvent l’être au travers de la tôle profilée d’une dalle mixte pour autant que l’épaisseur de tôle n’excède pas 1,25 mm, que l’épaisseur totale du revêtement de zinc ne dépasse pas 0,03 mm (30 µm) et que la face du profilé métallique accueillant ces goujons soit exempte de peinture. CORNIÒRE BARREAU ARCEAU CONNECTEUR¬(ILTI GOUJON¬Ì¬TÐTE¬ POUR¬DALLE¬PLEINE¬OU¬DALLE¬MIXTE Figure 1-6 : Types de connecteurs Figure 1-7 : Goujon à tête BE_staalbeton1.indd 5 14/05/2011 18:14:20 1. introduction à la construction mixte 3 1.1 Poutres mixtes 1.1.1 Composition Une poutre mixte comporte trois composants : une partie en béton, se présentant habituellement sous la forme d’une semelle en béton à la partie supérieure de la section ; un profilé en acier ; une connexion, assurée le plus souvent par des goujons connecteurs. La connexion vise à ce que la partie en béton et le profilé en acier travaillent concomitamment de manière à approcher le comportement d’une section monolithe. Ce principe a de tous temps été mis en œuvre dans les constructions en bois ; un bel exemple est la réalisation d’une poutre en superposant deux éléments en bois de hauteur h et de largeur b et en les reliant par des cales à leur interface. • • • La Figure 1-2 illustre l’effet de la présence d’une connexion sur les caractéristiques statiques d’une section transversale. Par la collaboration structurale entre les éléments constitutifs, le module de flexion, déterminant pour la résistance, est deux fois plus grand qu’en l’absence de collaboration. Le moment d’inertie, caractérisant la rigidité et déterminant pour la flèche, est quant à lui quadruplé. La semelle en béton d’une poutre mixte, appelée communément "dalle", fait généralement partie intégrante d’un plancher en béton ; elle intervient dans le comportement de la poutre par une largeur limitée dite "largeur participante" ou encore "largeur collaborante". En pratique, ce plancher peut être de l’un des types suivants : un plancher mixte obtenu en coulant le béton sur une tôle profilée qui assure successivement le rôle de coffrage et celui d’armature inférieure (Figure 1-3a) ; un plancher en béton coulé en place sur pré-dalles (Figure 1-3b) ; un plancher constitué d’éléments préfabriqués (hourdis) en béton (Figure 1-3c) ; un plancher en béton coulé en place sur coffrage traditionnel (Figure 1-3d). • • • • ABSENCE¬DE¬COLLABORATION ¬GLISSEMENT¬RELATIF INTERACTION¬COMPLÒTE ¬COMPORTEMENT¬MONOLITHE W = 2 bh2 = bh2 1 6 1 3 I = 2 bh3 = bh3 1 12 1 6 W = b(2h)2 = bh2 1 6 2 3 I = b(2h)3 = bh3 1 12 4 6 Figure 1-3 : Divers types de planchers dans les poutres mixtes A ¬$ALLE¬MIXTE BÏTON¬COULϬEN¬PLACE PRÏDALLE B ¬"ÏTON¬COULϬSUR¬PRÏ DALLES D ¬"ÏTON¬COULϬEN¬PLACE C ¬%LÏMENTS¬DE¬PLANCHER¬PRÏFABRIQUÏS ÏLÏMENT¬PRÏFABRIQUÏ BÏTON¬COULϬEN¬PLACE BÏTON¬COULϬEN¬PLACE TÙLE¬PROFILÏE Figure 1-2 : Effet d’une interaction complète entre deux poutres identiques à section rectangulaire sur le module de flexion W et sur le moment d’inertie I BE_staalbeton1.indd 3 14/05/2011 18:14:19 une connexion, assurée le plus souvent par des goujons connecteurs Construction mixte Construction mixte acier-béton dans les bâtiments : Conception et dimensionnement à température ordinaire et en situation d'incendie selon l'Eurocode 4 René Maquoi, Rik Debruyckere, Jean-François Demonceau et Lincy Pyl ruction mixte ègles de calcul de l’Eurocode 4, applicables aux constructions mixtes acier-béton, commentées. décrit les particularités de la construction mixte et on dégage les principes généonception et l’exécution des divers types d’éléments constitutifs des bâtiments: anchers mixtes, poteaux mixtes et assemblages mixtes. mensionnement de ces éléments, tant à température ordinaire qu’en situation espectivement exposés aux chapitres 2 à 5. Les méthodes de calcul et les règles conformes aux normes belges NBN EN 1994-1-1 et NBN EN 1994-1-2. Elles sont ns un grand nombre d’exemples très largement documentés. de l’ossature mixte d’un complexe de cinéma érigé à Rotterdam fait l’objet du n contenu, ce livre constitue un outil fort utile pour les praticiens des bureaux eaux de contrôle ainsi qu’un guide pour tous les intervenants dans la chaîne de Stark, qui sont à la fois des enseignants (TU Delft et TU Eindhoven) et des ingés, en ont préparé la version originale en néerlandais pour compte de Bouwen assure la diffusion aux Pays-Bas. Sur base d’une convention en bonne et due et Staal a cédé ses droits à Infosteel qui souhaitait préparer une édition approge, tant néerlandophone que francophone. La préparation de celle-ci a ainsi été onceau et R. Maquoi (Université de Liège), pour l’adaptation francophone, et à CO) et L. Pyl (Lessius Mechelen, Campus De Nayer), pour l’adaptation néerlandoefois été conduite en étroite symbiose afin de garantir la plus grande cohérence es. Construction mixte Guides de construction métallique 14/05/2011 18:11:11 t (2-1) 2 u Rd V d 0,8 f P 4 Q H ˜ ˜ ˜ (2-2) 2 ck cm Rd V f E P 0,29 d B H ˜ ˜ ˜ ˜ (2-3) sc sc sc 1 als si h 4d h 0,2 1 als si 3d h 4d d B B ! § · ˜ d d ¨ ¸ © ¹ (2-4) 0 sc t t,max p p r 0,7 b h k 1 k h h n § · ˜ ˜ d ¨ ¸ ¨ ¸ © ¹ (2-5) 0 sc l sc p p p b h k 0,6 1 1,0 met avec h h 75 mm h h § · ˜ ˜ d d ¨ ¸ ¨ ¸ © ¹ (2-6) y a f 235 f en et d h 2 t 2 r F ˜ ˜ (2-7) St ˜ s s c A A (2-8) y ctm s c sk f f k 235 f S E ˜ ˜ ˜ (2-9) eff 0 e,i e,i e i eff 0 e,i e,i e i e e,i b b b met avec b L / 8 b b b b met avec b L / 8 b met avec (0,55 0,025 L / b ) 1 C C 6 d 6 d ˜ d (2-10 a) (2-8) (2-9) L t ) K ˜ ˜ ˜ ˜ sc sc sc ˜ sc t t,max r d ¨ ¸ ¨ ¸ sc l sc y f y ctm s c sk f f ˜ ˜ ˜ eff e,i e,i i eff e,i e,i i 8 2. staal-betonliggers met: en:  : gelijk aan 1,0 als de doorsnede van klasse 2 is en aan 1,1 als de doorsnede van klasse 1 is (klasse waarvoor een plastische rotatiecapaciteit is vereist); kc : coëfficiënt die rekening houdt met de verdeling van spanningen in de doorsnede juist voor het scheuren (NBN EN 1994-1-1, 7.4.2) De flenzen en het lijf van een gedeeltelijk omstort profiel vertonen een kleiner risico voor plooi dan in het geval zonder omstorting. De criteria voor de classificatie van flenzen van gedeeltelijk omstorte doorsneden zijn gegeven in tabel 2-4. Tabel 2-4 : Classificatiecriteria van flenzen van gedeeltelijk omstorte doorsneden b c t b gewalst profiel gelast profiel c t c b c b 0,8 ≤ ≤ 1,0 b c b t c + doorsnedeklasse type grenswaarde c/t 1 gewalst óf gelast profiel £ 9  2 £ 14  3 £ 20  Als voldaan is aan de regels met betrekking tot constructieve schikkingen bepaald in 5.5.3(2) van NBN EN 1994-1-1, mag een lijf van klasse 3 omstort door beton, opgewaardeerd worden tot een lijf van klasse 2. 2.1.5 Meewerkende breedte Bij de berekening van staal-betonliggers gaat men uit van de hypothese van behoud van vlakke doorsneden naar het voorbeeld van hetgeen wordt gedaan bij andere typen van liggers. De bovenflens die bestaat uit de betonplaat is normalerwijze groot in vergelijking met de overspanning van de ligger; hij is dus onderhevig aan "shear lag". In een dwarsdoorsnede zullen de rekken en dus de spanningen in de betonplaat verkleinen naarmate men zich verwijdert van de as van de ligger (figuur 2-8). Om toch verder beroep te kunnen doen op de klassieke liggertheorie, en in het bijzonder op de formule van Navier, is het gebruikelijk om de flensbreedte b te reduceren tot een "meewerkende breedte" beff (soms ook "effectieve breedte" genoemd); dezelfde kunstgreep is trouwens van toepassing voor T-balken in gewapend beton (zie figuur 5.3 van NBN EN 1992-1-1). Voor de elastische algemene berekening van liggers in gebouwen is het toegestaan, als vereenvoudiging, om een constante meewerkende breedte toe te passen over de gehele lengte van elke overspanning. Deze waarde wordt gelijk genomen aan de Figuur 2-8 : Principe van meewerkende breedte b v b eff smax b 0 b e2 b e1 b 0 b e2 b e1 b 2 b 1 betonnen T-balk staal-betonligger BE_staalbeton2.indd 8 14/05/2011 18:18:16 v eff b e2 1. inleiding tot staal-betonconstructies 1.2 Staalplaat-betonvloeren 1.2.1 Opbouw Een staalplaat-betonvloer bestaat uit een geprofileerde dunne staalplaat die ontworpen is om op een efficiënte manier constructief samen te werken met het beton van de vloerplaat dat erin komt. Staalplaat-betonvloeren zijn zeer geschikt voor toepassing in de staalbouw waarbij zij, middels een verbinding, kunnen samenwerken met de stalen vloerliggers (figuur 1-12). Staalplaat-betonvloeren kunnen samenwerken met liggers van andere materialen zoals bijvoorbeeld gewapend beton of hout. De geprofileerde staalplaat vervult verschillende functies: ze biedt een werkvloer tijdens de uitvoering; ze dient als bekisting bij het betonneren van de vloerplaat; ze vervult de rol van onderwapening voor het beton van de vloerplaat. Er bestaat een grote verscheidenheid aan geprofileerde staalplaten in de handel (figuur 1-13). Deze platen onderscheiden zich door hun vorm, hun hoogte, de afstand tussen de golven, de verstijving van hun wanden, de wijze van overlapping wanneer naast mekaar liggend en de manier waarop de samenwerking met het beton wordt verzekerd. • • • Figuur 1-12 : Voorbeeld van een staalplaat-betonvloer Figuur 1-13 : Enkele typen van geprofileerde platen voor staalplaat-betonvloeren OP¬DE¬BOUWPLAATS GESTORT¬BETON WAPENING GEPROFILEERDE STAALPLAAT STALEN¬LIGGER DEUVEL BE_staalbeton1.indd 9 26/05/2011 8:51:34 Staal-betonconstructies Toepassing en berekening van staal-betonconstructies voor gebouwen volgens Eurocode 4 bij normale temperatuur en brand René Maquoi, Rik Debruyckere, Jean-François Demonceau en Lincy Pyl -betonconstructies t over en becommentarieert de rekenregels van Eurocode 4, van toepassing op staals. chrijft de bijzonderheden van staal-betonconstructies en behandelt de algemene prinking tot het berekenen en het uitvoeren van verschillende types van samenstellende bouwen: staal-betonliggers, staalplaat-betonvloeren, staal-betonkolommen en staalen. n 2 tot 5 behandelen in detail de berekening van deze elementen bij normale tembrand. De rekenmethoden en toepassingsregels zijn conform NBN EN 1994-1-1 en 2. Ze worden uiteengezet in een groot aantal uitvoerig gedocumenteerde rekenft een volledige berekening van de staal-betonconstructie van een bioscoopcomplex erdam. n zijn inhoud vormt dit boek een zeer nuttig hulpmiddel voor studiebureaus en contros een gids voor alle betrokkenen in de bouwwereld. R.J. Stark die tegelijkertijd lesgevers (TU Delft en TU Eindhoven) zijn en ontwerpingee originele Nederlandse versie voorbereid voor Bouwen met Staal die instaat voor de Nederland. Op basis van een volgens de regels opgesteld contract heeft Bouwen met echten overgedragen aan Infosteel die een uitgave afgestemd op het Belgische pubereiden, zowel in het Nederlands als in het Frans. De voorbereiding van deze werd wd aan R. Debruyckere (SECO) en L. Pyl (Lessius Mechelen, Campus De Nayer) voor lige aanpassing, en aan J.F. Demonceau en R. Maquoi (Universiteit van Luik), voor de assing. Zij is evenwel tot stand gekomen in nauwe symbiose teneinde de grootste sade twee teksten te garanderen. 05 Staal-betonconstructies René Maquoi, Rik Debruyckere, Jean-François Demonceau en Lincy Pyl Handboeken staalconstructies 14/05/2011 18:10:06 Staal-betonconstructies Toepassing en berekening volgens Eurocode 4 bij normale temperatuur en bij brand Publicatie in de reeks Handboeken staalconstructies Bestel nu ! - www.infosteel.be/publicaties Construction mixte Conception et dimensionnement selon l’Eurocode 4 (température ordinaire/situation incendie) Publication dans la série Guides de construction métallique Commandez-la maintenant ! - www.infosteel.be/publications on-mixte.indd 3 31/01/2018 13:46:13 T +31 (0)71-5418923 E info@dutchengineering.nl W dutchengineering.nl Staalplaatbetonvloeren Onderdeel van uitdagingen Ontwerpprogramma op onze website www.dutchengineering.nl 66629_DEN_advertentie_105x141.indd 1 08-12-14

6 boek_livre Bruggen over het Albertkanaal. Een wandeling Medio jaren negentig beslist de ‘Vlaamse Waterweg nv’ om de toekomst van de binnenvaart op het Albertkanaal te verzekeren door bestaande bruggen te verhogen en een aanzienlijk aantal nieuwe bruggen te bouwen. Ney & Partners wint in 2009 de ontwerpopdracht met het voorstel voor een generieke stalen boogbrug. De opdracht, de procedure, het ontwerp en de technische uitwerking ervan worden in dit boek toegelicht. Dertien jaar later maakt Corentin Haubruge voor Ney & Partners een fotografische inventaris van de inmiddels 21 gerealiseerde bruggen. Dit boek is een ongewone combinatie van een portret van een deel van Vlaanderen en een grondige documentatie van het ontstaansproces van een generiek brugontwerp. Auteurs: Laurent Ney, Jean-Pierre Aelterman, Corentin Haubruge, Matthieu Mallié, Egon Verleye Uitgever: Ney & Partners, Brussels, 2023 Pagina’s 200 | kleur | hardcover | 148 x 297 mm ISBN 9789464775921 Meer info en bestellen: https://ney.partners/books/ Les ponts du canal Albert. Une promenade Au milieu des années 1990, la ‘Vlaamse Waterweg nv’ a décidé d’assurer l’avenir de la navigation intérieure sur le canal Albert en rehaussant les ponts existants et en construisant un nombre important de nouveaux ponts. Ney & Partners a remporté la mission de conception en 2009 avec la proposition d’un pont générique en arc d’acier. Le cahier des charges, la procédure, la conception et l’élaboration technique sont expliqués dans ce livre. Treize ans plus tard, Corentin Haubruge réalise un inventaire photographique des 21 ponts réalisés pour Ney & Partners. Ce livre est une combinaison inhabituelle d’un portrait d’une partie de la Flandre et d’une documentation approfondie du processus de création d’un pont générique. Auteurs: Laurent Ney, Jean-Pierre Aelterman, Corentin Haubruge, Matthieu Mallié, Egon Verleye Editeur : Ney & Partners, Brussels, 2023 Pages 200 | couleur | hardcover | 148 x 297 mm ISBN 9789464775921 Plus d’infos et commande : https://ney.partners/books/

STADSBADER STAALBOUW Ambachtsstraat 33 2390 Malle-West | +32 56 26 06 66 | info@stadsbader.com Dessel Goormansdijk 15 2480 Dessel | +32 14 38 76 00 | info@deckx-ao.be Volg ons op STADSBADER.COM >10.000 ton jaarlijkse staalproductie eigen engineering- & tekenafdeling 14.500 m2 productie- & conserveringshal >30 jaar ervaring in complexe staalstructuren STERK IN STAAL NIEUWE VESTIGING MALLE! OPEN OP 19/02/2024

8 L’Ossature Métallique 1934 Eerste brug in België volledige gerealiseerd met laswerk De verkeersbrug ‘C’ in Herentals aan het Albertkanaal, bestaat uit een centrale overspanning van 57,375 m met parabolische Vierendeel-liggers en twee onafhankelijke aanbruggen van elk 17,5 m. Dit is de eerste brug in België waarbij alle verbindingen, zowel die in de werkplaats als die op de werf, door middel van lassen zijn gemaakt. Sinds de bouw van de brug in Lanaken, de eerste brug waarvoor de ‘Administration des Ponts et Chaussées’ het gebruik van lassen aanvaardde, is er een aanzienlijke ontwikkeling geweest in het ontwerp van gelaste bruggen. De grote loods voor luchtschepen in Sunnyvale (Californië) Luitenant Commandant R. E. Thomas, verbonden aan het Bureau of Aeronautics van het Department of the Navy in Washington, is zo vriendelijk geweest om in l’Ossature Métallique, het omvangrijke bouwwerk te beschrijven dat net is voltooid en in gebruik is genomen in Sunnyvale in Californië. De hangar is gebouwd voor de Macon, één van de twee grote luchtschepen die voor de Amerikaanse marine zijn gebouwd door de Goodyear Zeppelin Corporation uit Akron, Ohio. De staalconstructie heeft 3-scharnierenbogen met een overspanning van 76,25 m en een hoogte van 42,30 m in de nok. Inwendig verankerde hangbrug in Missouri De wegen- en bruggenautoriteiten van Missouri hebben onlangs een nieuwe ‘inwendig verankerde’ hangbrug gebouwd, d.w.z. een brug waarbij de kabels verankerd zijn aan de uiteinden van de verstijvingsbalken, die dus samengedrukt worden, zodat er geen horizontale reactie wordt uitgeoefend op de landhoofden. Dit is de 4e brug van dit type die in de Verenigde Staten wordt gebouwd. De brug overspant de voormalige bedding van de Little Niangua rivier. In dit schilderachtige gebied werd dit type brug verkozen boven de gewone hangbrug, die er door de enorme ankerblokken logger uitziet. L’Ossature Métallique 1934 Premier pont en Belgique entièrement réalisé par soudure Le pont-route, dit pont ‘C’ d’Hérenthals sur le Canal Albert, comporte une travée centrale à poutres Vierendeel paraboliques de 57,375 m de portée et deux travées d’approche indépendantes de 17,5 m. C’est le premier pont construit en Belgique dont tous les assemblages, tant ceux exécutés en atelier que ceux soudés sur le chantier, ont été réaliser par soudure. Depuis la construction du pont de Lanaye, qui fut le premier pont pour lequel l’Administration des Ponts et Chaussées ait admis l’emploi de la soudure, l’évolution dans la conception des pont soudés a été considérable. Le grand hangar pour dirigeable de Sunnyvale (Californie) Le Lieutenant Commander R. E. Thomas, attaché au Bureau de l’Aéronautique du Département de la Marine à Washington, a bien voulu accepter de décrire dans l’Ossature Metallique, la grande construction qui vient d’être terminée et mise en service à Sunnyvale en Californie. Le hangar a été érigé en vue d’abriter le Macon, un des deux grands dirigeables construits pour la marine des Etats-Unis par la Goodyear Zeppelin Corporation de Akron dans l’Ohio. La charpente du hangar est en acier. Elle comporte des arcs à 3 rotules d’une portée de 76,25 m et de 42,30 m de hauteur à la clef. Pont suspendu à ancrage intérieur dans le Missouri Les services des ponts et chaussées du Missouri viennent de construire un nouveau pont suspendu ‘à encrage intérieur’, c’est à dire dont les câbles sont ancrés aux extrémités de rive des poutres de rigidité, qui sont de ce fait comprimées, en sorte qu’aucune réaction horizontale n’est plus exercée sur les culées. C’est le 4° pont de ce type construit aux Etats-Unis d’Amérique. Le pont franchit l’ancien lit du Little Niangua River. Dans cette région pittoresque, ce type de pont a été préféré au pont suspendu ordinaire dont les vastes massifs d’ancrage alourdissent l’aspect. 90 jaar geleden_il y a 90 ans L’Ossature Métallique was vanaf 1932 het maandblad van het Centre belgo-luxembourgeois d’information de l’acier (CBLIA). In 1955 wijzigde de titel van het tijdschrift in ‘acier.stahl.steel’. Dit tijdschrift is de facto de voorganger van het huidige ‘info-steel’. _L’Ossature Métallique était depuis 1932, la publication du Centre belgo-luxembourgeois d’information de l’acier (CBLIA). En 1955, le nom de la revue change en ‘acier.stahl.steel’. Cette revue est de fait le prédécesseur de l’actuelle ‘info-steel’.

9 ‘Un nouvel ordre de grandeur des éléments urbains, une nouvelle unité d’habitation’ L’Ossature Métallique heeft het genoegen haar lezers de opmerkelijke studie te presenteren die de architect Le Corbusier welwillend heeft voorgelegd. Niemand is onbekend met de grote campagne die Le Corbusier al jaren voert, en die hij onvermoeibaar voortzet met de ijver, het geloof en de accenten van een apostel, zowel voor de renovatie en verbetering van de woning zelf, als voor de herinrichting van onze overvolle steden. Bezorgd om maximaal comfort, pure esthetiek en spaarzaamheid, heeft deze socioloog zich altijd sterk gemaakt voor de industrialisatie en standaardisatie van het bouwen. ‘De industrie moet het bouwen overnemen.’ — Le Corbusier. Het stalen huis in Beauraing In Beauraing is onlangs een volledig stalen huis gebouwd. Het gebruikte principe is dat van koloniale huizen, aangepast aan het Belgische klimaat. Het is zo gebouwd dat het zonder schade kan worden verplaatst. Daarom werd het gebruik van schroeven en bouten vermeden: alle elementen die het geraamte van de constructie vormen, worden in elkaar gehaakt of in elkaar geschoven. Het huis in Beauraing is dubbelwandig: de buitenmuur is gemaakt van 1 mm dikke stalen platen die bevestigd zijn aan de stijlen van het frame. De binnenzijde is van hout (spar). Het dak is gemaakt van gegalvaniseerd plaatstaal van 1 mm. De vervormbaarheid van staal De toepassing ervan op het ontwerp van hyperstatische systemen door F. Bleich, Doctor in de Ingenieurswetenschappen, Wenen. “Voor zover ik weet, was het Engesser in Karlsruhe die als eerste nauwkeurig de rol erkende die vervormbaarheid speelt in relatie tot secundaire spanningen in geklonken knoopconstructies. Vandaag de dag, na meer dan 40 jaar, behoeven de theorieën in zijn boek uit 1891 geen wezenlijke toevoegingen. Hij verzuimde echter de volgende stap te zetten: de algemene toepassing van zijn theorieën op alle hyperstatische systemen.” Un nouvel ordre de grandeur des éléments urbains, une nouvelle unité d’habitation L’Ossature Métallique est heureuse de présenter à ses lecteurs la remarquable étude que l’Architecte Le Corbusier a bien voulu lui adresser. Il n’est personne qui ne connaisse la vaste campagne que Le Corbusier a entreprise depuis des années et qu’il poursuit inlassablement avec l’ardeur, la foi et les accents d’un apôtre, tant pour la rénovation et l’amélioration du home lui-même que pour l’assainissement de nos villes congestionnées. Soucieux de confort maximum, d’esthétique pure et d’économie, ce sociologue s’est de tout temps fait le champion d’industrialisation et de la standardisation du bâtiment. ‘L’industrie doit s’emparer du bâtiment.’ — Le Corbusier. La maison métallique de Beauraing Une maison entièrement métallique vient d’être érigée à Beauraing. Le principe qui a été utilisé est celui, modifié et adapté au climat de la Belgique, des maisons coloniales. Elle est construite de façon à pouvoir être éventuellement déplacée sans détérioration. En conséquence, on a évité l’emploi de vis et de boulons : tous les éléments formant l’ossature de la construction sont assemblés par accrochage ou par emboîtement. La maison de Beauraing est à double paroi : la paroi extérieure est en panneaux de tôle de 1 mm d’épaisseur fixés aux montants de l’ossature. La paroi intérieure est en bois (sapin). La couverture est en tôles galvanisées de 1 mm. La ductilité de l’acier Son application au dimensionnement des systèmes hyperstatiques par F. Bleich , Docteur-Ingénieur à Vienne. «A ma connaissance ce fut Engesser à Karlsruhe, qui le premier reconnut avec exactitude le rôle que jouait la ductilité vis-à-vis des tensions secondaires dans les ouvrages en treillis à nœuds rivés. Aujourd’hui, après plus de 40 années, les théories exposées dans son ouvrage paru en 1891, n’ont pas besoin de complément essentiel. Cependant, il ne réussit pas à franchir l’étape suivante, à savoir : l’application générale de ses théories à tous les systèmes hyperstatiques.» Meer weten_En savoir plus Vraag hier een volledige artikel uit 1934 aan. Un article complet de 1934 est disponible sur demande. jo.vandenborre@infosteel.be

SCOORT U OOK ? L’ACIER: EN PLEIN DANS LE MILLE. #scorewithsteel Les architectes, les promoteurs immobiliers et les entrepreneurs vous présentent leurs bâtiments industriels de caractère et leurs immeubles de bureaux les plus en vue. Découvrez Score with Steel via notre site web www.scorewithsteel.comou sur nos réseaux sociaux.

La décarbonation est l’aspect le plus important de la stratégie à long terme d’ArcelorMittal. Decarbonisatie is het belangrijkste aspect van de langetermijnstrategie van ArcelorMittal. 100% groene stroom Jusqu’à 100% ferraille recyclée Tot 100% gerecycleerd schroot 100% électricité verte XCarb® Scan for more information © Shutterstock XCarb® réunit tous les produits et activités de fabrication d’acier d’ArcelorMittal à faibles émissions de carbone ou neutres en carbone. L’un des premiers produits mis sur le marché est XCarb® de sources recyclées et renouvelables. Pour le produire, ArcelorMittal utilise jusqu’à 100% d’acier recyclé et toute l’énergie utilisée pour transformer la ferraille provient de sources 100% renouvelables, telles que le solaire ou l’éolien, ce qui donne à nos produits finis en acier une empreinte CO2 aussi faible que 333 kg de CO2 par tonne d’acier fini quand la production se fait à partir de 100% de ferraille. Nos faibles émissions de CO2 sont certifiées en externe et les premières déclarations environnementales de produit sont déjà disponibles. XCarb® verenigt alle koolstofarme en koolstofneutrale staalproductieproducten en -activiteiten van ArcelorMittal. Een van de eerste producten die gelanceerd worden is XCarb® gerecycleerd en hernieuwbaar geproduceerd. Voor de productie ervan gebruikt ArcelorMittal tot 100% gerecycleerd staal en alle energie die wordt gebruikt om het schroot om te zetten, is afkomstig van 100% hernieuwbare bronnen, zoals zonne- of windenergie, waardoor onze afgewerkte staalproducten een CO2-voetafdruk hebben van slechts 333 kg CO2 per ton afgewerkt staal wanneer ze worden geproduceerd uit 100% schroot. Onze lage CO2-uitstoot is extern gecertificeerd en de eerste milieuproductverklaringen zijn al beschikbaar.

12 BENELUX Steel Bridge Contest 2023

13 Brigandsbrug in Ingelmunster_Le pont des Brigands à Ingelmunster 16 Theunisbrug over het Albertkanaal_Pont Theunisbrug enjambant le Canal Albert 18 Pont Patton over de Sûre_Pont Patton sur la Sûre 20 Dubbele brug over de Ourthe_Double pont sur l’Ourthe 22 Heropbouw van de Francvalbrug_Reconstruction du pont Francval 24 Suzan Danielbrug in Brussel_Le pont Suzan Daniel à Bruxelles 26 Herbouwen van OA232 in Colmar-Berg_Reconstruction de l’OA 232 à Colmar-Berg 27 Bowstring-spoorwegbrug OA14_Pont ferroviaire bowstring OA14 28 Herbouwen Büchlerbrug in Luxemburg-stad_Reconstruction du Pont Büchler à Luxembourg-Ville 29 Brug naar intermodaal vervoersknooppunt_Pont vers un centre de transport intermodal 30 De Munkenbrug over de Leie_Le pont ‘Munkenbrug’ enjambant la Lys 31 Een ‘brugpoort’ bij de Belval-site_Une porte-pont à l’entrée du site de Belval 32 Zwartewaalse- en Rozenburgsebrug_Les ponts Zwartewaal et Rozenburg 33 Renovatie van de Suurhoffbrug_Rénovation du pont ‘Suurhoffbrug’ 34 Tijdelijke Verbinding Suurhoffbrug_Connexion temporaire Pont Suurhoff 35 Dubbele weervast stalen verkeersbrug_Double pont routier en acier auto-patinable 36 Beweegbare brug ‘Verbindingsdok’ in Zeebrugge_Pont mobile ‘Verbindingsdok’ à Zeebruges 37 Passerelle in Arquennes_La passerelle d’Arquennes 38 De Prins Claus-basculebrug_Le pont bascule Prince Claus 40 De Cirkelbrug_La passerelle Cirkelbos 42 Netwerkboogbrug Tegenbosch_Un pont bow-string à suspentes croisées 44 Netwerkboogbrug over het Albertkanaal_Un pont bowstring à suspentes croisées 46 Staalbetonbrug over E40 in Affligem_Pont mixte acier-béton enjambant l’E40 à Affligem 48 Cruise Terminal Antwerpen_Cruise Terminal Anvers 49 Passerelle van het station van Bettembourg_Passerelle piétonne de la gare de Bettembourg 50 Vlasbrug over de Leie_Le pont ‘Vlasbrug’ sur la Lys 51 De Jacques Roggebrug_Le pont Jacques Rogge 52 Brugjes bij voormalige legermuseum_Deux ponts près d’un ancien musée de l’armée 53 Het Vëlodukt_Le Vëlodukt 54 Zandeken- en Hultjenbrug_Les ponts Zandekenbrug et Hultjenbrug 55 Brug in Gerpinnes_Passerelle à Gerpinnes 56 Fietsbrug over N715 in Helchteren_Passage cycliste sur la N715 à Helchteren 57 Scheepswerfbrug Hemiksem-Schelle_Pont ‘chantier naval’ à Hemiksem-Schelle 58 Kruger- en Zuidwegbrug_Les ponts ‘Krugerweg’ et ‘Zuidweg’ 59 Reepbrug in Kortrijk_Pont du Reep à Courtrai 60 Roerdompbrug in Laarne_La passerelle Roerdomp à Laarne 61 Singelparkbruggen in Leiden_Les passerelles du Singelpark 62 De ‘passerelle des Reflets’_La passerelle des Reflets 63 Fietsbrug over de spoorbundel_Pont cycliste au-dessus du faisceau ferroviaire 64 Voetgangersbrug van het station ‘Luxemburg’_Passerelle de la Gare de Luxembourg 65 Fietsbrug over de Brusselse Ring_Passerelle enjambant le Ring de Bruxelles 66 Loopbrug over de Ronne_Passerelle sur la Rhosnes 67 Rolbrug over de Roosendaalse Vliet_Pont roulant sur la ‘Roosendaalse Vliet’ 68 Stalen fietsbruggen bij turborontonde_Ponts métalliques sur la turbogiratoire 69 Passerelle vergezeld door twee liften_Passerelle accompagnée de deux ascenseurs 70 Fietsbrug bij Brucargo_Pont cycliste près de Brucargo 71 Een brug als ‘wandelbalkon’_Un pont comme ‘promenade balcon’ 72 Een passerelle van roestvast stalen platen_Une ‘tôle-passerelle’ en inox sur la courtine 73 Beweegbare brug Salangaan_Le pont mobile ‘Salangaan’ 74 Drie passerellen in het kasteelpark Nijenborgh_Trois passerelles dans le parc du château Nijenborgh 75 Fiets- en voetbrug in weervast staal_Passerelle en acier-auto-patinable 76 Bath Quays Bridge over de Avon_Bath Quays Bridge sur l’Avon 78 Viaduc de Mayenne in Chateau-Gontier (FR)_Viaduc de Mayenne à Château-Gontier (FR) 79

foto_photo : Marco Pauw (Bouwen met Staal) 14 BENELUX Steel Bridge Contest 2023 De staalbouwwedstrijd voor bruggen in een vernieuwde vorm Uit in totaal 53 inzendingen selecteerde een vijfkoppige jury tien nominaties voor de BENELUX Steel Bridge Contest 2023. Dinsdag 12 december 2023 bediscussieerden de juryleden zeventien projecten in Categorie A (Verkeersbruggen), vierendertig projecten in Categorie B (Fiets- en voetgangersbruggen), en twee inzendingen voor Categorie C (Internationale projecten). Vanwege het lage aantal inzendingen zag de jury af van nominatie(s) in Categorie C. De laureaten werden bekend gemaakt op dinsdag 27 februari 2024 in het Havenhuis in Antwerpen. Jury • Wim Hoeckman (voorzitter) (BE), (o.a.) Gastprofessor staal Vrije Universiteit Brussel. • Nico Steinmetz, STDM (LU), Architecte Urbaniste & partner. • Brian Brongers, TNO (NL), Scientist Innovator. • Gerhard Nijenhuis, ipv Delft (NL), Directeur. • Jeroen Seinen, Rijkswaterstaat (NL), Technisch Manager onderzoeksprogramma Vervanging en Renovatie. BENELUX Steel Bridge Contest 2023 Le concours construction acier pour les ponts sous une nouvelle forme Sur un total de 53 projets, un jury composé de cinq membres a sélectionné dix nominations pour le BENELUX Steel Bridge Contest 2023. Le mardi 12 décembre 2023, les membres du jury ont examiné dix-sept projets dans la catégorie A (Ponts routiers), trente-quatre projets dans la catégorie B (Ponts cyclables et piétonniers), et deux projets dans la catégorie C (Projets internationaux). En raison du faible nombre de candidatures, le jury a renoncé aux nominations dans la catégorie C. Les lauréats ont été annoncés le mardi 27 février 2024 à la Havenhuis à Anvers. Jury • Wim Hoeckman (président) (BE), (o.a.) Gastprofessor staal Vrije Universiteit Brussel. • Nico Steinmetz, STDM (LU), Architecte Urbaniste & partner. • Brian Brongers, TNO (NL), Scientist Innovator. • Gerhard Nijenhuis, ipv Delft (NL), Directeur. • Jeroen Seinen, Rijkswaterstaat (NL), Technisch Manager onderzoeksprogramma Vervanging en Renovatie. BENELUX Steel Bridge Contest

15 Met deze nieuwe, tweejaarlijkse wedstrijd willen Infosteel (B) en Bouwen met Staal (NL) exemplarische brugprojecten waarderen en in het voetlicht brengen. En daarmee opdrachtgevers, architecten, constructeurs/studiebureaus, staalbouwers en andere projectpartners enthousiast maken voor (intelligente) staal- en staal-beton toepassingen in de infrastructuur en dan specifiek bruggen, al dan niet beweegbaar. Voor deze editie werden partijen uitgenodigd om projecten in te zenden die tussen 2020 en juli 2023 zijn opgeleverd of in gebruik genomen in de Benelux. Projecten buiten de Benelux konden worden ingezonden mits minimaal één partij was betrokken uit één van de drie landen. De projecten werden beoordeeld op: • concept: ontwerpuitgangspunten, creativiteit en inventiviteit; • context: inpassing van de staalconstructie in de omgeving en de relatie met andere bouwdelen; • methode: materiaalgebruik, productiemethode in ontwerp, uitvoering & detaillering, en proces(gang); • prestatie: belasting voor het milieu, duurzaamheidsmaatregelen, beperking van het onderhoud en mogelijkheden van hergebruik/recycling. De BENELUX Steel Bridge Contest 2023 is een van de eerste tastbare samenwerkingsverbanden tussen Infosteel en ‘Bouwen met Staal’, die moeten leiden tot schaalvergroting in kennisverspreiding. Avec ce nouveau concours biennal, Infosteel (B) et Bouwen met Staal (NL) souhaitent valoriser et mettre en lumière des projets de ponts exemplaires. Ils souhaitent ainsi susciter l’enthousiasme des maîtres d’ouvrage, des architectes, des ingénieurs en structures, des constructeurs métalliques et des autres partenaires du projet pour les applications (intelligentes) de l’acier et de l’acier-béton dans l’infrastructure, et plus particulièrement les ponts, mobiles ou non. Pour cette édition, les parties ont été invitées à soumettre des projets achevés ou mis en service dans la région du Benelux entre 2020 et juillet 2023. Les projets en dehors du Benelux ont pu être soumis à condition qu’au moins une partie soit impliquée dans l’un des trois pays. Les projets soumis sont évalués sur la base des critères suivants : • Le concept : principes de conception, créativité, inventivité. • Le contexte : l’intégration de la construction métallique dans l’environnement et l’interaction avec d’autres matériaux. • La méthode : utilisation des matériaux, méthode de production et détails et qualité d’exécution • Performance : impact sur l’environnement, mesures de durabilité, réduction de l’entretien et possibilités de réutilisation/recyclage Le BENELUX Steel Bridge Contest 2023 est l’une des premières collaborations concrètes entre Infosteel et ‘Bouwen met Staal’, qui devrait conduire à une diffusion accrue des connaissances,

Brigandsbrug in Ingelmunster Een onderstructuur die de weg letterlijk over de vallei tilt De Brigandsbrug over het kanaal Roeselare-Leie is een architecturale parel in het centrum van Ingelmunster. De brug verbindt niet alleen twee dorpshelften, ze laat een nieuwe groene as van fauna en flora onder de brug toe. Er werd gekozen voor een lange brug die de weg letterlijk ‘over de vallei’ tilt door het gebruik van een onderstructuur, een draagstructuur die zich onder het brugdek bevindt. De brug is een kleine 300 m lang en bestaat uit een 1400 t zware stalen hoofddraagconstructie met een betonnen dek uit twee langsdelen, gescheiden een lichtdoorlatend rooster. De staalstructuur van continue bogen en liggers werd ontdubbeld in twee parallelle stalen kokers om de nodige brugdekbreedte te kunnen ondersteunen. Elk van deze kokers vangt onafhankelijk van elkaar de torsie van de bovenliggende rijbaan op. De ruimte - tussen de bogen en de liggers net onder het brugdek - wordt opgevuld met diagonalen. Deze vakwerkstructuur gaf de staalstructuur de nodige stijfheid onder asymmetrische belastingen. Het vakwerk bestaat uit uitgesneden kruisvormige platen met een plaatdikte van 20 mm voorzien van een flens op Le pont des Brigands à Ingelmunster Une sous-structure qui soulève littéralement la route au-dessus de la vallée Le pont des Brigands enjambant le canal Roulers-Lys est un joyau architectural reliant le centre d’Ingelmunster. Non seulement le pont relie les deux parties du village, mais il permet également à la faune et à la flore de passer sous le pont via le nouvel axe vert. Le choix s’est porté sur un pont long qui soulève littéralement la route au-dessus de la vallée, en utilisant une sous-structure, une structure de support située sous le tablier du pont. Le pont mesure un peu moins de 300 m de long et se compose d’une structure principale d’environ 1400 t avec un tablier en béton divisé en deux par une grille perméable à la lumière. La structure métallique des arcs continus et des poutres a été dédoublée en deux caissons d’acier parallèles pour supporter la largeur nécessaire du tablier du pont. Chacun des caissons doit absorber indépendamment la torsion de la chaussée située au-dessus. L’espace entre les arcs et les poutres juste en dessous du tablier du pont est remplie avec des diagonales. Cette structure en treillis a donné à la structure métallique la rigidité nécessaire sous des charges asymétriques. Le treillis est constitué de plaques Stationsstraat, Ingelmunster (BE) Plaats_Localisation De Vlaamse Waterweg, Hasselt Gemeente Ingelmunster, Ingelmunster Opdrachtgever_Maître d’ouvrage TM Ney & Partners – 360 Architecten – Bureau Bas Smets Architect_Architecte Ney & Partners, Brussel Studiebureau (stabiliteit)_Bureau d’études (stabilité) TM Artes Depret – Victor Buyck Steel Construction – Stadsbader Hoofdaannemer_Entreprise générale Victor Buyck Steel Construction, Eeklo Staalbouwer_Constructeur métallique Renotec, Brussel (Mageba Bearings) Deschacht, Gent-Oostakker (ondergrondse buffertanks) B-Line Metaalconstructies (centraal rooster, leuningen) Andere staaltoepassing_Autre application d’acier Ney & Partners, Victor Buyck Steel Construction, Stadsbader Infosteelleden_Membres d’Infosteel Corentin Haubruge (Ney & Partners) Foto’s_Photos 16 laureaat_lauréat CATEGORIE A

de buitenzijde ter verstijving met een plaatdikte van 20 mm. De hoofddraagstructuur bestaat uit een zeer complexe geometrie welke niet eenvoudig te modelleren is, laat staan te produceren. De ’zielen’ van de kokers bestaan uit, tot 80 mm dikke, staalplaten welke getorst dienden te worden tot dubbelgekromde vlakken. De kokers zelf lopen taps toe tot op het punt dat deze niet meer via de binnenzijde veilig te bereiken zijn. Het was een bijzondere uitdaging om alle lassen uitvoerbaar te ontwerpen met respect voor het architecturaal resultaat en rekening houdend met de sterkte, stijfheid en vermoeiing. Dit leidde tot een opdeling van de brug in 50 kleinere bouwdelen. Deze 50 elementen van de brug zijn in het atelier samengesteld tot 14 bouwdelen om te transporten naar de bouwplaats middels vrachtwagen, binnenschip én ponton. cruciformes découpées et d’une épaisseur de 20 mm, munies d’une semelle extérieure de raidissement d’une épaisseur de 20 mm. La structure porteuse principale est constituée d’une géométrie très complexe qu’il n’est pas facile de modéliser, et encore moins de fabriquer. Les ’âmes’ des caissons sont constituées de plaques d’acier d’une épaisseur allant jusqu’à 80 mm qui ont dû être torsadées pour former des plans à double courbure. Les caissons eux-mêmes se rétrécissent au point qu’il n’est plus possible de les atteindre de l’intérieur en toute sécurité. Il a été particulièrement difficile de concevoir toutes les soudures de manière réalisable, tout en respectant le résultat architectural ainsi que la résistance, la rigidité et la fatigue. Le résultat final a été la division du pont en 50 pièces plus petites. Uit het juryverslag: “Zowel de detaillering, de afwerking als de uitvoering getuigen van zeer hoge (esthetische) eisen, wat van de brug een echt kunstwerk maakt. De jury apprecieerde verder het ingenieus uitgedokterde montageconcept om de brug te bouwen zodat uiteindelijk ook de juiste spatkrachten aanwezig waren.” Extrait du rapport du jury : “Les détails, la finition et l’exécution témoignent tous de normes (esthétiques) très élevées, faisant du pont une véritable œuvre d’art. Le jury a également apprécié l’ingéniosité du concept d’assemblage pour construire le pont de manière à ce que les forces de projection adéquates soient présentes à la sortie.” 17 CATEGORIE A

RkJQdWJsaXNoZXIy MzE2MDY=